post

MUS GEVONDEN die vreemd ROND TOLT ?

Ligt er een huismus op de grond op een vreemde manier te tollen?
Kijk dit NIET MEER DAN 1 KWARTIER aan.
Grote kans dat die een zwaar hersentrauma heeft.
.

.
Is het gedrag na dat kwartier niet verbeterd?
Pak een doos, leg de mus er in, doe de deksel DICHT,

En ga MET SPOED !! naar een gespecialiseerde VOGEL-dierenarts !!
.
Rond Amsterdam is dat Doornmalen:
Rond Zaanstad is dat Balthus:
.
En anders naar de VOGELopvang ermee. Met SPOED.
NIET wachten op Dierenambulances, want die laten je gerust uren zitten of komen helemaal niet.
Want ook ZIJ hebben het VEEL te druk nu de regering het steeds meer laat afweten met de bescherming van dieren.
.

post

mussenfilm in première op 2 april, “Het Vogelparadijs” van David de Jongh

Mussenfilm In Première op 2 april, “Het Vogelparadijs” van David de Jongh

Toobie huismus is een van de sterren in de film "Het Vogelparadijs" van David de Jongh.  Op 2 april in première, op 1 mei op TV te zien.

Toobie huismus is een van de sterren in de film “Het Vogelparadijs” van David de Jongh.
Op 2 april in première, op 1 mei op TV te zien.


.
Komende zondag gaat “Het Vogelparadijs” van David de Jongh in Utrecht in première. De film is een portret van tekenaar Peter Vos, die helemaal dol was op allerlei vogels en zeker ook op huismussen. De boeken van Minouk van de Plas-Haarsma, over de Huismus, zijn bijvoorbeeld door Peter Vos geïllustreerd.
.
Voor de film van David de Jongh zijn huismussen op het erf van Huismus Bescherming Nederland, Stichting Witte Mus, gefilmd.
Toevallig was Toobie toen in de opvang, en Ornot het jaar daarna.
Ze spelen beiden een hele mooie rol in deze film. Dat kan ook niet anders, want het zijn twee vogeltjes van de meest geliefde soort die er in Nederland bestaat; De Huismus.
.
De première is alleen voor genodigden, maar …
….. tromgeroffel …..

Ornot huismus is een van de sterren in de film "Het Vogelparadijs" van David de Jongh.  Op 2 april in première, op 1 mei op TV te zien.

Ornot huismus is een van de sterren in de film “Het Vogelparadijs” van David de Jongh.
Op 2 april in première, op 1 mei op TV te zien.

Op 1 mei aanstaande kan iedereen de film “Het Vogelparadijs” van David de Jong, starring Toobie en Ornot Huismus, gratis zien!

.
De film wordt dan uitgezonden op TV: Uitzending is op 1 mei, 20.25 op Nederland 2!
Het is waarschijnlijk wel aan te raden om iets van zakdoeken bij de hand te houden.
.

post

Een leefomgeving speciaal voor huismussen, de habitat voor de huismus

Opmerkingen vooraf

I. Alles in meervoud aanbieden voor huismussen
Bied alles dat er aangeboden wordt in meervoud aan. Reken daarbij op rond de 50 of 60 individuen. Dat zijn
ongeveer 20 broedparen plus de beschikbare ongepaarde Huismussen, zoals dat in populaties mussen gaat. 20 broedparen is voor huismussen een levensvatbare populatie-grootte.

Omdat huismussen het liefst in een groep leven, komen ze ook vaak in groepjes aan, als ze komen. Bovendien
moet alles bij de huismus zo snel mogelijk gebeuren, omwille van hun veiligheid. Ze staan onderaan in
verschillende voedselketens en hebben daardoor veel natuurlijke vijanden. Daardoor is het nodig voor ze, om
allemaal tegelijk te kunnen eten, baden, stofbaden en dergelijken.
Gebeurd dat namelijk groepsgewijs, dan is er meer kans dat één van de groepsleden een mogelijk gevaar tijdig
ontdekt, zodat de groep op tijd een alarmsignaal krijgt en terug in de dekking van het groen kan duiken, zoals
dat bij huismussen gaat.

II. 50 meter radius is de ideale afstand tot het mussennest
Wanneer een broedkolonie huismussen in stand moet worden gehouden, zonder enige vorm van verslechtering in de overlevings-kansen, dan is het een belangrijke voorwaarde dat alle onderstaande habitat elementen, gedurende de hele periode dat werkzaamheden plaats vinden, binnen een straal van ongeveer 50 meter rond de nesten beschikbaar zijn.

III. bekend gezelschap; soorten die elkaars aanwezigheid zoeken: huismus, vleermuis en gierzwaluw
Waar Huismussen leven, zijn vaak ook Gierzwaluwen en diverse soorten vleermuizen te vinden. Je kunt de drie soorten als indicatoren voor elkaars aanwezigheid gebruiken.

post

ASBEST-SANEERDERS veroorzaken OPONTHOUD bij RENOVATIE dus KAPPEN met die STEMMINGMAKERIJ tegen HUISMUSSEN.

Het zijn NIET de HUISMUSSEN maar de ASBEST-SANEERDERS die oponthoud veroorzaken bij renovatie,
dus KAPPEN met die STEMMINGMAKERIJ tegen HUISMUSSEN.

.
Sinds 2009 is de huismus bij wet beschermd en moeten dakwerkers zich aan de Flora en Fauna Wet en de WABO houden. Dit doen dakwerkers met opzet niet. Beide feiten zijn met de nieuwe “Wet natuurbescherming” niet veranderd. (Zie bijvoorbeeld ook PIEPvandaag in juni2016, over woningisolaties die (ook al jaren) ten koste van huismussen gaan.)
Het derde feit ook niet:
“Huismussen houden het werk maar op”, is blijkbaar nog altijd de redenering van deze beroepsgroep.
Bewoners in paniek als ze zien wat er met de mussen gebeurt of als ze merken dat ze opeens een dikke extra rekening te betalen krijgen. En de pers is er als de kippen bij om de HUISMUS de SCHULD te geven.
.
Het zijn de asbest-saneerders zelf, die opnieuw geweigerd hebben de bewoners in te lichten over hetgeen hen al sinds 2009 bekend is; er mag tussen 1 maart en eind augustus NIET gewerkt worden aan daken waar huismussen leven.

De oplossingen zijn ook al jaren bekend:
In AUGUSTUS biedt je vervangende nest/slaap/schuilplaatsen aan de huismussen aan, in OKTOBER mag je dan het dak afsluiten, en het VOLGENDE JAAR kun je dan de asbest verwijderen zonder de huismussen te storen en zonder 3000 euro extra te moeten dokken voor onderzoek, want je hebt je maatregelen al genomen of er huismussen leven of niet.

DAT is hoe je dergelijke situaties oplost, en dat weten de heren asbest-saneerders al jaren. De gemeenten weten dat trouwens precies even lang.
(Overigens is er op 8 februari jongst leden door ondergetekende in overleg met de gemeente Lelystad een stappenplan aan de gemeente Lelystad opgestuurd, waarmee dit probleem opgelost en verder voorkomen kan worden, voor zowel bewoners als voor de huismussen, en zonder veel extra kosten. Download stappenplan ASBESTSANERING Lelystad Haf.)

Dus beste wijkbewoners; jullie worden door jullie dakwerkers in de maling genomen, en jullie maken hele goede kans van slagen als jullie een advocaat in de arm zouden nemen om de extra kosten op deze asbest-saneerders te verhalen.

Het moet maar eens afgelopen zijn met die rotsmoezen van de dakwerkers in Nederland.
Kijk maar eens naar de foto wat er gebeurt met dat gestook van bepaalde beroepsgroepen tegen huismussen. Hier werden jonge mussen op gruwelijke wijze om gebracht. Dankzij hetzes, zoals de recente vanwege asbest-sanering, die tegen hen gevoerd werden.

TELEGRAAF: Dure__mus_asbestdak__.html
.
NOS: huismus-zit-bewoners-en-aannemers-lelystad-dwars.html
.
OMROEP FLEVOLAND: lelystad-huismus-dwarsboomt-sanering-asbestdaken
.
FLEVOPOST: mus-zorgt-voor-vertraging-sanering-asbestdaken-haf.html
.
DE STENTOR: huismus-verstoort-asbestsanering-haf-in-lelystad-1.6884675

Dankzij hetzes, tegen huismussen gevoerd, werden deze jonge mussen op gruwelijke wijze om gebracht. Het moet maar eens stoppen met die smoesjes van dakwerkers, om de eigen verantwoording af te schuiven en huismussen de schuld te geven van oponthoud.

Dankzij hetzes, tegen huismussen gevoerd, werden deze jonge mussen op gruwelijke wijze om gebracht. Het moet maar eens stoppen met die smoesjes van dakwerkers, om de eigen verantwoording af te schuiven en huismussen de schuld te geven van oponthoud.


Dankzij hetzes, tegen huismussen gevoerd, werden deze jonge mussen op gruwelijke wijze om gebracht. Het moet maar eens stoppen met die smoesjes van dakwerkers, om de eigen verantwoording af te schuiven en huismussen de schuld te geven van oponthoud.

Dankzij hetzes, tegen huismussen gevoerd, werden deze jonge mussen op gruwelijke wijze om gebracht. Het moet maar eens stoppen met die smoesjes van dakwerkers, om de eigen verantwoording af te schuiven en huismussen de schuld te geven van oponthoud.

post

NESTKAST voor een HUISMUS maken

Geen uitleg nodig? Ga dan direct naar de tekeningen.
.
Huismussen hebben veel ruimte nodig om hun jongen groot te brengen.
Vaak worden nestkasten voor huismussen veel te klein gemaakt en komen er vervolgens bij ons vragen hoe het kan dat er helemaal geen huismussen in broeden. Met name als het gaat om de mussenflats.
.
Het antwoord is dat een bodem oppervlak van 11cm bij 11cm veel te klein is.
Stel je maar eens het volgende voor:
Een huismus legt 1 tot 9 eitjes.
Meest in een nestkom van ongeveer 8cm diameter en 6cm diep.
Altijd met een dak er op, als ze daarvoor de tijd krijgen.
Het eitje is 1,8cm lang, en het jong dat er na 14 dagen uitkomt is dat de eerste dag ook.
Daarna begint het jong, samen met broers en zusjes, aan een groeispurt.
Binnen 7 dagen zijn ze zo groot als hun ouders, dus ongeveer zo groot als een kippenei.
De veren zijn nog niet volgroeid, dus ze blijven nog in het nest.
Dat duurt nog eens ongeveer 9 dagen.
.
Er moet dus een volume zijn van 11 kippeneieren, maximaal 9 voor de jongen plus 2 voor de ouders die komen voeren.
.
Neem nu je mussenflat eens van de muur en leg daar eens 11 kippeneieren in.
Wordt niks, zie je wel?
Dus wat er gebeurt is dat huismussen de mussenflats helemaal niet zien zitten.
Soms doet een jong mannetje een poging er een nest in te bouwen, maar doorzetten doen ze bijna nooit in zo’n veel te kleine ruimte.
.
De foto is overigens van een oud duivennest waar twee jonge mussen in lagen uit te puffen. Met een sterke zoomlens genomen zodat er niet verstoord kon worden.

post

Mag ik in het VOORJAAR de HUISMUSSEN ook bij voeren?

= Cursus HUISMUS voor LIEFHEBBERS =
.
Mussen voeren in het voorjaar, is dat wel goed voor ze?
Ja. Je mag huismussen najaar, winter, voorjaar en zomer bij
voeren. Dat is NIET slecht voor ze.
.
Wat gebeurt er namelijk als je de mussen in het voorjaar bij voert?
De ouder-vogels eten zich dan snelsnel vol met zaden, en gaan vervolgens op zoek naar het voer voor de jongen. Dat moet zacht, vochtig en eiwitrijk zijn. Dat is vaak veel moeilijker te vinden. Maar het MOET gebeuren, anders krijgen de jongen een verenkleed dat zo slecht is dat de veren makkelijk afbreken en er geen pigment in zit. Daar herken je dergelijke jonge mussen ook aan; de brede band van witte veren in de vleugels (en ook staart, als het echt honger lijden was) als ze net uitgevlogen zijn.
.
Het is dus alleen maar heel erg gunstig voor de stand van de huismussen, wanneer je het de ouders makkelijk maakt, door hen het jaar rond van eten te voorzien. De kans dat ze voedsel genoeg voor de jonge huismussen kunnen vinden neemt daar mee toe.
.
Hoe zat dat bij ons:
Wij voeren al sinds 1998 het hele jaar door. De huismussen hadden gewoon honger, je zag ze met elkaar knokken om het eten. En dat vond ik niet te verdragen. Vooral niet omdat ze voor mij het hele jaar rond de muggen opruimden. (Dat kunnen er vaak heel erg veel zijn, hier aan het water)
.
Dus omdat ze mij van de muggen af hielpen, ben ik ze van het onderling knokken af gaan helpen. Door dan in voorjaar en zomer en herfst ook maar te voeren.
.
Jaren later kwam vogelbescherming ook over de streep. Die zegt nu ook dat je mussen gerust het jaar rond mag voeren.
Je geeft de ouder vogels daarmee gewoon extra tijd om het goede voedsel voor de jongen te vinden.
De populatie rond mijn tuin is dan ook vanaf dat ik het jaar rond voerde echt ge-explodeerd.
En dat is helemaal niet erg, want jonge huismussen vliegen gerust een kilometer of 20 tot 50 om een eigen terrein te vinden. De grootste afstand is zelfs 545 kilometer geweest.
Dat is wat men bij huismussen “dispersie” noemt. Met deze dispersie, wat de juveniele (jonge) mussen ZELF doen, zorg je er voor dat er weer huismussen door het hele land komen te leven.
.
En zo vallen alle puzzelstukjes op hun plaats.
.
Bovendien, als je populatie een beetje explodeert, dan komen daar weer uilen en sperwers op af. En op dat moment ben je de biodiversiteit aan het ondersteunen. (Hoewel dat wel een slikken kan zijn.)
Dus schaam je maar niet dat je de huismussen het jaar rond voert. Het is prima. Helemaal.