post

Zelf doen: Wat is het belangrijkste om Huismussen terug te krijgen – veel gestelde vragen

Zelf doen: Wat is het belangrijkste om Huismussen terug te krijgen – veel gestelde vragen

.
De meest gestelde vraag die we in de mail en op Facebook krijgen is deze:

Ik heb in mijn buurt geen huismussen meer. Wat kan ik doen om ze terug te krijgen?

.
Het antwoord:

Het eerste dat huismussen nodig hebben is voedsel.

Huismussen eten zaden, bladgroen, insecten, bloem- en bladknoppen en vruchten.
Zaden zijn daarvan de hoofdmoot. Zoals voor mensen de aardappelen, rijst, pasta en dergelijken.
Je kunt dus de leefomgeving voor de huismussen verbeteren door te zorgen voor voedsel.
.

Bijvoeren? Of kansen aan de huismussen aan bieden.

Dat kan door bij te voeren, maar dat kan nog veel beter door bepaalde grassen en kruiden een plek in je tuin of plantenbak te geven. Het zijn de planten die door veel mensen als “onkruid” worden betiteld, maar dat zijn de planten waar huismussen van leven. En als alles goed gaat houden de mussen de verspreiding van de kruiden ook in toom. Daar heb je geen rigoureus maaibeleid, zoals LTO momenteel propageert, voor nodig. (LTO is Land- en Tuinbouw Organisatie)
.
Link naar de folder met planten waar je huismussen een groot plezier mee doet:
Voor huismussen gewenste gratis voedselplanten
.
Wil je liever bijvoeren, dan is het verstandig om op voorhand al te rekenen op grote mee eters, en het voorkomen ervan (kauwen en duiven), en kleine mee eters waar uilen dol op zijn (muizen).
Er zijn manieren om te voorkomen dat die bevolking uit de hand loopt.
– Kauwen bv door beschermkooien rond het voer te plaatsen, eenvoudig zelf te maken van gaasmatten van de Gamma.
Voorbeelden wanneer je liever zaden aan huismussen bij voert.
– Muizen door ‘s avonds (na zonsondergang) het voedsel op te ruimen en pas ‘s morgens (vlak voor zonsopgang) weer aan te bieden.
.
Het soort voedsel dat je dan aan kunt bieden is bv witzaad. Dat is goedkoop te vinden bij diervoeder-speciaal-zaken zoals Van der Aart diervoeders witzaad.
.
Dus bijvoeren is best veel extra werk.
De kruiden en grassen uit de lijst een kans geven kost juist minder werk dan gewoonlijk; je hoeft opeens een stukje tuin niet meer zo heel strak onder de duim te houden.
.

post

Huismus Bescherming fundamenteel ON-EENS met Gedragscode natuurinclusief renoveren

Huismus Bescherming Nederland fundamenteel ON-EENS met Gedragscode natuurinclusief renoveren.
.
De afgelopen 6 weken is het ontwerp-goedkeuringsbesluit voor de Gedragscode Natuurinclusief renoveren, opgesteld door Stroomversnelling, voor zienswijzen open gesteld geweest. Huismus Bescherming Nederland, Stichting Witte Mus, is bij Stroomversnelling betrokken en ook bij het opstellen van dit document. Desondanks heeft Huismus Bescherming laten weten het fundamenteel on-eens te zijn met het uitgangspunt van deze gedragscode en verzocht de naam van de organisatie uit de gedragscode te verwijderen om de schijn van een akkoord weg te nemen.

.
Het bestuur van de stichting ziet geen enkele reden waarom de Wet Natuurbescherming overtreden zou moeten worden als het om huismussen gaat. Deze overtreding zou dan ook niet toegestaan mogen worden.
.
“De gedragscode stelt dat een tijdelijke verslechtering van de situatie voor huismussen is toegestaan, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het is echter nergens voor nodig dat er zich een tijdelijke verslechtering voor huismussen zou voordoen, mits de adviezen die Huismus Bescherming Nederland al sinds 2015 aan Stroomversnelling geeft, eindelijk opgevolgd worden. (Deze adviezen staan globaal in de zienswijze genoemd.) Het punt dat een verslechtering niet nodig is, is door Huismus Bescherming al sinds 2015 ingebracht, maar is ook sindsdien genegeerd en overruled door andere partijen rond de “kennistafel Natuurinclusief”. Ook na uitdrukkelijk bezwaar van Huismus Bescherming richting de organisatie van Stroomversnelling.”
.
Binnen het overleg van Stroomversnelling was in 2015 afgesproken dat kritiek onderling zou worden besproken. Dit heeft Huismus Bescherming uitputtend gedaan. “Nu echter blijkt dat onze naam onder een gedragscode is gezet waarmee wij het fundamenteel oneens zijn, en waar domweg niet naar is geluisterd, ook niet na protest, zien wij geen reden meer om de zaken nog binnenskamers op te willen lossen.
.
Huismussen zijn geen handelswaar. Het is voor huismussen geen kwestie van geven of nemen. Het is voor huismussen een kwestie van leven of dood.”
.
CONCLUSIE is dat Huismus Bescherming Nederland staatssecretaris van Dam verzoekt het goedkeuringsbesluit te herzien en de gedragscode af te keuren, daar deze op valse gronden een overtreding van de Wet Natuurbescherming propageert; er is geen tijdelijke verslechtering voor huismussen nodig. Er zijn oplossingen om dit te voorkomen en de werkzaamheden toch doorgang te laten vinden. Een tijdelijke verslechtering hoeft daarom ook niet worden toegestaan. Een overtreding van de Wet Natuurbescherming daarom ook niet.
.
Lees hier de ingediende zienswijze van Huismus Bescherming Nederland, Stichting Witte Mus.

post

MUS GEVONDEN die vreemd ROND TOLT ?

Ligt er een huismus op de grond op een vreemde manier te tollen?
Kijk dit NIET MEER DAN 1 KWARTIER aan.
Grote kans dat die een zwaar hersentrauma heeft.
.

.
Is het gedrag na dat kwartier niet verbeterd?
Pak een doos, leg de mus er in, doe de deksel DICHT,

En ga MET SPOED !! naar een gespecialiseerde VOGEL-dierenarts !!
.
Rond Amsterdam is dat Doornmalen:
Rond Zaanstad is dat Balthus:
.
En anders naar de VOGELopvang ermee. Met SPOED.
NIET wachten op Dierenambulances, want die laten je gerust uren zitten of komen helemaal niet.
Want ook ZIJ hebben het VEEL te druk nu de regering het steeds meer laat afweten met de bescherming van dieren.
.

post

Journalistiek onderzoeksprogramma interviewt Liset Karman, voorzitter van Huismus Bescherming Nederland

Journalistiek onderzoeksprogramma De Monitor besteed aandacht aan beschermde natuur die werkzaamheden in de bouw zou ophouden. De werkelijkheid is anders.
.
Dat de oplossingen eenvoudig en niet kostbaar hoeven zijn benadrukt de voorzitter van Huismus Bescherming Nederland, Liset Karman.
.

post

mussenfilm in première op 2 april, “Het Vogelparadijs” van David de Jongh

Mussenfilm In Première op 2 april, “Het Vogelparadijs” van David de Jongh

Toobie huismus is een van de sterren in de film "Het Vogelparadijs" van David de Jongh.  Op 2 april in première, op 1 mei op TV te zien.

Toobie huismus is een van de sterren in de film “Het Vogelparadijs” van David de Jongh.
Op 2 april in première, op 1 mei op TV te zien.


.
Komende zondag gaat “Het Vogelparadijs” van David de Jongh in Utrecht in première. De film is een portret van tekenaar Peter Vos, die helemaal dol was op allerlei vogels en zeker ook op huismussen. De boeken van Minouk van de Plas-Haarsma, over de Huismus, zijn bijvoorbeeld door Peter Vos geïllustreerd.
.
Voor de film van David de Jongh zijn huismussen op het erf van Huismus Bescherming Nederland, Stichting Witte Mus, gefilmd.
Toevallig was Toobie toen in de opvang, en Ornot het jaar daarna.
Ze spelen beiden een hele mooie rol in deze film. Dat kan ook niet anders, want het zijn twee vogeltjes van de meest geliefde soort die er in Nederland bestaat; De Huismus.
.
De première is alleen voor genodigden, maar …
….. tromgeroffel …..

Ornot huismus is een van de sterren in de film "Het Vogelparadijs" van David de Jongh.  Op 2 april in première, op 1 mei op TV te zien.

Ornot huismus is een van de sterren in de film “Het Vogelparadijs” van David de Jongh.
Op 2 april in première, op 1 mei op TV te zien.

Op 1 mei aanstaande kan iedereen de film “Het Vogelparadijs” van David de Jong, starring Toobie en Ornot Huismus, gratis zien!

.
De film wordt dan uitgezonden op TV: Uitzending is op 1 mei, 20.25 op Nederland 2!
Het is waarschijnlijk wel aan te raden om iets van zakdoeken bij de hand te houden.
.

post

De comeback van de Amsterdamse Huismus op Vroege Vogels radio

De Amsterdamse Huismus is terug? IS dat zo?
= vervolg =

Naar aanleiding van het artikel in Parool deze week wordt zojuist Amsterdamse stadsecoloog GeertTimmermans door VroegeVogels geïnterviewd.
.
De heer Timmermans beweert opeens dat er 9600 broedparen Huismussen in Amsterdam zijn, waar hij het eerder had over 5400 paren.
Dat is een bijna-verdubbeling van wat hij in het artikel in het Parool zegt. In de tabel van het Parool kan men het overigens zelf na tellen; inderdaad niet veel meer dan 5400 broedparen. (zie afbeelding)
.

Tabel van Amsterdamse Huismus 2016

Tabel van Amsterdamse Huismus 2016


.
Martin Melchers had in 2006 zijn tellingen omgezet in schattingen, omdat het gebied (Amsterdam) te groot was. Zijn geschatte aantal komt heel dicht in de buurt van wat Timmermans zegt dat er in 2016 is geteld (zie afbeelding van tekst uit artikel Melchers). Waarmee de hele beweerde opmars van de huismus op losse schroeven komt te staan.
Tabel van Amsterdamse Huismus 2006

Tabel van Amsterdamse Huismus 2006


.
.
Nu kan wat goed nieuws natuurlijk helemaal geen kwaad.
Behalve als het schade doet aan de huismus.
En dat doet het. Timmermans stelt met name bedrijven gerust; laat hen maar gerust doorgaan met hun woningsiolaties en andere dakwerkzaamheden, want het gaat ondanks dat goed met de huismus. Al zegt Timmermans het niet: dit is wat hij met zijn bewering aanricht. Bedrijven zullen dit gaan gebruiken in hun rijtje smoezen-om-geen-rekening-met-huismussen-te-houden.
Omdat dat op ondeugdelijke beweringen is gebaseerd is dat zeer schadelijk voor de Huismus.
.
Zo mogelijk nog erger is de bewering van Timmermans dat huismussen groen niet op prijs zouden stellen. Daarmee is ons werk 1 1/2 jaar achteruit gezet qua voorlichting. Huismussen hebben het groen wel degelijk nodig. Als voedsel, want mussen eten groente, als voedselbron voor insecten, als schuilplaatsen ‘s nachts en wanneer predatoren aanvallen, als dekking bij slecht weer.
Daarover heeft Huismus Bescherming Nederland in 2013 al een artikel geschreven, dat in 2015 al in de Gierzwaluw heeft gestaan, het lijfblad van Vogelwerkgroep Amsterdam. <= DOWNLOAD hier
.
Vervelend dat deze meneer zo onkritisch door Vroege Vogels geïnterviewd werd.
En zeer schadelijk voor de huismussen, die de komende jaren nog hele harde klappen te verduren gaan krijgen van renovaties, isolaties en asbestsaneringen.
.
Ik hoop dat de HUISMUSliefhebbers en liefhebster, die deze pagina volgen, wijzer zijn en zich niet laten misleiden door de verkeerde informatie die stadsecoloog Timmermans geeft.
.
Voorbeelden van het belang van groen voor huismussen:
huismussen in het groen schuilend – 01
huismussen in het groen schuilend – 02
huismussen in het groen schuilend – 03
huismussen in het groen schuilend – 04
huismussen in het groen schuilend – 05
.

Huismussen verzameld op hun gezamenlijke slaapplaats; een klimop in een treurwilg.
.

post

Een leefomgeving speciaal voor huismussen, de habitat voor de huismus

Opmerkingen vooraf

I. Alles in meervoud aanbieden voor huismussen
Bied alles dat er aangeboden wordt in meervoud aan. Reken daarbij op rond de 50 of 60 individuen. Dat zijn
ongeveer 20 broedparen plus de beschikbare ongepaarde Huismussen, zoals dat in populaties mussen gaat. 20 broedparen is voor huismussen een levensvatbare populatie-grootte.

Omdat huismussen het liefst in een groep leven, komen ze ook vaak in groepjes aan, als ze komen. Bovendien
moet alles bij de huismus zo snel mogelijk gebeuren, omwille van hun veiligheid. Ze staan onderaan in
verschillende voedselketens en hebben daardoor veel natuurlijke vijanden. Daardoor is het nodig voor ze, om
allemaal tegelijk te kunnen eten, baden, stofbaden en dergelijken.
Gebeurd dat namelijk groepsgewijs, dan is er meer kans dat één van de groepsleden een mogelijk gevaar tijdig
ontdekt, zodat de groep op tijd een alarmsignaal krijgt en terug in de dekking van het groen kan duiken, zoals
dat bij huismussen gaat.

II. 50 meter radius is de ideale afstand tot het mussennest
Wanneer een broedkolonie huismussen in stand moet worden gehouden, zonder enige vorm van verslechtering in de overlevings-kansen, dan is het een belangrijke voorwaarde dat alle onderstaande habitat elementen, gedurende de hele periode dat werkzaamheden plaats vinden, binnen een straal van ongeveer 50 meter rond de nesten beschikbaar zijn.

III. bekend gezelschap; soorten die elkaars aanwezigheid zoeken: huismus, vleermuis en gierzwaluw
Waar Huismussen leven, zijn vaak ook Gierzwaluwen en diverse soorten vleermuizen te vinden. Je kunt de drie soorten als indicatoren voor elkaars aanwezigheid gebruiken.

post

ASBEST-SANEERDERS veroorzaken OPONTHOUD bij RENOVATIE dus KAPPEN met die STEMMINGMAKERIJ tegen HUISMUSSEN.

Het zijn NIET de HUISMUSSEN maar de ASBEST-SANEERDERS die oponthoud veroorzaken bij renovatie,
dus KAPPEN met die STEMMINGMAKERIJ tegen HUISMUSSEN.

.
Sinds 2009 is de huismus bij wet beschermd en moeten dakwerkers zich aan de Flora en Fauna Wet en de WABO houden. Dit doen dakwerkers met opzet niet. Beide feiten zijn met de nieuwe “Wet natuurbescherming” niet veranderd. (Zie bijvoorbeeld ook PIEPvandaag in juni2016, over woningisolaties die (ook al jaren) ten koste van huismussen gaan.)
Het derde feit ook niet:
“Huismussen houden het werk maar op”, is blijkbaar nog altijd de redenering van deze beroepsgroep.
Bewoners in paniek als ze zien wat er met de mussen gebeurt of als ze merken dat ze opeens een dikke extra rekening te betalen krijgen. En de pers is er als de kippen bij om de HUISMUS de SCHULD te geven.
.
Het zijn de asbest-saneerders zelf, die opnieuw geweigerd hebben de bewoners in te lichten over hetgeen hen al sinds 2009 bekend is; er mag tussen 1 maart en eind augustus NIET gewerkt worden aan daken waar huismussen leven.

De oplossingen zijn ook al jaren bekend:
In AUGUSTUS biedt je vervangende nest/slaap/schuilplaatsen aan de huismussen aan, in OKTOBER mag je dan het dak afsluiten, en het VOLGENDE JAAR kun je dan de asbest verwijderen zonder de huismussen te storen en zonder 3000 euro extra te moeten dokken voor onderzoek, want je hebt je maatregelen al genomen of er huismussen leven of niet.

DAT is hoe je dergelijke situaties oplost, en dat weten de heren asbest-saneerders al jaren. De gemeenten weten dat trouwens precies even lang.
(Overigens is er op 8 februari jongst leden door ondergetekende in overleg met de gemeente Lelystad een stappenplan aan de gemeente Lelystad opgestuurd, waarmee dit probleem opgelost en verder voorkomen kan worden, voor zowel bewoners als voor de huismussen, en zonder veel extra kosten. Download stappenplan ASBESTSANERING Lelystad Haf.)

Dus beste wijkbewoners; jullie worden door jullie dakwerkers in de maling genomen, en jullie maken hele goede kans van slagen als jullie een advocaat in de arm zouden nemen om de extra kosten op deze asbest-saneerders te verhalen.

Het moet maar eens afgelopen zijn met die rotsmoezen van de dakwerkers in Nederland.
Kijk maar eens naar de foto wat er gebeurt met dat gestook van bepaalde beroepsgroepen tegen huismussen. Hier werden jonge mussen op gruwelijke wijze om gebracht. Dankzij hetzes, zoals de recente vanwege asbest-sanering, die tegen hen gevoerd werden.

TELEGRAAF: Dure__mus_asbestdak__.html
.
NOS: huismus-zit-bewoners-en-aannemers-lelystad-dwars.html
.
OMROEP FLEVOLAND: lelystad-huismus-dwarsboomt-sanering-asbestdaken
.
FLEVOPOST: mus-zorgt-voor-vertraging-sanering-asbestdaken-haf.html
.
DE STENTOR: huismus-verstoort-asbestsanering-haf-in-lelystad-1.6884675

Dankzij hetzes, tegen huismussen gevoerd, werden deze jonge mussen op gruwelijke wijze om gebracht. Het moet maar eens stoppen met die smoesjes van dakwerkers, om de eigen verantwoording af te schuiven en huismussen de schuld te geven van oponthoud.

Dankzij hetzes, tegen huismussen gevoerd, werden deze jonge mussen op gruwelijke wijze om gebracht. Het moet maar eens stoppen met die smoesjes van dakwerkers, om de eigen verantwoording af te schuiven en huismussen de schuld te geven van oponthoud.


Dankzij hetzes, tegen huismussen gevoerd, werden deze jonge mussen op gruwelijke wijze om gebracht. Het moet maar eens stoppen met die smoesjes van dakwerkers, om de eigen verantwoording af te schuiven en huismussen de schuld te geven van oponthoud.

Dankzij hetzes, tegen huismussen gevoerd, werden deze jonge mussen op gruwelijke wijze om gebracht. Het moet maar eens stoppen met die smoesjes van dakwerkers, om de eigen verantwoording af te schuiven en huismussen de schuld te geven van oponthoud.

post

NESTKAST voor een HUISMUS maken

Geen uitleg nodig? Ga dan direct naar de tekeningen.
.
Huismussen hebben veel ruimte nodig om hun jongen groot te brengen.
Vaak worden nestkasten voor huismussen veel te klein gemaakt en komen er vervolgens bij ons vragen hoe het kan dat er helemaal geen huismussen in broeden. Met name als het gaat om de mussenflats.
.
Het antwoord is dat een bodem oppervlak van 11cm bij 11cm veel te klein is.
Stel je maar eens het volgende voor:
Een huismus legt 1 tot 9 eitjes.
Meest in een nestkom van ongeveer 8cm diameter en 6cm diep.
Altijd met een dak er op, als ze daarvoor de tijd krijgen.
Het eitje is 1,8cm lang, en het jong dat er na 14 dagen uitkomt is dat de eerste dag ook.
Daarna begint het jong, samen met broers en zusjes, aan een groeispurt.
Binnen 7 dagen zijn ze zo groot als hun ouders, dus ongeveer zo groot als een kippenei.
De veren zijn nog niet volgroeid, dus ze blijven nog in het nest.
Dat duurt nog eens ongeveer 9 dagen.
.
Er moet dus een volume zijn van 11 kippeneieren, maximaal 9 voor de jongen plus 2 voor de ouders die komen voeren.
.
Neem nu je mussenflat eens van de muur en leg daar eens 11 kippeneieren in.
Wordt niks, zie je wel?
Dus wat er gebeurt is dat huismussen de mussenflats helemaal niet zien zitten.
Soms doet een jong mannetje een poging er een nest in te bouwen, maar doorzetten doen ze bijna nooit in zo’n veel te kleine ruimte.
.
De foto is overigens van een oud duivennest waar twee jonge mussen in lagen uit te puffen. Met een sterke zoomlens genomen zodat er niet verstoord kon worden.

post

TWINTIG JAAR ERVARING met opbouw van habitat voor wildlevende huismussen

Bijna ging het onopgemerkt voorbij, maar het is een feit: Op 14 februari 2017 heeft Huismus Bescherming Nederland, althans de voorzitter, TWINTIG JAAR ervaring met het opbouwen van habitat voor wildlevende huismussen !
14 februari 1997 was de sleuteloverdracht en de aankoop, door twee particulieren, van een woning met een tuin van 854 vierkante meter, verdeeld over een voor en een achtertuin.
.
En vanaf die dag werd er gewerkt aan de ondersteuning van de anno 1997 aanwezige restpopulatie huismussen, bestaande uit slechts 8 individuen, door één van de mensen die jaren later, samen met twee vrienden, Huismus Bescherming Nederland zou oprichten.
.