post

Een leefomgeving speciaal voor huismussen, de habitat voor de huismus

Opmerkingen vooraf

I. Alles in meervoud aanbieden voor huismussen
Bied alles dat er aangeboden wordt in meervoud aan. Reken daarbij op rond de 50 of 60 individuen. Dat zijn
ongeveer 20 broedparen plus de beschikbare ongepaarde Huismussen, zoals dat in populaties mussen gaat. 20 broedparen is voor huismussen een levensvatbare populatie-grootte.

Omdat huismussen het liefst in een groep leven, komen ze ook vaak in groepjes aan, als ze komen. Bovendien
moet alles bij de huismus zo snel mogelijk gebeuren, omwille van hun veiligheid. Ze staan onderaan in
verschillende voedselketens en hebben daardoor veel natuurlijke vijanden. Daardoor is het nodig voor ze, om
allemaal tegelijk te kunnen eten, baden, stofbaden en dergelijken.
Gebeurd dat namelijk groepsgewijs, dan is er meer kans dat één van de groepsleden een mogelijk gevaar tijdig
ontdekt, zodat de groep op tijd een alarmsignaal krijgt en terug in de dekking van het groen kan duiken, zoals
dat bij huismussen gaat.

II. 50 meter radius is de ideale afstand tot het mussennest
Wanneer een broedkolonie huismussen in stand moet worden gehouden, zonder enige vorm van verslechtering in de overlevings-kansen, dan is het een belangrijke voorwaarde dat alle onderstaande habitat elementen, gedurende de hele periode dat werkzaamheden plaats vinden, binnen een straal van ongeveer 50 meter rond de nesten beschikbaar zijn.

III. bekend gezelschap; soorten die elkaars aanwezigheid zoeken: huismus, vleermuis en gierzwaluw
Waar Huismussen leven, zijn vaak ook Gierzwaluwen en diverse soorten vleermuizen te vinden. Je kunt de drie soorten als indicatoren voor elkaars aanwezigheid gebruiken.

post

Mag ik in het VOORJAAR de HUISMUSSEN ook bij voeren?

= Cursus HUISMUS voor LIEFHEBBERS =
.
Mussen voeren in het voorjaar, is dat wel goed voor ze?
Ja. Je mag huismussen najaar, winter, voorjaar en zomer bij
voeren. Dat is NIET slecht voor ze.
.
Wat gebeurt er namelijk als je de mussen in het voorjaar bij voert?
De ouder-vogels eten zich dan snelsnel vol met zaden, en gaan vervolgens op zoek naar het voer voor de jongen. Dat moet zacht, vochtig en eiwitrijk zijn. Dat is vaak veel moeilijker te vinden. Maar het MOET gebeuren, anders krijgen de jongen een verenkleed dat zo slecht is dat de veren makkelijk afbreken en er geen pigment in zit. Daar herken je dergelijke jonge mussen ook aan; de brede band van witte veren in de vleugels (en ook staart, als het echt honger lijden was) als ze net uitgevlogen zijn.
.
Het is dus alleen maar heel erg gunstig voor de stand van de huismussen, wanneer je het de ouders makkelijk maakt, door hen het jaar rond van eten te voorzien. De kans dat ze voedsel genoeg voor de jonge huismussen kunnen vinden neemt daar mee toe.
.
Hoe zat dat bij ons:
Wij voeren al sinds 1998 het hele jaar door. De huismussen hadden gewoon honger, je zag ze met elkaar knokken om het eten. En dat vond ik niet te verdragen. Vooral niet omdat ze voor mij het hele jaar rond de muggen opruimden. (Dat kunnen er vaak heel erg veel zijn, hier aan het water)
.
Dus omdat ze mij van de muggen af hielpen, ben ik ze van het onderling knokken af gaan helpen. Door dan in voorjaar en zomer en herfst ook maar te voeren.
.
Jaren later kwam vogelbescherming ook over de streep. Die zegt nu ook dat je mussen gerust het jaar rond mag voeren.
Je geeft de ouder vogels daarmee gewoon extra tijd om het goede voedsel voor de jongen te vinden.
De populatie rond mijn tuin is dan ook vanaf dat ik het jaar rond voerde echt ge-explodeerd.
En dat is helemaal niet erg, want jonge huismussen vliegen gerust een kilometer of 20 tot 50 om een eigen terrein te vinden. De grootste afstand is zelfs 545 kilometer geweest.
Dat is wat men bij huismussen “dispersie” noemt. Met deze dispersie, wat de juveniele (jonge) mussen ZELF doen, zorg je er voor dat er weer huismussen door het hele land komen te leven.
.
En zo vallen alle puzzelstukjes op hun plaats.
.
Bovendien, als je populatie een beetje explodeert, dan komen daar weer uilen en sperwers op af. En op dat moment ben je de biodiversiteit aan het ondersteunen. (Hoewel dat wel een slikken kan zijn.)
Dus schaam je maar niet dat je de huismussen het jaar rond voert. Het is prima. Helemaal.