Rechtszaak in Hoger Beroep gewonnen.

Gedragscode NatuurInclusief vernietigd

wegens rechtsonzekerheid ter zake overlevingskansen Huismus

(en Vleermuis, waar wij niets van weten, dus daar zeggen we om die reden niets over).

Op 21 april 2021 deed de Raad van State haar uitspraak in de zaak die door Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus (= de statutaire naam) was gestart. Er was een mede beroep-insteller die net als wij tot en met het einde volhield dat de gedragscode niet goedgekeurd had mogen worden. En we hebben gelijk gekregen.

De raad van State legt in haar uitspraak het volgende neer:
De minister had 2 opties gehad, met ieder geheel eigen consequenties voor de goedkeuring en de gedragscode. Laten we de ene optie Vlees noemen en de andere optie Vis. En de minister bleek Vlees noch Vis te hebben gekozen, maar er een geheel eigen prutje van gemaakt te hebben. Op advies van ecologisch deskundigen, uiteraard. Uit zichzelf zou hij of zij dat nooit gedurft hebben.

De optie 1 uitgelegd.
Optie 1 zou zijn geweest dat de minister geen enkele overtreding van de Wet Natuurbescherming of de VogelRichtLijn zou toe staan.
Dat zou voor de Gedragscode betekent hebben dat deze de werkzaamheden, die met deze gedragscode plaats mochten vinden, heel nauwkeurig moest hebben omschreven. Daar aan vast zou dan een hele nauwkeurige beschrijving hebben moeten zitten van de maatregelen die genomen werden om overtredingen te voorkomen.
.
Voorbeeld; Je zou met deze Gedragscode de dakpannen moeten mogen vervangen door zonnepannen.
De Werkzaamheden zijn dan dus:
– Parkeerplaatsen vrij maken van terrein voor bouwafvalcontainer, pallets, vrachtwagens, telekraan, steigers, schaftkeet, urinoirs, kantoorkeet (als het een hele straat betreft die in eens gedaan wordt).
– ladderwagen gebruiken om de oude pannen van het dak af te halen.
– oude dakpannen afvoeren in bouwafvalcontainer.
– aanvoeren van de diverse materialen.
– opslaan van de diverse materialen.
– opbouw van steigers.
etc etc
De maatregelen ter voorkoming van overtreding zijn dan per item beschreven. Dus:
– Parkeerplaatsen vrij maken: mag alleen op P die gebruikt werden. Niet op P die overwoekerd zijn met braamstruiken bijvoorbeeld. En niet net naast de P door bouwen met pallets, tot op het hele grasveld of in het struikgewas.
– Aanvoer van bouwafvalcontainer en idem van materialen; niet met zwaailichten en grootlicht en diverse achteruit en vooruit rijdt-alarmen in het stikdonker van de winterochtend, maar alleen bij daglicht, als alle huismussen al wakker zijn, en niet meer in het duister opgeschrikt kunnen worden. Want huismussen zijn nachtblind.
.
En zo verder.
DAT zou optie 1 zijn geweest.
Maar dat was deze gedragscode dus niet.
Die was niet nauwkeurig beschreven.
Daar stond niet eens in dat er voor de vele keten en materialen ruimte in beslag genomen zou worden. Laat staan dat er in stond dat er struiken en klimopplanten gerooid werden. Maar dat laatste gebeurde dus wel. En op grote schaal.
Toch had de minister het goed gekeurd.
Dat mag niet. Blijkt.
.
Dan was er nog een optie 2, waar gedragscode en minister naar toe hadden kunnen werken.
En dat was; WEL overtredingen plegen.
Dan zou de voorwaarde zijn dat voorafgaand aan de goedkeuring door de minister, middels wetenschappelijk onderzoek duidelijk moest zijn welke gevolgen deze overtredingen zouden hebben op lokale en landelijke Staat van Instandhouding van de Huismus. Ook moest wetenschappelijk onderbouwd zijn waarom dat acceptabel was voor een soort als de Huismus.
Die weg hebben de opstellers van de Gedragscode ook niet gekozen, en de minister heeft daar niet al te zwaar aan getild en dat gewoon maar goed gekeurd.
Hadden de initiatiefneemsters deze optie wel gekozen dan zou ze dat ook niet glad gezeten hebben. Want de Huismus bevindt zich in een ONgunstige Staat van Instandhouding, waardoor er de wettelijke plicht is die te verbeteren.
Wil je daar nog inbreuken op plegen, dan moet je wel van hele goede huize komen om DAT wetenschappelijk te kunnen goed praten.
.
Omdat de Raad van State gevonden heeft dat de Gedragscode NOM zich aan geen van de twee opties houdt, had de minister hier niet haar of zijn goedkeuring aan mogen geven, aldus de Raad van State.
Daarom zijn zowel de goedkeuring als de GedragscodeNOM vernietigd, en is de minister veroordeeld in de kosten.
Huismus Bescherming Nederland heeft dus weer geld in de kas terug gestort gekregen. We houden dit reserve voor een eventueel noodzakelijk juridisch vervolg.
.
De UITSPRAAK is hier te lezen.
.

Huismus Bescherming fundamenteel ON-EENS met Gedragscode natuurinclusief renoveren, aug2017
Huismus Bescherming fundamenteel ON-EENS met Gedragscode natuurinclusief renoveren, aug2017