Over Huismus Bescherming Nederland

Huismus Bescherming Nederland, statutair genaamd Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus, is NIET gelieerd aan de Nederlandse vereniging ter bescherming van Vogels, beter bekend als Vogelbescherming.
.
Huismus Bescherming Nederland is niet voortgekomen uit enige vogelwerkgroep, ook niet uit Vogelbescherming Nederland (hierna VBN), en ook niet uit Stichting de Mus.
Er is wel, voor de oprichting, met VBN en stichting de Mus gekeken of het mogelijk was aan te sluiten bij een van beiden. VBN reageerde een half jaar lang niet, stichting de Mus reageerde eveneens een half jaar lang niet. Daarom is aangenomen dat men niet geïnteresseerd was en is de knoop in 2009 doorgehakt om te starten, met of zonder steun van VBN en/of stichting de Mus.
.
De enige reden van de initiatiefnemers om Stichting Witte Mus, (de eerste naam van Huismus Bescherming Nederland) op te richten, is geweest dat van huismussen sinds 2005 bekend was dat ze in het nauw waren komen te zitten, maar dat er niets ondernomen werd om het tij te keren voor huismussen.
.
Er was in 2005 wel een Actieplan Huismus geschreven (Vogelbescherming Nederland), maar hierop volgde geen andere actie dan dat het Actieplan Huismus in 2008 herschreven werd.
.
Dit terwijl gebleken was dat het zeer eenvoudig is, om een restpopulatie huismussen zo te ondersteunen dat ze zich in stand konden houden. Het was zelfs zo dat de populatie huismussen met hele grote sprongen toe nam, door wat er voor hen gedaan werd.
.
Zo wisten de initiatiefnemers dat het werkelijk helemaal nergens voor nodig was dat de huismussen in aantallen gehalveerd waren of op dat lage pitje zouden blijven.
.
Er was daarvoor geen spreekwoordelijke rocket-science nodig, maar wel aanhoudende aandacht voor de ontwikkeling van de populatie Huismussen, en een aanhoudend aanpassen van de habitat naar de behoeften van de ontwikkelende populatie Huismussen.

.
Kado kreeg je het dus niet. Maar ondoenlijk is het zeker ook niet.
En je krijgt er een hele biodiversiteit bij, en die is WEL kado.
.