Een begroting opstellen voor het beschermingswerk van huismussen is praktisch onmogelijk.
Dat heeft te maken met de veranderende wetgevingen, waardoor totaal niet te voorzien is waar de donaties precies aan besteed moeten worden.
De post “onvoorzien” is daarom altijd de grootste post.
.