ANBI status

In 2009 heeft Huismus Bescherming Nederland stichting Witte Mus, of afgekort Huismus Bescherming Nederland, onder de naam Stichting Witte Mus, de ANBI status toegekend gekregen.
Omdat er op 16 mei 2017 een statutenwijziging heeft plaatsgevonden moet Huismus Bescherming Nederland stichting Witte Mus zich, binnen 2 weken na datum wijziging, opnieuw aanmelden voor de ANBI-status.
.
Die status biedt donateurs voordelen vanwege belastingen, maar ook omdat het garanties biedt op de transparantie van een organisatie.
.
Op de website van Huismus Bescherming Nederland moeten bepaalde gegevens altijd terug te vinden zijn.
Dat betreft de volgende zaken, waarover u meer kunt lezen op de website van de belastingdienst :

 • de naam van de instelling
  Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
  => Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer
  => RISN 8213.60.280
 • het post- of bezoekadres van de instelling
  => Bezoek adres:
        Dijkweg 162
        1619HJ Andijk
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
  => Doel; De bescherming van huismussen en de bescherming van de habitat van huismussen, met hulp van een zo groot mogelijk deel van de Nederlandse bevolking.
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
  => Hoofdlijnen beleidsplan:
  1. Het daadwerkelijk beschermen van bestaande populaties Huismussen, habitats en verblijfplaatsen, waaronder, indien nodig, het voeren van een rechszaak ter bescherming van het genoemde. Alsmede het ondersteunen van mensen in het onder 2 genoemde netwerk wanneer habitats, of delen ervan, verloren dreigen te gaan zonder mitigatie van verblijfplaatsen of -in het uiterste geval- compensatie ervan.
  2. Het opbouwen van een netwerk van liefhebbers en kenners van huismussen.
  3. Het verzamelen en bestuderen van al bestaand onderzoek, alsmede het laten doen van onderzoek aan de “eigen” populatie en het doen van eigen onderzoek en inventarisaties.

  4. Het observeren, en via beeld- en geluidsdragers registreren, van het leven van en rond de Huismus en habitat.
  5. Het stimuleren van aandacht voor de Huismus, haar Habitat-aanleg en behoud van geschikte habitats.
  6. Het uitwisselen van de in 2 en 3 verzamelde informatie en materialen binnen het onder 1 genoemde netwerk.
 • de functie van de bestuurders
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders
  => Namen en functies van bestuurders:
  Liset Karman, voorzitter

  Frans van der Veek, penningmeester/secretaris
  Cees Keyer, algemeen bestuurslid
 • het beloningsbeleid
  Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is.

  => Beloningsbeleid
  6.6 De leden van het bestuur zullen nimmer honorarium, loon of ander materieel voordeel van de stichting genieten.

  Voor het overige; zie de pagina het Bestuur

 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  => Een altijd actueel verslag van uitgeoefende activiteiten kunt u hier vinden
 • een financiële verantwoording=> De financiële verantwoording 2015

  => De financiële verantwoording 2016

  => De financiële verantwoording 2017

 • => De financiële verantwoording 2018