Waar zijn we nu mee bezig?

Een lijst, in omgekeerde chronologische volgorde, van alle zaken die passeren en gepasseerd zijn sinds de oprichting van Huismus Bescherming Nederland  stichting Witte Mus, kort beschreven.

 • APR 2021
 • 21apr2021;

  Uitspraak van de Raad van State:
  HUISMUS BESCHERMING NEDERLAND, GEUZENNAAM; “WITTE MUS” HEEFT GEWONNEN VOOR DE HUISMUSSEN ! GEDRAGSCODE “NATUURINCLUSIEF”/NOM IS VERNIETIGD WEGENS RECHTSONZEKERHEID OVER OVERLEVINGSKANSEN VAN DE HUISMUS.

 • FEB 2021
 • 19feb2021; alle DONATEURS hartelijk dank voor de giften! Het bedrag dat voor griffie-recht nodig is is binnen. De penningmeester gaat het VANDAAG naar de rechtbank over maken. En dan gaan we er (weer) voor. Dat wordt de 2e rechtszaak om het leefgebied van huismussen te beschermen op een correcte manier, bij renovaties. Deze keer komen daar ook sloop en groenbeheer bij, aangezien dat in deze Gedragscode (ontheffing van de Wet Natuurbescherming) mee wordt genomen.
 • NOV 2020
 • 23nov2020; Zitting in Hoger Beroep tegen de uitspaak “in eerste aanleg”(?) inzake de goedkeuring, door de minister van LNV, van de Gedragscode NatuurInclusief Renoveren voor projecten met NOMkeur, die was opgesteld door de Vereniging Brede Stroomversnelling in smaenwerking met de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland, een agentschap van de Rijskoverheid). Uitspraak over 6 weken + 6 weken uitstel (is nu al aangegeven ivm enorme drukte mede door Covid19), dus over 12 weken.
 • Groot gat in de updates. We gaan proberen dat gat alsnog te dichten via de diverse posts en mails.
 • MEI 2017
 • 24mei2017; de voorzitter is tijdens een gesprek half en half uitgenodigd voor een gastcollege op een hoge school. Even over nadenken. Wat is een betere plek voor verandering dan de basis… ? Geen. Lijkt me.
 • 23 MEI 2017; telefonisch eerste hulp voor hongerige vondeling huismus gegeven. Blijkt inderdaad bij de FAQ op de website van Huismus Bescherming Nederland niet beantwoord te worden, in verband met wetgeving die dat feitelijk verbied. Inmiddels is er zo veel aan nare situaties rond nestjonge huismussen bekend geworden, dat het voor gevonden jonge, nog naakte, huismussen beter is de mensen WEL in te lichten over de verzorging van dergelijk grut. Het vergroot hun overlevingskansen enorm. En dat is waar we VOOR zijn.
 • 16mei2017; statutenwijziging door gevoerd door notaris. Naam veranderd en meteen het artikel rond liquidatie (verplicht) aan doen passen. Heel prettig notariskantoor. En wijst ook, gewoon zoals het hoort, op de verplichtingen die uit de wijziging voortvloeien.
 • MRT 2017
 • FEB 2017
 • 27feb2017; contact gezocht met Infomill en Ascert met betrekking tot de, bij asbestcertificering gevraagde, kennis van de beschermde status van huismussen die men bij het saneringswerk tegen zal komen. Dat onderdeel van de asbest-gecertificering blijkt nog niet te bestaan.
  Inhoud v. lesmateriaal komt in volgend jaar (+12-9) weer in vergadering. “Duurt nog wel even, maar u bent welkom met inbreng”.
  Infomill ontvangt graag het stappenplan Asbestsanering voor Lelystad.
 • 27feb2017; asbestsaneerder in paniek. Lekkage in asbest-dak en hij moet aan het werk, maar er zijn huismussen. Advies; speciale tape op de scheur. Blijft nog jaren goed. Tegen die tijd kan het hele dak vervangen worden. Niets meer van gehoord. Ook geen bedankje.
 • 22feb2017; nestcamera’s bestellen om kans te vergroten één van de nesten te kunnen volgen via de computers.
 • 20feb2017; habitat van lokale populatie huismussen aanvullen met slaapplaatsen, in de vorm van bamboe. Phillostachys Bisettii vooral. Drie dagen later worden de bamboes al gebruikt door de mussen. De nood was dus vrij hoog en de aanvulling was niets te vroeg.
 • 19feb2017; begin gemaakt met kweek van door huismussen geliefde habitat-beplanting; zwarte Elzen.
 • 14feb2017; de prehistorische website gaat opnieuw opgebouwd worden, responsive en interactief. Middels WordPress templates. (www.spotted-sparrow.org is de opbouw url, niet de echte. Maar je kunt de bouw hier volgen.)
 • 14feb2017; er is een gestorven mus nodig voor filmopnamen. Vervoersvergunning aangevraagd, maar door de wetswijziging mag ieder mussen vervoeren mits niet voor commerciele doeleinden. Mus mag dus naar de opname lokatie. (Het is voor een goed doel. De beeldvorming over huismussen.)
 • 10feb2017; orientatie op wijziging statuten wegens onduidelijkheid naam; bepaalde partijen blijven volharden ons “Stichting Witte Mus” te noemen, terwijl de gevoerde naam al sinds 2012 “Huismus Bescherming Nederland” is. Om daar een einde aan te maken dus het plan statuten te wijzigen.
 • 09feb2017; WGUS tekst voor publicatie aan geleverd.
 • 08feb2017; stappenplan asbest-sanering doorgestuurd naar de betrokken gemeente. Deze wordt die zelfde avond door de stadsecoloog met aannemers en bewoners besproken.
 • 08feb2017; problemen met asbest-saneringen waarbij huismussen in de knel komen. Direct actie ondernomen richting de betrokken gemeente (Lelystad) en een stappenplan asbest-sanering opgesteld.
 • 01feb2017; Nogmaals de criteria voor het ontwerpen van compenserend habitat voor huismussen, voor ARCHITECTEN dus, aangeleverd bij Stroomversnelling. De lijst zoals die in februari 2016 ook al was ingediend voor opname in het Activiteitenplan, maar dan iets ingekort en voorzien van enige nieuwe gegevens. (Men kon het eerdere document niet meer terug vinden.)
 • JAN 2017
 • 31jan2017; gesprek in Zeist met Jip Louwe Kooijmans en Stefan Vreugdenhil. Alle plannen voor een samenwerking werden allervriendelijkst afgehouden.
  Jammer, maar met of zonder VBN; we gaan door tot de huismussen in Nederland veilig zijn.
  Wel enkele goede tips voor financiering van met name de onderzoeks-projecten (huismusInDeNesten & HuismusOnderDePannen), voorlichtings-campagnes (cursusHuismus) en community-bijeenkomsten (musMensenNetwerk).
 • 20jan2017; inbreng geleverd in 3e versie Gedragscode NatuurIncusief Renoveren en Bouwen van Stroomversnelling / Brede Stroomversnelling.
 • DEC 2016
 • NOV 2016
 • 14nov2016: Eind-resultaat van Groen en Doen subsidie voor Cursus Huismus -deel 2- het gebruik van ZetDeHuismusOpDeKaart.
 • OKT 2016
 • SEP 2016
 • 20sep2016; prinsjesdag en troonrede. Veel wordt verteld over de energietransitie, maar wederom helemaal niets over de gevolgen daarvan, voor huismussen die aan de te isoleren woningen hun nesten en slaapplaatsen hebben. Hier wordt een serieuze, langdurige actie via FaceBook op los gelaten, zodat het bewustzijn van deze aankomende ramp voor de populaties huismussen tot zo veel mogelijk mensen doordringt.
 • 18sep2016; er start een media-hype over huismussen die vatbaar zouden zijn voor het Usutu-virus. Om te voorkomen dat dat dezelfde kant op fout gaat als de media-hype rond “Het Geel” (waarbij mensen abrupt en massaal stopten met bijvoeren IN de winter) wordt er direct via facebook getoond waarop die stelling gebaseerd is; op een onderzoek waarbij Huismussen met opzet werden geïnfecteerd. Er wordt geld in gestoken om zo veel mogelijk mensen te bereiken, zodat zo min mogelijk mensen de hype helpen groot te groeien en uit de hand te lopen. Zodat een nieuwe hongersnood onder huismussen voorkomen wordt.
 • AUG 2016
 • JULI 2016
 • JUNI 2016
 • 22 juni2016; broodmager, heel klein, maar loeisterk musje bij ons gebracht door dorpsgenote. De naam is Thats geworden.
 • 5 juni 2016; één van de drie eitjes, uit een door dakwerkers illegaal verwijderd nest, is uitgekomen. Het mussen-jong heeft de naam Ornot gekregen.
 • 2 juni 2016; Toobie is dodelijk verongelukt :’-(
 • MEI 2016
 • APR 2016
 • 25 april 2016; de eerste uitgevlogen juveniele huismussen zijn gesignaleerd in Nederland. :-)
  Beschuit met musjes ;-)
 • 25 april 2016; alle baden van de kolonie rond dit erf ververst. De groep groeit behoorlijk, hoewel er hier nog geen jongen zijn gesignaleerd.. Mischien toch even beter gaan luisteren ..
 • 25 april 2016; contact met de beide vrijwilligers in Amsterdam. Rob vermaakt zich prima met zijn nieuwe klus en wordt al helemaal idolaat van huismussen, heeft zelfs al een witte mus gezien in de buurt (een echte met veertjes) Guido moet even zijn hoofd bij zijn vrouw en pas geboren kindje houden.
  Allebei veel geluk en plezier gewenst.
 • 23 april 2016; herhaald verzoek naar ProRail om een gesprek met de groenbeheerder van ProRail, zodat de zaak mogelijk beter geregeld kan worden voor alle betrokken partijen.
 • 22 april 2016; overtreder wil geen informatie geven, laat zelfs het woord voeren door “zijn” ecoloog, maar weigert eveneens om aan te geven of deze ecoloog ook werkelijk namens de wooncorporatie het woord doet, of dat we hier alleen een extra obstakel hebben voordat we met de juiste personen in gesprek komen. Geen antwoord dus. Niet van de wooncorp en niet van de ecoloog. Grof. Heel grof.
 • 21 april 2016; melding van plaatsen vogelschroot in wijk waar huismussen broeden. We kennen die partij al enige tijd. Sinds 2012 op precies te zijn. Toen waren er 3 opeenvolgende soortgelijke overtredingen. Het lijkt er op dat er sindsdien feitelijk niets is veranderd bij deze toko. Na gesprek met uitvoerder zoveel inconsistensies dat er direct een handhavingsverzoek is ingediend: Er was nog meer soortgelijk werk gepland voor de zomer, onder vergelijkbare omstandigheden.
 • 20 april 2016; de eerste uitgevlogen jonge Huismussen zijn gemeld in Nederland. Met foto’s en onomstotelijk.
 • 15 april 2016; inventariseren in Deventer, NS station, ivm plannen groenbeheer en bewoners die vrezen voor hun huismussen-populatie. Dit lijkt volkomen terecht, maar wordt door ons nader onderzocht.
 • MRT 2016
 • 24 maart 2016; nummer 14 gestorven. Geen Cruyffiecruyffiecruyffie meer. Niet met paardenvoetbal, en niet met luie-leeuwen voetbal. (Facebook)
 • 24 maart 2016; werkvesten van de vrijwilligers worden gewassen.
 • 23 maart 2016; Nieuwe vrijwilliger Guido voor de eerste maal gesproken. Afspraak gemaakt voor een eerste kennismaking.
 • 22 maart 2016; peilen hoe het Rob, de nieuwe vrijwilliger, bevalt. Uitslag: Hij wil het blijven doen, wil nog wel vanalles leren van ons. En het bevalt hem uitstekend om bewoners in zijn klus te betrekken. Hij heeft zelfs al een naam gekregen van bepaalde bewoners. :-)
 • 22 maart 2016; nieuwe aanmelding ZetDeHuismusOpDeKaart. Eerste bericht retour gestuurd. Inlog-gegevens en overige informatie klaar maken.
 • 18 maart 2016; Stroomversnelling, NulOpDeMeter; een woordvoerder van een soortbeschermende organisatie gaat zodanig ver met het beschermen van de eigen soort, dat de habitat voor huismussen er onder moet lijden. Men blijft proberen aanpassingen in de ander’s habitat af te dwingen.
  Aan de, eenzijdig met bouwers gevoerde, discussie komt geen einde waardoor andere soorten moeten blijven wachten op de voor hen met bouwers afgesproken voorzieningen.
  Zou goed zijn om daar met de R.V.O. een oplossing voor te gaan zoeken.
  De stadsnatuur moet een kans krijgen binnen NulOpDeMeter/Stroomversnelling, maar je kan niet eindeloos maar door blijven sleutelen, dan is het kwetsbare seizoen van andere soorten al begonnen.
 • 17 maart 2016; oriënterend gesprek met politieke partij over grootschaliger mogelijkheden voor bescherming van specifieke stadsnatuur.
 • 15 maart 2016; camera en werkjas met opdruk in bruikleen aan Rob, de nieuwe vrijwilliger, gegeven. Hij was onder de indruk van hetgeen er allemaal over de ter plaatse levende populatie verteld werd.
 • 11 maart 2016; eerste gesprek met een nieuwe vrijwilliger Rob. Er wordt een afspraak gemaakt voor een eerste kennismaking. Een ras Amsterdammer. :-)
 • 11 maart 2016; draad van vorig jaar, rond portret van Peter Vos, tekenaar en liefhebber van huismussen, wordt weer opgepakt door David de Jongh, van David de Jongh Producties. Afspraak gemaakt.
 • 11 maart 2016; Voedsel voor de Huismus; plantenlijst online gezet. Daarop 25 planten die zaden ontwikkelen waar huismussen graag van eten. Als je het goed uit kient is er het hele jaar door zaad beschikbaar voor de mussen. Het is getest, en dus geen duimzuigerij. Niet iedereen zal het een mooie lijst vinden; het gaat om straatgras, paardenbloem, madeliefjes, vogelmuur, klaproos, varkensgras, duizendblad, kruipertje, guldenroede.. allemaal spul waarvan velen van ons gewend zijn dat als onkruid uit te roeien. Gelukkig is het nog niet te laat. De plantenlijst.
 • 09 maart 2016; Vrijwilligers Centrale Amsterdam; twee mensen melden zich voor de vrijwilligersfunctie van veldmedewerker ter bescherming van de Huismus: Rob, die al jaren veldwerk doet en Guido, een studerend ecoloog. Afspraken gemaakt om verder te praten.
 • 08 maart 2016; Stroomversnelling; koninklijke BAM woningbouw is de eerste met wie de verblijfplaatsen voor huismussen -binnen grondgebonden woningen- helemaal rond gaat komen. Niet alleen nesten dus, maar ook gezamenlijke slaapplaatsen, aan de achtertuinen, en buiten bereik van mensen en katten. (= Onder de dakgoten)
 • 04 maart 2016; Duurzaam Den Haag zoekt contact in verband met een project voor Huismussen. Informatie verstrekt.
  Vervolgvraag is lijst met zaadplanten voor de Huismus. :-) Komt er aan. (Even terug vertalen uit Engels.)
 • FEB 2016
 • Partij voor de Dieren; eerste informatie is per mail verstuurd naar degene die geinteresseerd is.
 • Maarten Reesink; gastcollege ledenvergadering PvdD. Eye-opener inzake beeldvorming rond dieren (en zeker ook rond Huismus) door media en andere communicatie rond dieren.
 • Partij voor de Dieren; ledenvergadering afdeling NH. Contact gezocht met politici ivm de veelheid aan problemen rond bouw- en groen bedrijven; de werkzaamheden veroorzaken wel heel erg vaak habitatverlies voor huismussen. Afspraken gemaakt. Ook met Werkgroep Amsterdam en coördinator themagroepen. Wordt vervolgt.
 • Stroomversnelling; rond met Ballast-Nedam, muv bevestiging via nieuwe factsheet opties Huismus.
 • Werkgroep Ploceidae Specialisten; ledenvergadering met lezingen. Helemaal goed.
 • Stroomversnelling; aanpassingsvoorstellen doen op de factsheets van de 4 betrokken bouwbedrijven, Ballast Nedam, BAM, Dura-Vermeer en VolkerWessels/NieuwWonen. Factsheets met betrekking tot vervangende verblijfplaatsen voor huismussen aan grondgebonden woningen.
 • FaceBook; leuke dingen op FaceBook gaande, mussenfluisteraar gespot ;-)
 • België, Borchtlombeek; hulpvraag van de eigenaar van een woning waarvan dak maandag de 22e geisoleerd gaat worden. Wil zijn huismussen graag houden, maar hoe? Eerst telefonisch door genomen en toen per e-mail de geheugensteun er achteraan. Meneer heeft ook plannen richting nest-camera. Zou mooi op de HOP-pagina’s passen :-) .
 • Stroomversnelling; formeel verzocht in de notulen op te nemen dat wijze van organiseren tot op heden tot gevolg heeft dat Huismus Bescherming haar werk niet kan doen; noodzakelijke informatie komt niet, overleg wordt niet openlijk gedaan (wijzigingen, door derden, ten nadele van de Huismus komen daardoor te laat aan het licht) en de kwartaalbijeenkomsten zijn te kort om dat te bespreken.
 • Stroomversnelling; formeel verzoek (in eerste instantie per e-mail) gedaan aan de vereniging, om adresgegevens van renovatieprojecten van de leden (die naar verwachting nu snel in aantal zullen gaan toenemen) centraal te verzamelen en centraal aan de soortbeschermende organisaties te verstrekken. Want Huismus Bescherming wacht er al sinds oktober 2015 op en tegelijkertijd blijkt dat sommige personen deze adressen al lang hebben. Dus daar gaat iets niet helemaal goed.
 • RSPB Ipwitch; vertaling van document “Habitat Elementen van de Huismus” voor Ipswitch gecrashed. Opnieuw beginnen. Tegenvaller.
 • Breda; hulpvraag bewoonster AEGON-vastgoed vanwege habitat in een tuin bij een leegstaande huurwoning; gewoonlijk wordt dit allemaal gerooid voordat er een nieuwe huurder in komt. Advies en hulp dringend gewenst. Lokale stadsvogeladviseur is slecht op de hoogte van habitat maar lokale IVN mensen staan direct op de bres. Met wat informatie van ons naar haar en het IVN is mevrouw O. in goede handen. Bewijsmateriaal is wel op instructie van Huismus Bescherming verzameld. In de hoop dat het niet nodig is, uiteraard.
 • proj 06 Voedsel van de Huismus; update van de pagina, aanvulling voedsel.
 • stroomversnelling kwartaal-overleg; geplande agendapunten kwamen in de knel. Bijzonder weinig concreets over verbeteringen i.h.a. aan het huidige activiteitenplan afgesproken. Laat staan specifiek voor de mussen. Het uur was veel te snel om. Dus een punt van gemaakt dat de tijd te kort is om tot goede afspraken te komen. (1 uur per kwartaal.)
 • Nestkasten; test met neststeen 90060 ( Vivara ), voor Gierzwaluwen; hoewel invliegopening 3 cm is kunnen huismussen er prima in en uit komen. Tevens tests om deze kast als opbouwkast te gebruiken (ipv inbouw).
 • ontheffing F&Fwet; informatie verkregen rond legaal miniMusMuseum. Volgens de wet mag je geen herkenbare onderdelen van beschermde diersoorten “onder je hebben”. Zelfs als vind je die op eigen erf. Wil je het echter gebruiken voor een miniMusMuseum of een cursusHuismus dan zijn er mogelijkheden voor een ontheffing van bepaalde artikelen van de F&F wet. Dat gaan we dan maar eens regelen.
 • mussenBibliotheek; prachtige mussenBijbel uit 2006 op het spoor gekomen. Stampvol verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek. Besteld, in aanvulling op de mussenBibliotheek.
  Anderson (2006) “Biology of the Ubiquitous House Sparrow : From Genes to Populations”.
 • Stroomversnelling; voorbereiding kwartaal-bijeenkomst Natuur Inclusief Renoveren. O.a opvragen van documenten, bv activiteitenplan met alle bijlagen, zoals dat is ingediend op 16 dec 2015. Agendapunten inbrengen.
 • JAN 2016
 • E. van Luijn vraagt hulp want wil graag de huismussen weer terug naar haar tuin hebben. Ze denkt een compleet habitat te hebben. Het lijkt alleen aan jaarrond plantaardig voedsel te ontbreken. Feitelijk de eerste vereiste. Dus zaden van eetbare grassen gestuurd om alsnog te planten.
 • Cursus Huismus; Vertaling uit het Engels maken, van een stuk over het bepalen van de omvang van een broedpopulatie Huismussen, opgesteld door leden van de WGUS.
  Het wordt bijzonder op prijs gesteld wanneer u Huismus Bescherming Nederland in de winst laat delen zodra u onze cursus Huismus kopieert, enigszins herschrijft en vervolgens verkoopt onder ecologische adviesbureaus. Het rekeningnummer dat u daarvoor kunt gebruiken is NL87 ASNB0 707402166. Dank u wel voor uw medewerking.
 • Bussum; de gemeente wil graag advies rond natuurInclusief bouwen en renoveren. Onder anderen inzake de Huismus. Jan AdlP, een betrokken inwoner, benadert hiervoor Huismus Bescherming Nederland en wordt voorzien van het een en ander aan direct toepasbare informatie en uitgewerkte ideeën voor het geplande nieuwe wooncomplex. Dat wordt mee genomen het gesprek van 25 januari 2016 in. Resultaat van het gesprek is onder anderen: Gemeente gaat Huismus Bescherming Nederland betrekken bij de uitwerking van de renovatie/nieuwbouw plannen.
 • De mussenBibliotheek is uitgebreid met de boeken “Onkruiden, zaden, insecten en bessen voor vogels” van Alois van Mingeroet, en “Kontrollbuch für Vogelnistkästen in Wald und Garten” van Dr. Otto Henze. De beide boeken zijn in bruikleen bij Huismus Bescherming Nederland.
 • Kwekers; contacten met kwekers van huismussen zijn gelegd. Om ook uit die hoek kennis te vergaren. Er is onder kwekers veel bekend over meest gunstige omstandigheden voor voortplanting onder huismussen. Dat kan van groot nut zijn voor de wildlevende populaties. In dat verband bezoek aan kweker kleurmutaties Huismus in België en lidmaatschap BEC alsmede werkgroep Ploceidae (waar de Passers ooit onder geschaard werden).
 • Naamsverandering; Huismus Bescherming Nederland is al enige jaren onze officiële naam. Witte Mus is nu ook officieel, van eerst genoemde naam, de tweede naam van onze organisatie. Als geuzennaam, token en eerbetoon blijft de naam Witte Mus wel verbonden aan Huismus Bescherming Nederland.
 • Domein en server Stichting Witte Mus is down geweest vanwege een poging tot hacken, is het vermoeden. Daarmee was ook Huismusbescherming Nederland down.
 • Het vriest, dus de persberichten over pekel, strooizout en/of NaCl moeten weer de media in. Dat gebeurd.
 • Vivara; contact opgenomen met Vivara, in verband met verkochte mussen-nestgelegenheid, om eens wat meer te weten te komen van de onderzoeken die men doet naar de effectiviteit van mussenflats en andere nestgelegenheid met de naam “mus” er in.
  Uit onze achterban komen namelijk uitsluitend geluiden dat mussenflats niet door huismussen gebruikt worden, maar wel door Koolmezen. Zelfs stadsecologen melden dat.
  Andere types zijn bijzonder gevoelig voor predatie door met name kraaiachtigen, en zouden om die reden niet gebruikt mogen worden.
  Er zijn wel goede opties in het assortiment van Vivara, alleen worden die (nog) niet voor de Huismus aan geboden.
 • Keramische nestkast met groendak wordt conform advies van Huismus Bescherming Nederland gemaakt door particulier. Als het goed wordt, komt er een mal van, en kan het gereproduceerd worden. Richtprijs zal rond de 25 euro (ex verzendkosten) liggen.
 • Mussen agenda 2016; de eerste mussen-agenda is een feit. Voorlopig uitsluitend in zeer kleine oplage beschikbaar. Tot dat de agenda uit-ontwikkeld is. Ze moet nog aan gevuld worden met praktijkvoorbeelden om de tuin, het balkon of een serie bloempotten, zo in te richten dat huismussen er bijzonder goed terecht kunnen.
 • NDSM-werf; besprekingen rond herinrichtingsplannen en habitat van Huismussen zijn op 5 januari gestart. Eerste melding van mogelijke overtreding is in 2014 gedaan door gebruikers van het terrein. Zomer 2015 zijn inventarisaties van de habitat gedaan. Daarbij zijn 17 actieve nesten van huismussen aangetroffen in 2 wekelijkse inventarisaties gedurende 3 aaneengesloten maanden. Daarnaast ook meedere foerageer-plaatsen, gezamenlijke slaapplaatsen en schuilplaatsen.
 • De mussenBibliotheek krijgt een vaste ruimte in het gebouw van Huismus Bescherming Nederland, Stichting Witte Mus.
 • Het mini MusMuseum krijgt een vaste ruimte in het gebouw van Huismus Bescherming Nederland, Stichting Witte Mus.
 • DEC 2015
 • (overzicht is in de maak)
 • NOV 2015
 • Nieuwe aanwinst voor de mussenBibliotheek; het boek van WGUS-member Fumio Taguchi over de geschiedenis van de Ringmus in de Japanse cultuur.
 • Overleg met WGUS-leden over beste manier van inventariseren en vergelijken van populatiegroottes van Huismussen, ivm opname van situatie voor en na de renovaties in het kader van Stroomversnelling.
 • Tweede gesprek binnen Stroomversnelling/Nul-op-de-meter. Deze keer van “divisie Huismussen” binnen “taskforce NatuurInclusief Renoveren“. HuismusBescherming Nederland bleek te lang buiten de gesprekken te zijn gehouden: Mallen waren al grotendeels klaar en nieuwe wijzigingen in het ontwerp zouden al snel te duur worden. Dat was geen punt geweest als de gemaakte afspraken klopten met de stand van de kennis over de Huismus na 150 jaar wetenschappelijk onderzoek en 18 jaar praktijk-ervaring, maar dit was niet het geval. Daar moet dus nog “een mouw aan gepast” worden.
 • Subsidie van EZ toegewezen gekregen voor het opzetten en uitvoeren van Cursus Huismus deel 2, het inventariseren van habitat (functionele leefomgeving).
 • Eerste gesprek van “taskforce NatuurInclusief Renoveren”, van Stroomversnelling/Nul-op-de-Meter.
  Anderen dan Huismusbescherming NL hadden de zaken voor de Huismus in gevuld. Zonder al te veel kennis van zaken. Lastige situatie, maar het activiteitenplan zal toch open moeten om e.e.a. voor de Huismus behoorlijk te regelen.
 • OKT 2015
 • (overzicht is in de maak)
 • SEP 2015
 • (overzicht is in de maak)
 • AUG 2015
 • (overzicht is in de maak)
 • JULI 2015
 • (overzicht is in de maak)
 • Huismus Toobie
 • JUNI 2015
 • (overzicht is in de maak)
 • MEI 2015
 • 01 mei 2015; Pagina’s van Stichting de Mus blijken verdwenen te zijn na een restore. Herstel van enkele van de pagina’s alvast.
 • APRIL 2015
 • 30 apr 2015; nieuwe aanwinst voor miniusMuseum is aangekomen van “Yvonne Wetenjulliewel” (facebook-nick). Braakballetjes van uil die in haar huismussenHabitat leeft.
 • 29 apr 2015; verslag quickscan NDSM-werf opstellen voor stadsecologen Amsterdam Centrum en Noord.
 • 24 apr 2015; n.a.v. e-mails een telefonisch overleg met stads-vogel-adviseur over dak vol mussen dat gerenoveerd moet worden, maar waarvan de eigenaar ontkent dat er huismussen leven. De inventarisatie is gedaan door een voorman, in plaats van door een ter zake kundige, zoals voorgeschreven door de Soortenstandaard van de Huismus, de uitwerking van de Flora en Fauna wet. Advies; oppassen met toezeggen dat men na het broedseizoen aan de gang kan, want daar klampen ze zich aan vast en het is heel moeilijk hen dan nog zo ver te krijgen dat ze van te voren mitigerende maatregelen treffen. Dus: meteen zeggen “u kunt na het broedseizoen aan het werk OP VOORWAARDE dat u VOOR die tijd voldoende gierzwaluwstenen-met-de-opening-naar-voren heeft opgehangen.”
 • 23 apr 2015; overleg met twee Amsterdamse stadsecologen, ivm NDSM-werf, het groen en de aanwezige Huismussen. En ge-improviseerde cursus-huismus aan hun 4 stagiaires gegeven. De pdf “habitat-elelementen” hadden ze al gekregen, bleek. Geinig, hoe snel dat kan gaan :-)
 • 19 apr 2015; ZetDeHuismusOpDeKaart 10e ronde vandaag :-) Zitten weer gave waarnemingen bij :-)
  Een vrouwtje Huismus dat varkens-poep af zoekt naar zaden, een mogelijk nestje bij het meidje dat een bijna10 had voor haar spreekbeurt over de Huismus en nog veel meer :-)
 • 15 apr 2015; mailing de deur uit, naar alle bijna 400 mensen die sinds 2012 huismus habitat invoeren op huismus-waarneming.nl.
  Want komende zondag is het weer tijd
  voor ZETdeHUISMUSopDEkaart !
 • 07 apr 2015; 1e van drie trainings-avonden Financieel Beheer via VCA (Vrijwilligers Centrale Amsterdam). In verband met aankomende zoektocht naar een nieuwe penningmeester.
 • MAART 2015
 • 24 mrt 2015; helaas, definitief, geen huismussenNest op nestkastLIVE dit voorjaar te volgen.
 • 23 mrt 2015; 19:30 uur lezingen over huismustelling en huismusHabitat bij Vogelwacht Zaanstreek. Respectievelijk Arjan van Poecke (secretaris Vogelwacht Zaanstreek) en Liset Karman (voorzitter huismusbeschermingNL). Die laatste was op de valreep als spreekster bekent, dus weinig publiciteit vooraf, helaas :-)
 • FEBRUARI 2015
 • 09 feb 2015; ingezonden brief bij PIEPvandaag over strooizout dat giftig is voor mussen, en door het gedrag van mussen ook daadwerkelijk heel rap mussen dodelijk ziek kan maken. (Mussen hebben steentjes in de spiermaag nodig, en zien strooizout aan voor zandkorrels.)
 • 08 feb 2015; De situatie in Pijnacker-Nootdorp is veel uitgebreider dan oorspronkelijk gedacht. Dat wordt een flinke kluif research om het handhavingsverzoek nauwkeurig genoeg te kunnen aanvullen. En wie weet wordt het meer dan één handhavingsverzoek.
 • 02 feb 2015; Na overleg met programmeur / penningmeester aanpassing interface ontwerp huismus-waarneming (door voorzitter) op de 10 belangrijkste habitat-elementen van de Huismus. Wordt komende tijd geimplementeerd ( door penningmeester / programmeur) om beter aan te sluiten op documenten inzake habitat-elementen van de Huismus.
 • 02 feb 2015; re RVO naar aanleiding van handhavingsverzoek Breda, BreBurg (asbest en Klimop). Reageren en doorzetten naar melder/-ster. Toch nog hoop op vervangend habitat voor de populatie huismussen, maar kan nog ff duren … Wel vreemd dat er geen tijdslimiet aan zit waarbinnen wonenBreburg een besluit moet hebben genomen. (“Alsnog renoveren” of “laat maar zitten”.)
 • 02 feb 2015; handhavingsverzoek Zwolle ingediend.
 • 02 feb 2015; handhavingsverzoek Nootdorp ingediend.
 • 02 feb 2015; Naar aanleiding van vraag om advies betere habitat bij Eco-move Houten een eerste inventarisatie op gevraagd dmv foto’s van gebouwen, groen en omgeving.
 • 01 feb 2015; Contact opgenomen met de 7 Amsterdamse vrijwilligsters/-gers in de hoop dat ze niet te lang hebben moeten wachten. We willen ze graag gaan trainen voor inventarisatie van slaapplaatsen van mussen.
 • 01 feb 2015; verbetering huismushabitat: Zandpad nieuw opvullen. Modder is ongeschikt voor stofbad. Bovendien zijn kiezeltjes nodig voor in de maag. Als dat er vers ligt is de kans kleiner dat ze strooizout gaan eten in de veronderstelling dat het kiezeltjes zijn.
 • JANUARI 2015
 • 31 jan 2015; twitter opgeschud met bericht over gratis uitdelen van gif voor de huismus door diverse gemeenten. Namelijk strooizout. Reacties zijn onder anderen met informatie over alternatieven. Zeer waardevol resultaat.
 • 31 jan 2015; Zwolle; gesprek met meldster Frankhuis. Handhavingsverzoek is besproken en gaat gebeuren.
 • 30 jan 2015; het wordt alsnog winter. Nieuwsbrief gewijd aan gevaren van strooizout voor stadse huismus die daar altijd vlakbij vertoeft.
 • 29 jan 2015; Pijnacker-Nootdorp ontvangstbevestiging schrijven Huismusbescherming NL aan van gemeente ontvangen van gemeente.
 • 29 jan 2015; dreigend winters weer, dus onderzoek online. Naar LD50 van NaCl bij de Huismus.
 • 28 jan 2015; Zoetermeer; hulp gevraagd bij het voor huismussen aantrekkelijker maken van de particuliere woonomgeving. Foto’s van gevels van de woning gevraagd, voor beoordeling. Zijn inmiddels ontvangen. Ligt ter advisering klaar. Nestruimte lijkt geen probleem; er is geen vogelschroot. Insecten ook niet; moeras nabij.
 • 27 jan 2015; Zwolle, meldster van november 2014 komt terug op haar hulpvraag van 3 maanden geleden, met alsnog een vervolg erop, want onverwacht in stroomversnelling gekomen. Lijkt erg op wat er in Pijnacker-Nootdorp gebeurt, behalve dat hier de kettingzagen al klaar stonden, meldster RVO heeft ingeschakeld en RVO de zaak tot een halt heeft geroepen. Nu moeten er afspraken komen waar de plaatselijke Huismussen geen nadeel van ondervinden. Dus inventarisatie-rapport en herinrichtingsplan opgevraagd. Benieuwd of die er zijn. Gemeente Zwolle werkt met z.g. Groene Kaart waarbij vooralsnog onduidelijk is wie de status van het groen op de Groene Kaart bepaald en vooral HOE en volgens welke criteria dat bepaald wordt.
 • 26 jan 2015; PiepVandaag publiceert “Meekijken in het nest van een Oehoe” over de komende op te starten webcams van verschillende grote organisaties en noemt ons project HuismusOnderDePannen project meteen ook, als één van de webcams die komend jaar weer via internet te volgen zullen zijn.
 • 26 jan 2015; Vrijwilligers Centrale Amsterdam: vacature van de week is deze week onze vacature voor veldmedewerkers in Amsterdam.
 • 26 jan 2015; Pijnacker-Nootdorp contact met projectleider Vrouwtjeslant, diverse raadslieden en belanghebbenden.
 • 25 jan 2015; aanslag op het gemoed van alle drie bestuursleden. 16 1/2 jaar oud huisdier [ Muis ] moet onvoorzien vandaag inslapen door plotselinge, ernstige en voor het dier bijzonder pijnlijke verslechteringen in de gezondheid.
 • 23 jan 2015; Pijnacker-Nootdorp onderhandelingen van bewoners met gemeente lopen stroef. Met name over situatie Huismus. Alsof de deskundige er bij moet komen voordat men bereid is te horen wat er gezegd wordt. Praten en bellen is te vluchtig.
  Dus op schrift de ongeoorloofde onduidelijkheden rond de Huismus uiteen gezet en per e-mail vooruit. Met cc aan de lokale Partij voor de Dieren en de bewoners van de wijk. Er is tijd, want er is nog geen overtreding begaan, voor zover ons bekend is.
 • 18 jan 2015; Tuinvogeltellingen door heel Europa. In Nederland is landelijk de Huismus opnieuw het meest gezien en staat daardoor op no 1. Er zijn echter verschillende postcodes in de grote steden waar de Huismus op een veel lagere plaats staat. Op dit erf geen problemen: tuinvogeltelling1619HJ
 • 16 jan 2015; Pijnacker-Nootdorp; Het ecologisch onderzoek van Regelink is niet helder over wat er met de aanwezige natuur gaat gebeuren en bovendien niet conform enige soortenstandaard van de Huismus uitgevoerd (Dit is onmogelijk geweest want het onderzoek dateert van 2011, en de 1e soortenstandaard van de Huismus is begin 2012 gepubliceerd). Er is jurisprudentie dat in dergelijke gevallen de (gemeentelijke) overheid geen akkoord mag geven voor de werkzaamheden.
  Omdat er nog geen overtreding van de F&F wet lijkt te zijn begaan is de lokale Partij voor de Dieren ingelicht en verzocht in te grijpen totdat helder is wat de gevolgen voor de huismussen worden.
 • 15 jan 2015; Hulp gevraagd in Pijnacker-Nootdorp. Er zijn plannen in een ver gevorderd stadium, om een groene wijk opnieuw in te richten. De vraag aan ons is “Wat nu ? We willen onze huismussen niet kwijt.”
 • 15 jan 2015; bespelers van het NDSM-terrein te Amsterdam nemen contact op; gaarne verbeteringen voor de Huismus. Laten we nou toch al een paar weken wat wilde plannen hebben liggen voor precies DAT terrein :-) We gaan zien hoe ver we kunnen komen :-) Voor de Huismus ! :-)
 • 12 jan 2015; verzoek van RVO om de feedback met betrekking tot de habitatBeschrijvingen van de Huismus in een apart document ter beschikking te stellen aan initiatiefnemers en ecologen. Soortenstandaard zou daar dan direct heen linken. Is nodig vanwege wettelijke verantwoording van de tekst in de Soortenstandaard, die bij RVO moet blijven. Gaan we regelen, hebben we toegezegd, is urgent ivm uitgave nieuwe versie Soortenstandaard Huismus.
 • 11 jan 2015; schade aan zomerslaapplaatsen wordt hersteld door eigen mensen. Dit gebeurd door nwe palen in te spoelen. Dat geeft de minste schade aan de wortelstokken van de Hop.
 • 09 jan 2015; stormschade aan de belangrijkste zomerslaapplaatsen op het erf rond de voerplaats van Stichting Witte Mus, HuismusBescherming NL. De hop, bruidssluier, klimroos (New Dawn) en hybride klimop gebruiken trellisschermen die hoog op palen staan. Deze palen zijn gebroken. Schade op het moment nog niet meer dan ongeveer € 50,=.
  Direct stutten aangebracht om erger te voorkomen.
 • 02 jan 2015; Soortenstandaard van de Huismus 2011 wordt herzien. Input kan nog geleverd worden tot en met 12 januari a.s. Dat gaan we doen, want er is veel veranderd sinds onze laatste bijdragen in 2012. De bijdragen van 2012 zijn wel opgenomen, blijkt. Dat is alvast heel goed voor de huismussen en hun habitat in NL.
 • DECEMBER 2014
 • Project Thermisch Tellen krijgt een vervolg. Apparatuur is gehuurd en onderzoek wordt deze hele maand gedaan. Het gaat om de gezamenlijke slaapplaatsen op het erf rond de voerplaats van Stichting Witte Mus, HuismusBescherming NL.
 • NOVEMBER 2014
 • 21 & 22 nov 2014; WGUS meeting in Gent. WGUS is Working Group Urban Sparrow. Een groep in de stadse mus gespecialiseerde mannelijke en vrouwelijke wetenschappers, onderzoekers en onderzoeksters en beschermers en beschermsters.
  De lezingen betroffen vooral de beschikbaarheid en voorkeur van voedsel in stedelijk gebied.
  Buitenbeentje waren natuurlijk JD Summers-Smith met een presentatie op afstand, en Liset Karman met een presentatie over gezamelijke slaapplaatsen van de stadse huismus.
  Link naar abstract van de presentatie van Huismusbescherming Nederland Stichting Witte Mus; eigen onderzoek en observaties.
 • OKTOBER 2014
 • 28 okt 2014; cursus Huismus voor kinderen van 6 tot 14 jaar oud is nu online.
 • 28 okt 2014; eerste overleg met Amsterdamse stadsecoloog Auke Brouwer, over habitat-onderzoek in Amsterdam.
 • 27 okt 2014; Een vraag uit Breda: “Wat moet je nu toch met een coniferenhaag die aan 1 kant lelijk is geworden ? Mag je die weg halen als er mussen hun slaapplaatsen in hebben of niet ? Het antwoord kwam in de mail.
 • 07 okt 2014; al drie aanmeldingen voor HuismusOnderzoeksters/-onderzoekers. Het gaat er om slaapplaatsen van Huismussen te zoeken en te onderzoeken op gebruik. De bedoeling is dat dit vaste vrijwilligsters en vrijwilligers voor dit werk worden.
 • SEPTEMBER 2014
 • Hele drukke maand geweest met overtredingen van de F&F Wet. En daarmee ook uiteindelijk met enkele handhavingsverzoeken van ons richting Rijksoverheid. Sommige zaken ook heel vroeg gesignaleerd waardoor er nog alle opties open zijn. Waaronder zorgvuldig overleg.
 • AUGUSTUS 2014
 • De herfstzwerm is deze maand al weer aan het ontstaan.
 • JUNI 2014
 • 06 jun 2014; tak en nylon draad gaan in mini musmuseum met krantartikel, onder de titel “Jonge Mus verstrikt in Lus”.
 • 05 jun 2014; kort interview met NHD over mus in lus van 3 juni.
 • 05 jun 2014; Advies over gevonden jonge huismus. Auto’s reden er overheen, maar zonder te raken. [Advies is dan eerst warm houden, dan naar de vindplaats terug en kijken of ouders nog komen. Zo niet; vogelopvang. Daar bleek het om een jonge boomklever te gaan. Nieuwe mogelijke taak dus; zorgen voor foto’s ter identificatie van jonge vogels.]
 • 04 jun 2014; Advies in overtreding F&F wet aan particulier gegeven voor de buurman die de overtreding beging. [ dak met nesten, eieren en jongen leeg gehaald, maar heeft geen materiaal bewaard, heeft geen foto’s en wil geen risico op ruzie met buurman.] Advies is dan de dierenpolitie dat gesprek met de buurman te laten voeren.
 • 03 jun 2014; jonge mus zit hoog in de boom verstrikt in een nylon lus. Tak eraf gehaald met mus en al. Bleek een soort strik om het hele lijf van de kleine mus te zitten. Los geknipt. Vader Huismus zat al klaar met eten. Ging er meteen opaf.
 • 02 jun 2014; melding over Molenstraat te Benningbroek ivm dakwerkzaamheden door wooncorporatie. Er was niets meer te zien. Geen dakwerkzaamheden en geen populatie Huismussen zoals die begin juni 2012 ter plaatse leefde. In twee jaar tijd weer een hele straat ontdaan van vrijwel alle huismussen.
 • 01 jun 2014; begeleiding, adviezen, tips, beantwoorden van vragen, interesse opwekken & vasthouden voor huismus, bij nestkast met huismussen via zogenaamde “shoutbox” op het wwweb.
 • MEI 2014
 • 22 mei 2014; website voor leerlijnHuismusHabitat c.q. cursusHuismus wordt gebouwd.
 • 19 mei 2014; promotie over cursusHuismus weer opgepakt.
 • 06 mei 2014; akkoord van nestkastLIVE om de nestcamera nog een tijdje online te houden, zodat het volgende nest gevolgd kan worden.
 • 06 mei 2014; de overige drie jonge Huismussen zijn uitgevlogen. Het vrouwtje lijkt direct weer aanstalten te maken om een nieuw nest te beginnen; paringen vinden al plaats.
 • 05 mei 2014; de eerste jonge Huismus van het nest op huismusOnderDePannen is uitgevlogen ! Of liever gezegd “neer gestort” :-)
 • APRIL 2014
 • 23 april 2014; noodoproep vanuit kolonie Huismussen in Bommel België beantwoorden met gegevens om het grut te helpen opvangen.
 • 20 april 2014; de 7e ronde van ZetDeHuismusOpDeKaart levert bijzonder veel meldingen van uitgevlogen jonge huismussen op.
  Dat betekent dat er vanaf half maart al eitjes door Huismussen gelegd zijn. De nestbouw is daar [uiteraard!] nog aan vooraf gegaan.
 • 20 april 2014; eitjes van Huismus zijn uit gekomen ! Via een nestcam is alles te volgen.
 • 12 april 2014; de eerste jonge huismussen van 2014 zijn uitgevlogen, in Tiel.
 • 07 april 2014; begeleiden van ontwikkelingen van een HuismussenNest project, van nestkastLIVE, bij de familie Ceelen.[ Via een z.g. “shoutbox”.]
 • MAART 2014
 • 27 mrt 2014; de eerste 34 actieve nesten van huismussen zijn vandaag al weer op huismuswaarneming.nl gemeld. In Apeldoorn en Leusden.
 • [ Dienst-mededeling
  Iemand, in de directe omgeving van de vestigingsplaats van Stichting Witte Mus, houdt verschillende bestuursleden maanden lang van het beschermingswerk met het creëren (bedenken) van (mogelijke) probleemsituaties rond het door ons opgebouwde habitat voor de Huismus. Heel vervelend, maar we zijn verplicht ons er mee bezig te houden tot het voorbij is. ]
 • OKTOBER 2013
 • 03 okt 2013; de vouchers, om ons leer-project HuismusHabitat uit te voeren zijn aangevraagd.
 • 01 okt 2013; de Groen en Doen prijs is nog niet aan een ander uitgereikt of ons project,

  cursus Huismus

  is al gepikt door een ecologisch adviesbureau (“NatuurInclusief”, geheel toevallig ook adviseur bij EZ waar de wedstrijd liep) om iets soortgelijks te doen, maar dan tegen fikse betaling, in samenwerking met de SOVON. SOVON had ons ook kunnen steunen om voldoende stemmen binnen te krijgen. Maar nee, daar is hun M.U.S. specialist van SOVON blijkbaar niet voor. Niet om initiatieven van leden te ondersteunen, maar wel om het bestaansrecht van de initiatieven van die zelfde leden weg kapen en daar zelf centen mee te verdienen. Dag integriteit van de SOVON.

 • SEPTEMBER 2013
 • 30 sep 2014; de Groen en Doen prijs van € 25.000,= is niet voor ons. Maar we kunnen wel nog voor vouchers gaan en dat doen we.
 • 26 sep 2013; verse installatie website editor. Updates diverse websites weer mogelijk. Nog 3 dagen om te stemmen op Groen en Doen project HUISMUS*habitat. 200 stemmen nodig om weer kans te maken op sponsoring van het project. Te weinig menskracht aanwezig om dat voor elkaar te krijgen. Hoop gevestigd op initiatief van lezeressen en lezers van deze pagina.
 • 23 sep 2013; hulpvraag uit buitenland over gevonden jonge Huismus. Jong dezelfde dag gestorven. Mogelijk onderkoelt (39 graden Celsius warmtebron afwezig) en uitgedroogd (want in zon gezet). Dat is precies waarom een dergelijk dier niet thuis gehouden moet worden. Lees hier de F.A.Q. daar over. Het is wel akelig voor de mus en vervelend voor M.M. dat het zo gelopen is.
 • 16 sep 2013; overleg met vastgoed manager Scholts van Bo-ex inzake rond vastgoed aanwezige beschermde natuur. Men zegt maandelijks een schouw te houden rond ingepland renovatie-werk. (Desondanks zijn huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen gemist in 2013.) Resultaten van Schouw kunnen alleen op kantoor ingezien worden, kopieen mogen niet af gegeven worden. Ze maken het niet makkelijk om ze te helpen het netjes op te lossen voor de Huismus, maar “maandelijkse schouw” is op z’n minst een prima idee.
 • 09 sep 2013; crash website editor. Even geen updates mogelijk voor diverse sites rond de Huismus. Pech vanwege Groen en Doen project HUISMUS*habitat*; kan niet op eigen sites gepromoot worden.
 • 03 sep 2013; Hulp verzocht door bewoners Bo-ex woonstichting, te Utrecht. Men is weg gewimpelt bij inbreng renovatieplannendie leefgbied Huismus betrof. Hulp in gang gezet.
 • AUGUSTUS 2013
 • 27 aug 2013; direct mailing naar netwerk van mussenMensen i.v.m. wedstrijd. Weinig respons. Mogelijk spamfilters die mail blokkeren ? (Mail van 23sep bevestigt dit. Helaas te laat om er nog iets aan te doen.)
 • 22 aug 2013; deelname wedstrijd Groen en Doen, om financiering van project rond bescherming van habitat van de Huismus.
 • 18 aug 2013; 5e ronde van Zet de Huismus op de Kaart. Tegen de 300 deelneemsters en deelnemers nu, maar nog niet landelijk dekkend.
 • JULI 2013
 • 07 juli 2013; laatste dag van 2 weken opnamen met de Phantom V710. Eigenwijs en doe de vaste “mussenkleding” in de was. Geen enkele mus wil op de film. Vertrouwen me voor geen cent in die nieuwe kleren, lees: in die andere kleuren. Gauw de “oude” zooi in de oven drogen en aan trekken. En jawel .. het ene schitterende portret na het andere mag ik -na uren wachten op een kans- nu opeens weer maken. Niks aan te doen. Huismussen zijn heel erg kleur-eenkennig.
 • JUNI 2013
 • 18 juni 2013; urgente situatie waarbij eieren, jonge Huismussen en nesten van Huismussen in het geding zijn. Er is geen ontheffing in het kader van de F&F wet afgegeven voor deze dakwerkzaamheden. We hebben 24 uur om bewijsmateriaal te verzamelen. Er worden 3 veldmedewerkers bij betrokken. Iemand van het bestuur zal morgen ter plaatse gaan om “de puntjes op de i” te zetten.
 • 03 juni 2013; verzoek handhaving woonstichting Welwonen en uitvoerder De Toekomst, inzake dakwerkzaamheden waarbij nesten en eieren van Huismussen vernietigd en/of geraapt worden.
  De werkzaamheden zijn stilgelegd naar aanleiding van dit handhavingsverzoek van Stichting Witte Mus.
  Het blijkt toch weer erg lastig om bewijzen rond te krijgen om uitvoerder en initiatiefnemer in het gareel te houden.
 • MEI 2013
 • 19 mei 2013; de kolommen muggen zijn er nog. Dus nog eten in overvloed voor alle jonge vogels. Maar waar zijn de Huismussen van Dijkweg 162, Andijk.
 • 19 mei 2013; een plan, om de media, in de omgeving van de betrokken huismussenNestkast, te benaderen met een oproep geen gif op planten of insecten te gebruiken, wordt niet uitgewerkt. Het erf van deze eigenaar is zodanig groot dat de huismussen waarschijnlijk niet er buiten foerageren.
 • 18 mei 2013; eindelijk zijn er weer hele kolommen van muggen boven dit erf er de grond ervan ! Eindelijk eten voor de jonge vogels !
 • 18 mei 2013; er zijn foto’s gemaakt van vier van de vijf dode jonge Huismussen, zodat dit als leeftijds-referentie gebruikt kan worden wanneer iemand jonge huismussen aantreft. Ze zijn 7 dagen oud geweest met onderling grote verschillen in ontwikkeling.
 • 18 mei 2013; geregeld dat de gestorven jonge Huismussen onderzocht worden op doodsoorzaak. CVI blijkt te kostbaar te zijn wanneer je niet weet naar welk gif er gezocht moet worden. Het DWHC gaat zoeken naar tekenen van infecties of verhongering. (Zijn die er niet dan zijn pesticiden waarschijnlijker geworden, maar aantonen kan alleen door er rechtstreeks naar te zoeken.)
 • 18 mei 2013; de vijf jongen in het nest van de Huismussen (bij Breda) zijn vanmorgen opeens gestorven. Er wordt aan gif uit bestrijdingsmiddelen gedacht, dat via rupsen bij de jongen is gekomen.
  In afwachting van onderzoek zijn de jonge Huismussen in boterhammenzakjes verpakt in de groentelade van de ijskast gekoeld, niet bevroren, bewaard.
 • 16 mei 2013; eindelijk de eerste jonge huismus op dit erf uitgevlogen !
 • NestkastLIVE en Stichting Witte Mus werken nu samen met de erf-eigenaar aan het nestcam project HuismusOnderDePannen.
 • 11 mei 2013; de vijf eitjes zijn uitgekomen. De eitjes van de nestkast bij Breda, die op huismusOnderDePannen.nl wordt gevolgd. Beschuit met musjes :-)
 • 08 mei 2013; via Twitter wordt alvast zo veel mogelijk contacten op de hoogte gebracht van het nest Huismussen dat met camera gevolgd kan worden.
 • 07 mei 2013; voorstel aan NestkartLIVE gedaan om samen te werken aan de aandacht voor de webcam bij een familie Huismus. Op 11 mei werd daarop positief gereageert. De samenwerking is op dat moment een feit.
 • 04 mei 2013; Enkele dagen achter elkaar archieven door nemen, materiaal selecteren, klaar maken voor projectverslagen en websites.
 • 01 mei 2013; Op het spoor gekomen van een aantal nestkasten waarin Huismussen broeden en waarin zich webcams bevinden. Wordt mogelijk vervolgd.
 • APRIL 2013
 • 30 apr 2013; zaadPlantenLijst -toegespitst op foerage van Huismus- ligt klaar om ingezet te worden. Nu nog een adres dat liefst alle beoogde zaden kan leveren
 • = wordt nog ingevoerd. O.a. natuurlijk de 4e ronde van “ZetDeHuismusOpDeKaart” plus alle programmeerwerk dat daarbij kwam kijken.
 • MAART 2013
 • 28 mrt 2013; gereed: een test mussenPan -OH handgemaakt model-, ligt op het dak. Toegang voor Huismus tot de rest van de ruimte tussen dakbeschot en pannen. Oriëntatie pal Zuid.
  Heeft -vermoedelijk- voordelen tov verschoven OH-pannen met toevallige kieren en openingen; deze toegang blijft. En altijd op dezelfde plek.
  Dit soort pannen wordt al decennia lang toegepast, als vervangende nestruimte. Er is ruimschoots van aangetoond dat het werkt. Wel benieuwd hoe snel.
 • 26 mrt 2013; 1e mussenPan -OH handgemaakt model- in oven. Droogstook, kwarstsprong, verbranden C in klei, biscuitbrand en aardewerkbrand in 1 -gecontroleerde- gang.
 • 23 mrt 2013; bijeenkomst NL ornithologische Unie (N.O.U.) thema “stadsvogels”. O.a. lezing Carl Vangestel.
 • 15 mrt 2013; interface ZetDeHuismus wordt aangepakt. Doel is een optie om verblijfplaatsen van Huismussen nu daadwerkelijk op de kaart aan te geven.
 • 14 mrt 2013; Opnieuw advies over groenbeheer. Dit keer Hovenier van Tol, inzake Klimop in een binnentuin te Amsterdam. Bereidwilligheid Soortenstandaard Huismus te volgen lijkt wat af te nemen. Mogelijk door moeite opdrachten te krijgen.
  Spagaat voor ecologische adviesbureaus. Conflict F&F Wet en hogere kosten voor opdrachtgever komt terecht op nek ecologische adviesbureaus.
  Willen dit probleem gaan adresseren.
 • 12 mrt 2013; Het vriest weer.
 • 11 mrt 2013; Onverwacht bezoek van een musMeneer uit de omgeving. Meneer Knossen uit Hoogwoud. Korte rondleiding en andere afspraak voor volledige rondleiding.
 • 11 mrt 2013; Oude Holle Mussenpan topmal is klaar. Plak klei van 1,8cm er in gedrukt. Nu het onderste deel van de mal gieten.
 • 08 mrt 2013; opnieuw wordt advies gevraagd inzake beleid bij GroenBeheer. Wordt een FAQ voor op gesteld. Is beter en sneller. Dit keer Martin van de Reep. Erg goed met Gierzwaluwen.
 • 07 mrt 2013; ingesproken ten behoeve van Huismus, bij behandeling Nota Biodiversiteit, commissie Ruimte, Medemblik. Wel met mussenpan en mussenpot, maar huiszwaluwnestkom van tuincentrum (duur).
  Mogelijkheden voor (tijdelijke ?) natuur op nog onverkoopbare bouw-terreinen. Biodiversiteit: Kaderstelling en nulmetingen nodig. (GroenLinks Medemblik).
 • 06 mrt 2013; huiszwaluw-nestkommen zijn bezorgd. Kommen beschadigd. Kan morgen niet mee naar raadsvergadering. Flinke tegenvaller. Contact opgenomen. Er worden nieuwe gezonden. Gaat helaas te laat zijn, maar dan voor volgende ronden maar.
 • 05 mrt 2013; topmal (handgemaakte) Oude Holle (OH) met musIngang uit gips gegoten. Moet na drogen verfijnd worden qua vormgeving.
 • FEBRUARI 2013
 • 28 feb 2013; We gaan zelf mussenpannen maken. Via via via wordt een 3D printer ingezet om een kopie te maken van een mussenpan+10%. De 10% extra hoogte, breedte en dikte zijn nodig in het vervolg-proces. De kopie+10% wordt van gips. Vervolgens wordt van die kopie een 2-delige gipsen mal gemaakt; het negatief van de mussenpan. In dit geval een Oude Holle. In dit negatief zullen mussenpannen van rivierklei geperst gaan worden. Me dunkt dat we ruim onder de € 70,= gaan blijven. Qua kosten. De schatting is tussen de € 20 en € 30 wanneer we in de loop van het jaar in totaal 100 pannen kunnen verkopen aan particulieren.
 • 27 feb 2013; gebeld met Stoel van Klaveren over levering mussenpannen. Van Monier komen de mussenpannen incl BTW op ruim € 70,=. Van Pottelberg/Wienerberger op € 85,= in de BTW.
  Dat soort prijzen, voor slechts 1 mussenpan, kun je een particulier niet aandoen. Zijn ze nou helemaal.
 • 25 feb 2013; Monier laat niets van zich horen, ook niet na een herhaling van de vragen.
 • 24 feb 2013; mw Romy Jager biedt aan te helpen in de organisatie. Dat nemen we natuurlijk graag aan.
 • 20 feb 2013; bericht van huurders van De Woonschakel. Er is een schrijven verstuurd waarin De Woonschakel eindelijk laat weten te stoppen met de gebruikte methode van na-isoleren totdat het onderzoek in het kader van de F&F wet is afgerond en eventuele noodzakelijk mitigerende maatregelen getroffen zijn. Dat heeft van mei 2012 tot begin januari 2013 moeten duren .. En al die tijd gewoon maar door gaan want er wordt niet gereageerd door de Rijksoverheid c.q. Dienst Regelingen (aldus De Woonschakel).
 • 20 feb 2013; WAVEKA is nog on board. Mooi zo.
 • 19 feb 2013; n.a.v. telefoon-bericht Zonline gebeld met Zonline; inderdaad helemaal niet bekend met verplichtingen jegens dakbroeders. “Maar is het u bekend dat we samen werken met de Vogelbescherming? Ik kan u verzekeren dat het met de huismussen goed komt, daar zorgt Vogelbescherming wel voor.” “Vogelbescherming zegt juist dat het de taak van Zonline is om daar zorg voor te dragen”. (Stilte. Zij kunnen het ook niet helpen dat ze verkeerde indrukken van de werkzaamheden van VBN hebben en te weinig goede informatie over de eigen verplichtingen jegens beschermde natuur.)
  Gesprek met leidinggevende volgt nog. Moet toch iets te regelen zijn als “goede informatie aan klanten” hoog in het vaandel van Zonline staat.
 • 19 feb 2013; door Monier toegezegde informatie over mussendakpannen en leveranciers laat op zich wachten. Navraag gedaan.
 • 19 feb 2013; na op 2 februari positieve reacties van WAVEKA te hebben gehad wordt er al enige weken niet meer van die zijde vernomen. Navraag gedaan.
 • 17 feb 2013; antwoorden van Zonline, inzake dak-werkzaamheden en ontmoetingen met dak-broedende vogels, laten op zich wachten. Net als VBN ?
 • 14 feb 2013; helaas nog geen antwoord van VBN op vragen naar het niet verstrekken van informatie over het aantreffen van Huismussen wanneer de zonline panelen geplaatst worden. Slogan van de VBN-actie is niettemin “Plaats een zonnepaneel en steun de vogels”. Huismus en Gierzwaluw in ieder geval niet, tot nu toe. Die krijgen er alleen maar weer de klappen van.
 • 13 feb 2013; Stichting Witte Mus eens aan gemeld voor gemeente gids. Staat er nog niet, maar komt in 2013-2014 in Medemblik onder
  Dieren » Dierenbescherming » huismusbescherming.
 • 13 feb 2013; Monier neemt contact op na tel-bericht Stichting Witte Mus. Er komt documentatie over hetgeen Monier aan mussenpannen kan leveren, wie de leveranciers zijn, en wat ongeveer de prijzen worden. We gaan ergens komen nu, met de opties voor mitigerende maatregelen voor particulieren.
 • 11 feb 2013; contact opgenomen met stadsvogel specialist Jip LK van VBN inzake actie voor zonnepanelen VBN & Zonline.
 • 10 feb 2013; actie van Vogelbescherming Nederland met Zonline.nu blijkt, net als velen, geen informatie te verstrekken over plichten ten aanzien van nest- en verblijfplaatsen van Huismus, Gierzwaluw en/of vleermuis. Terwijl bedrijven er massaal vanuit gaan dat voor dakwerkzaamheden geen vergunning nodig is wanneer WABO niet van toepassing is en er geen sprake is van een beschermd stadsgezicht.
 • 09 feb 2013; klein assortiment vogelpannen aangeschaft bij dakpannen-handelaar. Het zal eerst voor tests gebruikt worden, voor zover nodig, en vervolgens als demonstratiemateriaal worden gebruikt. Wat al blijkt te werken is direct demo-materiaal.
 • 08 feb 2013; contact gelegd met Vogelwerkgroep Hoogeveen vanwege huiszwaluwnestkommen, waar huismussen ook graag in leven. Ze zijn graag bereid te leveren aan Stichting Witte Mus. Mooi zo :-)
 • 07 feb 2013; raadsvergadering Medemblik inzake Biodiversiteit en ruimtelijke ordening was geplant. Helaas uitgesteld. Maar wel direct belangstelling voor vervangende nestgelegenheid die Stichting Witte Mus voor de Huismus beschikbaar heeft. We overwegen een distributiepunt op te zetten.
 • 07feb2013; eerste adviezen inzake mitigerende maatregelen voor de kolonie huismussen rond Ruitershofje verstrekt aan stads-ecologe Hella Helsdingen te Zutphen.
 • 02 feb 2013; De Partij voor de Dieren gaat, op instigatie van Stichting Witte Mus, uitzoeken wat er aan de hand is met WABO en vrijgestelde dakwerkzaamheden waardoor ieder jaar opnieuw honderden nesten van huismussen van daken afgeveegd worden. Wat Stichting Witte Mus betreft zou er een koppeling moeten komen tussen dakwerkzaamheden en de Flora en Fauna Wet, via de WABO en de omgevingsvergunning.
 • 02 feb 2013; WaVeKa reageert nu ook met informatie en min of meer een voorstel. Zou heel fijn zijn om monsters ter demonstatie mee te kunnen nemen naar onderhandelingen, en tevens een aantal bij de kolonie te plaatsen om film-opnamen te maken van het gebruik ervan door huismussen.
 • 01 feb 2013; contacten gelegd met een leverancier voor mussenpannen. De naam is Koper. 1 ont-luchtingspan al vast mee genomen en aangepast voor gebruik als mussenpan. Bij toeval blijkt deze heer ook nogal begaan met natuur en dakbewoners.
 • 01 feb 2013; twitteractie om onder de aandacht te krijgen dat dit jaar opnieuw honderden, zo niet duizenden nesten van huismussen verloren zullen gaan. Dat komt doordat voor plaatsing van zonnepanelen, comform WABO, geen F&F Wet aan de orde komt en dus geen quickscan wordt gedaan.
 • 01 feb 2013; contact opgenomen met de Rijksoverheid, agentschapNL, vanwege de vergunningvrije dakwerkzaamheden die niet stroken met de Flora en Fauna Wet. Eerst laten bevestigen dat inderdaad alle dakwerkzaamheden, dus ook montage van zonnepanelen, conform de WABO vergunningvrij zijn. Toen gevraagd hoe ze dat dan zien in verband met op de daken broedende beschermde vogels waarvan de nesten het jaar rond beschermd zijn. Er beginnen wat lampjes te branden, eindelijk; er moet iets niet goed zijn gegaan bij de afstemming van WABO op de F&F Wet. Voorlopig moet e.e.a. opgelost worden door gemeenten, die er op zouden kunnen wijzen dat “vergunningvrij werk aan het dak niet betekent dat de Flora en Fauna Wet niet in acht moet worden genomen”.
 • JANUARI 2013
 • 31 jan 2013; Bij navraag bij gemeente bleek men niet te weten dan de F&F Wet voor iedereen geldt en altijd van toepassing is, ook al heb je geen omgevingsvergunning voor de klus op een dak nodig. Er gaat op lokaal gebied wat aan de informatie-voorziening in deze aangepast worden.
 • 31 jan 2013; bedrijf in dakwerkzaamheden, zonnepanelen, gesproken over werk en Flora en Fauna Wet. Hij achtte zich als onderaannemer niet verantwoordelijk. Dat is hij natuurlijk weldegelijk. Net als iedere inwoner van Nederland heeft ook hij minimaal een zorgplicht ten opzichte van wild levende dieren en groen bij zijn werk.
 • 30 jan 2013; perspresentatie Biodiversiteits Nota van lokale afdeling van GroenLinks en PWF. Stichting Witte Mus heeft met name m.b.t. natuur in bebouwd gebied een bijdrage geleverd. Verzocht was ons een mussenpan mee te brengen. Helaas (?) is deze (zelfgemaakte steengoed gebakken knalblauwe) al in gebruik genomen door de huismussen :-) Er ligt droog gras in, op een panlat :-) Er moet een nieuwe mussenpan komen.
 • 28 jan 2013; ter plaatse in gemeente Zuthpen om de huidige situatie rond Ruitershofje te bezien. Daarna kunnen de nieuwe ontwerpen er mee vergeleken worden. Mooie populatie huismussen die al helemaal op dreef is met paarvorming, nesten opnieuw opbouwen, et cetera. Tevens amfibieen, egels en marter. Hoogstwaarschijnlijk ook Gierzwaluwen vanaf eind april.
 • 27 jan 2013; de dooi zet weer in. Gelukkig. Was echt gruwelijk om die honden iedere keer weer bij de wakken te zien, en vooral de houding van die paar “ingelanden” daarbij. Maar wie weet was het meer bedoeld om mensen te kwellen die dit moesten aan zien, dan om de wildlevende dieren op te jagen.
 • 25 jan 2013; tss. Sommige mensen hebben echt geen moraal; bij de paar wakken die er nog in het ijs zijn worden, willens en wetens want ondergetekende heeft ze er over verteld, honden los gelaten en op de watervogels af gestuurd. Vervelend dat het ook nog mensen uit de woonwijk rond Stichting Witte Mus zijn.
 • 25 kan 2013; opgelost in deelgemeente IJsselmonde te Rotterdam. Pluim voor MM, die duidelijk ervaring heeft met dergelijke onderhandelingen, en natuurlijk de heer Smits van afdeling Werf IJsselmonde voor deze snelle werkwijze om de zaak op te lossen.
  Zo kan het dus ook.
 • 24 jan 2013; telefonisch puntjes op de I voor MM in stadsdeel IJsselmonde te Rotterdam.
 • 23 jan 2013; verzoek om hulp bij rigoureus snoeiwerk te IJsselmonde, Rotterdam, in groen van een populatie huismussen. Verstrekken info wetgeving en telefonisch advies met betrekking tot onderhandelingen.
 • 21 jan 2013; er wordt op Andijks terrein gejaagd bij vorst en sneeuw. Overtreding jachtwet.
 • 21 jan 2013; op garagedak zijn in de sneeuw wat holletjes. Met krabbel sporen van mussenpootjes. De holletjes leiden naar een plek onder de dakpannen. Het werkt dus, zo te zien, ook voor onverwarmde ruimtes. Als er maar een ingang is. Dus ook op garages en schuren kun je oud-hollandse dakpannen leggen.
 • 19 jan 2013; het blijft 24 uur per dag vriezen, dus de compressor gaat in de vijvers en de sloot, om te zorgen dat huismussen en andere dieren nog te drinken hebben. Vooral de spreeuwen zijn maf; bij -4 graden C staan ze nog te badderen op ‘t ijs.
 • 17 jan 2013; buizerd op het erf. Botsend tegen muren en bomen. Even ruimte gegund (stilstaan, zelfs niet weglopen en niet naar het dier kijken.) Kwam na even bij komen en zoeken alsnog prima weg.
 • 16 jan 2013; nachtvorst en dagvorst. Alle water gaat nu dichtvriezen. Veel werk erbij om ‘s morgens weer wakken te maken.
 • 15 jan 2013; hulpverzoek vanuit gemeente Zuthpen. Stadsecologe vraagt advies bij bouwplannen met ruimte voor huismussen.
 • 14 jan 2013; het vriest in NL, maar nog steeds niet bij Stichting Witte Mus.
 • 11 jan 2013; naamborden met logo Stichting Witte Mus rond erf geplaatst. Mag nu in Andijk ook bekend worden: Er is een huismus- en -habitat-bescherming.
 • 09 jan 2013; opvallend weinig voedsel voor de huismussen hoeven bijvullen. Oorzaak niet duidelijk.
  Dit verschijnsel blijkt stand te houden. Alsof de aantallen drastisch omlaag zijn gegaan. Te kort bescherming tegen Sperwer misschien. Hoewel er in het verleden ook waarnemingen zijn van trekkende huismussen. Misschien komt er kou aan ?
 • 08 jan 2013; sommige huismussen blijken te hebben ontdekt dat de voerplaats veilig is wanneer de Sperwer jaagt. Clip opgenomen van Huismus die doodstil zit en de ogen in de kassen draait en draait om ondanks-stil-moeten-zitten toch te kijken waar de Sperwer is.
 • 07 jan 2013; er lijkt een Bosuil te komen jagen. Dat is de derde soort sinds we hier de kolonie huismussen ondersteunen. (Ransuil, Kerkuil en nu Bosuil.) Maar medewerking inzake terughoudendheid met gif is van bepaalde buurtgenoten helaas niet te verwachten. Bleek eerder met de kerkuil (2010). Hoelang het goed gaat met deze uil is dus afwachten.
 • 01 jan 2013; Stichting Witte Mus wenst iedereen
  een heel mooi 2013, met veel huismussen, ringmussen en spaanse mussen, heel veel straatgras en onkruid, enorm veel vliegjes en muggen, en ook een enkele sperwer en uil. :-)
 • DECEMBER 2012
 • 27 dec 2012; aanpassing in de voerplaats. Geperforeerd plaatstalen “zeef”, perforaties van rond 2,25mm. Om stofzand en maagsteentjes te scheiden van zaadresten, zodat breker-zand langer dan 1 maand gebruikt kan worden.
 • 16 dec 2012; de derde ronde van Zet de Huismus op de Kaart vindt plaats. Het grootste deel van de meldingen komt binnen via de webInterface op huismus-waarneming.nl
 • 10 dec 2012; nieuwe aanmeldingen voor Zet de Huismus op de Kaart komen binnen.
 • 10 dec 2012; Behandelend ambtenaar van DR laat niets van zich horen. Klachtentraject wordt opgestart en er wordt tot nader bericht uitgegaan van een “kennelijke weigering” de F&F Wet te handhaven. (Het wachten op een inhoudelijke reactie op herhaalde verzoeken om inzage van tussen DR en De Woonschakel gemaakte afspraken duurt al sinds begin september dit jaar. Geduld dus op geraakt.)
 • 08 dec 2012; opstarten aandacht voor derde ronde Zet de Huismus op de Kaart via persberichten en Twitter.
 • NOVEMBER 2012
 • 30 nov 2012; Behandelend ambtenaar Dienst Regelingen wil Stichting Witte Mus “telefonisch bijpraten”. Stichting Witte Mus is hiermee niet akkoord. Besluitvorming DR moet nu op papier komen, met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. (Het wachten op een inhoudelijke reactie op herhaalde verzoeken om inzage van tussen DR en De Woonschakel gemaakte afspraken duurt al sinds begin september dit jaar.)
 • 21 nov 2012; Stichting Witte Mus verzoekt afschrift besluitvorming Dienst Regelingen, in de zaak rond overtredingen F&F Wet door wooncorporatie De Woonschakel. Nesten van huismussen van het dak trekken zonder compensatie vooraf, dat zijn overtredingen. Dit is al gaande sinds mei 2012.
  De Dienst Regelingen, agentschap van het ministerie van economische zaken, is hiervan al sinds juni op de hoogte, maar blijft deze wooncorporatie “het voordeel van de twijfel” geven.
  Ons inziens is dit niet terecht.
  Overigens heeft De Woonschakel de essentiële passages van de tekst van de F&F Wet op 21 juni van Stichting Witte Mus ontvangen.
 • 19 nov 2012; op locatie wegens de meldingen van mogelijke overtredingen F&F Wet tegen huismussen.
  Dit blijkt inderdaad het geval. De derde maal, in 1 jaar tijd, dat deze specifieke woningcorporatie betrapt wordt terwijl ze de fout in gaat. Dienst Regelingen opnieuw verzocht hier een eind aan te maken.
 • 13 nov 2012; telefonisch contact met behandelend ambtenaar van agentschap Dienst Regelingen inzake nieuwe overtedingen door dezelfde wooncorp als eerder een handhavingsverzoek voor gedaan is, dat hij in behandeling heeft. Uit het gesprek blijkt dat deze niets heeft ondernomen sinds de laatste telefonische update in augustus, aan Stichting Witte Mus; er is niets veranderd, nog altijd geen inventarisaties verricht aan renovatie-projecten waarvan De Woonschakel beweert dat er geen huismussen zouden leven. Toegezegd wordt dat DR eens wat strenger gaat praten met de woningcorporatie. Tot en met 19 nov blijkt er echter opnieuw helemaal niets ondernomen te zijn door deze medewerker van de Dienst Regelingen. (Geduld wordt op de proef gesteld.)
 • 11 nov 2012; opnieuw meldingen van mogelijke overtreding Flora en Fauna Wet in West Friesland. En weer is het woningcorporatie De Woonschakel die er bij betrokken is. Slaapplaatsen en nesten van Huismussen worden volgens getuigen zonder compensatie verwijderd van daken. (Volgens gerechtelijke uitspraken horen de compenserende maatregelen in deze zelfs van te voren aangebracht te zijn.) Opnieuw is de Rijskoverheid ingeschakeld om te handhaven. We overwegen een ZWARTBOEK en een WITBOEK te gaan opbouwen.
 • 10 nov 2012; eerste nieuwe aanwinsten -highSpeed opnamen- verwerkt en online gezet. Compilatie geworden van jonge Huismussen en nestsite prospecting. Te zien via HuismussenBlog.nl
 • 05 nov 2012; het “pracht-beest” is weer weg gebracht. Een week langer mogen houden dan we in 1e instantie verwachtten. Het “pracht-beest” was de Phantom v710 highSpeed camera die door de Universiteit Wageningen heel af en toe wordt uitgeleend aan een geselecteerde groep mensen. Ons project Vliegkunstenaars is op deze slowMotion opnamen gebaseerd.
 • OKTOBER 2012
 • 23 okt 2012; post van meneer Z. uit Wognum, met foto’s van de door hem gebouwde versie van de voerbeschermkooi. Zal perfect gaan werken. Maar eens een gallerij maken met foto’s van ieders oplossingen.
 • 22 okt 2012; daar is ie weer. Het pracht-beest.
  Uitleg volgende week, als ze weer weg is.
 • 21 okt 2012; er is nu electriciteit op de voerplaats aangelegd. Mussen moeten er erg aan wennen. Vermomming aanbrengen van bekend materiaal. Want rust nodig op de plaats, voor hoog bezoek.
 • 21 okt 2012; foto verslag huismusVerblijfplaatsen en -opties naar Overlangels adres.
 • 19 okt 2012; nest-site prospecting van huismussen opeens in volle gang.
 • 16 okt 2012; broedgeval huismussen in mussenHotel nader onderzoeken voor zover mogelijk, want na het broedseizoen. Bleken 2 kadavertjes aanwezig, 2 nesten met mos (niet huismus) en 1 nest van huismus.
 • 16 okt 2012; inventarisatie huismussen tankstation De Lucht. Onderweg naar Rosmalen.
 • 15 okt 2012; huismussenWerkBezoek aan Overlangel waar dode mussen zijn aangetroffen. Ongeveer 9 ervan waren spreeuwen, 5 ervan waren mussen. Alle koppies waren ingetikt. Doodsoorzaak dus vastgesteld op gekraakt koppie en vraag daarmee beantwoord. Goeie habitat daar voor huismussen.
 • 14 okt 2012; het nieuwe bestuur van Stichting Witte Mus is benoemd.
 • 14 okt 2012; baltsende huismussen op het erf te horen. Zulk lekker weer is het nu ook weer niet. (Regen regen regen.)
 • 13 okt 2012; morgen moet er een nieuw bestuur gekozen zijn. (Eens per 3 jaar). Er hebben zich geen nieuwe mensen kandidaat gesteld. Gelukkig zijn alle drie de “zittende” bestuursleden herkiesbaar.
 • 11 okt 2012; uitgebreid overleg met Martin vd R, o.a. gierzwaluw-expert, omgeving Leidschendam. Wil experiment met geluid huismussen gaan doen.
 • 08 okt 2012; Meike vV zoekt antwoord op de vraag naar een groepje dode huismussen, onder de dakpannen in omgeving Ravenstein aangetroffen. Afspraak gemaakt om langs te gaan, zien wat er nog op de kadavertjes te vinden is.
 • SEPTEMBER 2012
 • 27 sep 2012; iemand gevonden die ons kan en wil helpen onze teksten wat meer cachet te geven; Martien S.
 • 26 sep 2012; herhaald verzoek aan behandelend ambtenaar van agentschap Dienst Regelingen om inzage gemaakte afspraken naar aanleiding van handhavingsverzoek, door Stichting Witte Mus op 12 juli gedaan, inzake (voorkomen van) overtredingen F&F Wet door wooncorporatie met standplaats Medemblik. (Geen reactie.)
 • 18 sep 2012; contacten met ecologische adviesbureaus inzake getroffen mitigerende maatregelen komen op gang.
 • 12 sep 2012; onderzoek naar verkeersslachtoffers toegestuurd gekregen. Werk van Dick Jonkers en GW de Vries. Komt a.s.a.p. online op huismussenonderzoek.nl. Interesant met name i.v.m. vergelijking met omgevingsfactoren.
 • 07 sep 2012; beeldmateriaal van oöloog Jan M, mussen-eitjes, op de researchWebsite gezet. Eindelijk kan iedereen die wil weten hoe een Huismussen-ei er uit ziet gedegen antwoord krijgen met deze verzameling.
 • 07 sep 2012; ontvangen onderzoek; Barratt DG (1997) “Predation by House Cats”. Zelfs onder Australische katten is de Huismus, na muizen, het vaakst de sigaar. (Gaat na toestemming online.)
 • 06 sep 2012; Stichting Witte mus aangemeld bij “yesWeCare”. We zullen het zien.
 • 05 sep 2012; verzoek aan behandelend ambtenaar van agentschap Dienst Regelingen om inzage gemaakte afspraken naar aanleiding van handhavingsverzoek, door Stichting Witte Mus op 12 juli gedaan, inzake (voorkomen van) overtredingen F&F Wet door wooncorporatie met standplaats Medemblik. (Geen reactie.)
 • 05 sep 2012; pagina’s voor de sponsoren aan gemaakt. (Nog geen inhoud.)
 • 04 sep 2012; aandacht trekkende “knop” naar huismus-waarneming.nl op index-pagina.
 • 03 sep 2012; Stichting Witte Mus in rubriek “De Digitale Snelweg” Het Vogeljaar 60(4).
 • 03 sep 2012; er is nog tijd voor verdere uitwerking en aanvulling. Dus nog even verder bouwen.
  H1 wel alvast online.
 • AUGUSTUS 2012
 • 31 augustus 2012; inbreng Soortenstandaard Huismus verstuurd naar DLG.
 • 23 aug 2012; ondergedoken in werk mbt Soortenstandaard Huismus.
 • 23 aug 2012; uitdraai 1e resultaten ZetDehuismus. Wat een luxe, zo’n prog dat het allemaal voor je bij houdt :-))) Verschijnt later vandaag online. Voorlopig voor deelneemsters en deelnemers eerst. Hou inlogcode bij de hand.
 • 22 aug 2012; overleg met ecologisch adviesbureau inzake mitigerende maatregelen, voor de Huismus, bij dakwerkzaamheden.
 • 21 aug 2012; inventariseren (bijzonder globaal & schetsmatig wegens veel te laat in het seizoen) in Medemblik en Grootebroek. Beide locaties Huismussen aanwezig dus nader onderzoek in voorjaar noodzakelijk (100% zeker).
 • 19 aug 2012; Zet de Huismus op de Kaart, met webinterface op huismus-waarneming.nl
 • 18 aug 2012; e-mails met login gegevens worden *nu* opgesteld, voor ongeveer 200 mensen.
 • 18 aug 2012; ongeveer 200 gebruikers aan gemaakt voor de dataBase huismus-waarneming.nl
 • 17 aug 2012; projectVerslag zetDeHuismusOpDeKaart gestuurd aan deelneemsters en deelnemers van de 1e ronde.
 • 16 aug 2012; #NietTeGeloven: De rijksoverheid heeft een woningcorporatie de vrijheid gegeven de zaken naar eigen goeddunken op te lossen. Ze zijn nu al 3 maanden, met medeweten van de rijksoverheid, naar on-oordeelkundig vermogen van een voorman die aantoonbaar inschattingsfouten maakt, daken vol lijm en polystyreen aan het spuiten. “Ze klonken erg bereidwillig,” lijkt het enige argument te zijn waarmee verklaard wordt dat al weer een maand voorbij is gegaan zonder dat de Flora en Fauna Wet gehandhaafd is.
 • 15 aug 2012; laatste hand wordt gelegd aan de webInterface van zetDeHuismus.
 • 15 aug 2012; users aanmaken voor de webInterface van zetDeHuismus.
 • 15 aug 2012; feedback van eerder verstrekte mussendakpan informatie (juli, Voorhout); er komt een mussendakpannenactie in Voorhout.
 • 13 aug 2012; adressen huismusdakpannen verzamelen, product-info opvragen.
 • 13 aug 2012; portalen huismus informatie updaten.
 • 12 aug 2012; voorbeeld NDFF resultaten ivm zetDeHuismus nwsbrief.
 • 11 aug 2012; nwsbrief.
 • 11 aug 2012; invoeren in dataBase van al aangemelde deelnemers van zetDeHuismus.
 • 10 aug 2012; stadsecoloogUtrecht op de hoogte brengen van nut van coniferen, voor (oa) Huismus en insecten.
 • 10 aug 2012; aanpassen diverse websites.
 • 10 aug 2012; testen invoerportaal, nwsbrief etc.
 • 09 aug 2012; Eysden (Limburg), particulier helpen met mitigerende maatregelen voor Huismussen op eigen erf bij nieuw aangekochte woning.
 • 08 aug 2012; voorbereidingen promotie zetDeHuismusOpDeKaart. Nwe thema nwsBrief.
 • 07 aug 2012; nwe Vliegkunstenaars-clip online beschikbaar maken, ook op youTube.
 • 06 aug 2012; onderzoek van M. Salm, naar de relatie Huismus, voedsel, nestgelegenheid en dekking (2007), online op huismussenOnderzoek.
 • 05 aug 2012; mussenBibliotheek aanvullen met sinds jan 2011 aangeschafte en ontvangen boeken
 • 05 aug 2012; klein deel van PhantomFilms uploaden naar Vliegkunstenaars, o.a. “hoe stuur je nog, wanneer je staart in de rui is”.
 • 04 aug 2012; invoerportaal overleg en verder bouwen & boekhouding aanvullen
 • 04 aug 2012; editten Phantom v710 opnamen
  aug 2011 voor youTube, vliegkunstenaars (proj.001/05/007/019).
 • 03 aug 2012; editten van opnamen rond foerageren en gebruik van nesten (proj.031/019/006/017).
 • 02 aug 2012; boekhouding, webinterface en websites. Teamwork. :-)
 • 01 aug 2012; slowmotion CASIO EX F1 opnamen rond huiszwaluwNestkom editten voor youTube #huismusInSlowMotion en check status Phantom v710 ivm uitleenSchema 2012 (2013 ?).
 • 01 aug 2012; directory structuur klaar leggen voor invoer formulieren.
 • 01 aug 2012; overleg webInterface afsplitsen “losse waarneming”.
 • 01 aug 2012; nogmaals verzoek naar SOVON om plaatsing in agenda, van proj Zet de Huismus op de Kaart. (Yes ! Staat even later.)
 • 01 aug 2012; kans om via beeldmateriaal onderzoek te doen, inzake huismussen en rietdaken.
 • JULI 2012
 • 31 juli 2012; nieuwe opzet boekhouding valt langzaam maar zeker op z’n plek, klus voor 1 v.d. 3.
 • 31 juli 2012; webinterface voor project ZetDeHuismusOpDeKaart komt in testfase.
 • 31 juli 2012; aanmaken datBase voor webInterface “zetDeHuismus”, klus voor 1 van de 3.
 • 31 juli 2012; 1e opzet bijdrage revisie Soortenstandaard van de Huismus.
 • 31 juli 2012; afspraken inventarisatie verblijfplaatsen van huismus, aan enkele honderden woningen in driehoek Hoorn-Medemblik-Stedebroek gemaakt. De “3e legsels” kunnen nog, maar dat zal niet de hele broedpopulatie meer zijn. Dus volgend voorjaar het echte werk waarschijnlijk.
 • 30 juli 2012; op zoek naar de zwarte mus, de melanistische huismus uit 2011. Nog niet weer gezien. Wel nog broedende huismussen in die omgeving. Dat moeten 3e legsels zijn. Is goed dus.
 • 30 juli 2012; fondsen/publiciteit werven voor het huismusArchiefOnline.
 • 27 juli 2012; start promotie voor 2e ronde Zet de Huismus op de Kaart. (19 aug 2012) verzoek SOVON-agenda, huismussenforum, twitter algemeen en gericht @, nl.vogelaars, huismussenblog, wittemus.natuurlog. etc.
 • 26 juli 2012; overleg webInterface losse waarnemingen huismussen+verblijfplaats, klus voor 1 van de 3.
 • 26 juli 2012; kort stukje over dispersie, ringonderzoek en waar de huismussen nu blijven.
 • 26 juli 2012; nwe voedselvoorraad voor de locale kolonie huismussen op halen.
 • 26 juli 2012; tijd in eigen onderzoek, orientaties, gestoken.
 • 26 juli 2012; boekhouden voor 1 van de 3.
 • 26 juli 2012; promotie voor Zet de Huismus op de Kaart opnieuw op gang brengen, voor de 2e ronde op 19 augustus. Verschillende teksten ervoor.
 • 25 juli 2012; nieuwe toevoegingen voor huismusArchief Online scannen. Zie 23 juli voor fondsen en raadpleging van dit archief.
 • 25 juli 2012; afspraken maken met ecologisch advies bureau over inventarisaties van verblijfplaatsen van huismussen.
 • 25 juli 2012; boekhouden voor 1 van de drie.
 • 25 juli 2012; webinterface bouwen door 1 van de drie.
 • 25 juli 2012; voerplaats verschonen.
 • 25 juli 2012; “inventarisatie” van muggen op de dijk Enkhuizen-Leliestad
 • 24 juli 2012; vragen beantwoorden om informatie en advies inzake nesten van huismus op rolluiken.
 • 24 juli 2012; bestuursOverleg inzake stroomlijning organisatie & aanschaf kantoormaterialen.
 • 24 juli 2012; overleg webInterface ZetDeHuismusOpDeKaart
 • 23 juli 2012; Handhavingsverzoek van 12 juli op schrift per post bevestigd en richting Dienst Regelingen verstuurd.
 • 23 juli 2012; Bericht van ecologisch advies bureau dat er vandaag telefonisch contact is geweest tussen de onwillige woningcorp en henzelf, om de zaak inhoudelijk te gaan bespreken. Nu pas.
 • 23 juli 2012; Douwe Greydanus, coördinator KNNV Hoorn, komt eens praten. Over de huismussen, andere regionale vogels, dataBases, woning-corporaties en de dijk Enkhuizen-Leliestad.
 • 23 juli 2012; Kees Heij ‘s onderzoeksArchief is de afgelopen maanden helemaal in gescanned.
  15.000 tot 20.000 pagina’s. FondsAanvraag bij PrinsBernhard Cultuurfonds (2011) was afgewezen, dus alles eigenhandig gedaan.
  Vanmorgen is het papieren archief opgehaald om in Het Natuurhistorisch de plek weer in te nemen. Het gedigitaliseerde archief kan nu heel langzaam maar zeker online.
  Wie sneller inzage wil hebben, bijvoorbeeld om artikelen over De Huismus te kunnen schrijven, is bij deze uitgenodigd in werk en onkosten bij te dragen, want zoals gezegd: Het verzoek om fondsen is afgewezen.
 • 22 juli 2012; dubbel-checken of onwillige woningcorporatie de inventarisatie nu aan een deskundige conform de F&F wet gaat uitbesteden.
 • 22 juli 2012; huismussenforum oproep fondsen geplaatst.
 • 21 juli 2012; agenda-tekst voor SOVON-agenda nieuwe ronde ZetDeHuismusOpDeKaart.
 • 21 juli 2012; aanvullende zadenLeverancier zoeken vanwege 25 kg te kort geleverde witte millet (witte gierst). Van der aart diervoeders.
 • 21 juli 2012; deze lijst is een tijd niet bij gehouden, maar is toch wel heel erg handig om mensen snel op de hoogte te brengen van ons reilen en zeilen. Het wordt dus in ere hersteld. Met terugwerkende kracht.
 • 20 juli 2012; persberichten ivm inventarisatie te Vlissingen plus bijbehorende oplossingen op blogs, forum en deze website neer zetten.
 • 19 juli 2012; ‘s Avonds nogmaals naar Amsterdam, Harmoniehof, i.v.m. inventarisatie slaapplaatsen in klimop, op verzoek van groenbeheerders Van der Tol BV. 20:00 u geen enkele huismus te zien of te horen in de H.hof. Verbazend. Intrigerend. Dus wordt vervolgd.
 • 19 juli 2012; vondst van 1 mussen-eitje op de voerplaats. Waarschijnlijk legnood, maar geen nest. Vorig jaar bijna zelfde tijd idem (13juli2011).
 • 19 juli 2012; beeldMateriaal Vlissingen bewerken.
 • 18 juli 2012; stroeve woningcorp zegt dat ze in gesprek is met ecologisch adviesbureau A-O.
 • 18 juli 2012; laatste resten van virusInfecties op alle drie laptops plus 30 2TB harde schijven weg werken.
 • 17 juli 2012; checken of stroeve woningcorp inmiddels wat meer mee wil werken, zij het met andere partners, om de F&F wet na te leven.
 • 16 juli 2012; Opnieuw installeren diverse computers na virusInfecties.
 • 16 juli 2012; vlak voor 18:00 uur telefoon uit omgeving Arnhem, te jonge huismussen zijn bedrijfspand uit gejaagd, wat nu ? Meer informatie nodig. Daar is geen tijd voor om te geven (haasthaasthaast). Tja .. vogelpvang dan maar. Neenee kannietkanniet. Dierenarts dan. NeeneeDieweigert. Dan toch vogelopvang. Of ik een nummer paraat heb. Nee, maar kan wel zoeken voor je. Dat duurt de persoon allemaal te lang, dus men besluit het dier mee naar huis te nemen voor de nacht. Stichting Witte Mus is geen 112. Zeker niet voor onnodige problemen. De dieren hadden met rust gelaten moeten worden.
 • APRIL 2011
 • 24 april 2011; eerste paasdag. Twee bestuurders doen praktijkCursus HighSpeed videofilm bij Wageningen Universiteit en Research. Hadden verwacht, gezien onze “gevorderden” inschrijving, de Phantom wel te zien te krijgen, maar daarvoor moet je een derde stadium door. De Casio EX-F1 stond iedere cursist ter beschikking.
 • 23 april 2011; 4 jonge Crataegus monogyna (meidoorn, 1 stijl-bloemig) aangeschaft om gat in heg mussenBiotoop te dichten (voetballende kinderen).
 • 23 april 2011; Kees Heij brengt zijn huismussenArchief bij Stichting Witte Mus, met het doel zo veel mogelijk te digitaliseren en via het wwweb beschikbaar te stellen. Fondsaanvraag ervoor is afgewezen. Dat betekent dat we of alles zelf met de hand moeten gaan doen, of elders proberen aan fondsen te komen.
 • 22 april 2011; 25 kg pure “witte millet” binnen. Witte gierst. Gaan testen in verband met verspilling zaden die in mengel van fabriek zitten. Willen weten waarom er zo veel verspilt wordt.
 • 21 april 2011; gierzwaluwen boven het erf gehoord en gezien !
 • 21 april 2011; te leen ontvangen dissertatie van Franz Preiser van 13 november 1957, getiteld “Untersuchungen uber die Ortsstetigkeit und Wanderung der Sperlinge”. Ofwel Onderzoek naar plaatsgebondenheid en zwerfgedrag bij huismussen. De grootste door hem geregistreerde afstand is 545 km geweest.
 • 20 april 2011; bijzondere alarmkreet van huismus bij de camera onder de dakpan, bij project HOP (Huismus onder de Pannen), op huismusOnderDePannen.nl
 • 19 april 2011; akkermengsel, vlinderbloemenmengsel, siergrassenmengsel testzaden uit tuincentrum. Doel is zaadrijk eenjarigen-mengsel te maken waar huis- (en ring-) mussen goed van kunnen eten.
 • 19 april 2011; kolonie in Berkmeer aan gemeld. Moet nog geteld worden, plus inventarisatie biotoop/leefomgeving.
 • 15 april 2011; Aanpakkers aflevering 5, met de huismussen van Stichting Witte Mus, wordt vandaag herhaald op nederland 2.
 • 12 april 2011; gebruikers-groepen aanmaken in huismussenforum.nl. Permissies aanpassen. Gebruikers accounts aanmaken. Aanmaken accounts bevestigen.. O nee, dat laatste moet nog gebeuren.
 • 11 april 2011; Catheleijn Felet, van VARA’s tuinreservaten, komt met geluidsman en cameraman opnamen maken voor Vroege Vogels TV. Ze zijn de hele middag bezig en er is veel om te laten zien en te vertellen. De mussen hebben ook heel veel verhalen. Iemand wordt er bijna horendol van. (Je kunt ook daar aan merken dat de huismus niet gewoon meer is.)
 • 09 april 2011; vleermuis over de tuin.
 • 08 april 2011; mussen worden sinds vandaag voorbereid op bezoek van 4 mensen tegelijk, door er zelf telkens in andere kleuren bij te zijn, door stoelen neer te zetten en daar regelmatig plaats te nemen, en door er wat meer drukte te maken dan gewoonlijk.
  Doen we dat niet, dan is de kans levensgroot aanwezig dat de te grote verandering tijdens de opnameDag, alle huismussen van het erf doet vluchten. En wat is nu een huismussenreservaat zonder huismussen.
 • 07 april 2011; er kan eindelijk een aanvang worden gemaakt om de gegevens van huismussenforum.nl uit de google cache op te duikelen en terug te zetten op het huismussenforum. Voor zover het nog te vinden is.
  Dit is een klus van dagen en dagen werk.
 • 05 april 2011; kadootje voor de mussenBibliotheek gekregen van één van de mensen uit het musMensenNetwerk. Martien Slotenmaker stuurde ons het boek “Sold for a farthing” van Clare Kipps op. Heel hartelijk dank Martien !
 • 05 april 2011; Nog maar net aangekondigd dat de websites eindelijk weer veilig gehost worden of er zit e-mail van Petra Spreij in de bus; VARA’s Vroege Vogels wil graag in het kader van het project Tuinreservaten opnamen komen maken van een huismussen reservaat zoals wij dat hebben. Alsof ze er op hebben zitten wachten.
  Hier de uitleg over hoe zo’n tuinreservaat er uit zou moeten zien; VARA’s project tuinreservaten.
 • 04 april 2011; alle websites en domeinnamen van Stichting Witte Mus zijn verhuisd naar Vertixo, de nieuwe hosting provider die voor ons een hele eigen (dedicated) virtuele server heeft opgetuigd. IP adres van deze server is 46.21.163.13.
 • 01 april 2011; aanbiedingen gehad van Martijn Berkvens van CNEXT , Rens Ariens van YISP, SHOCK MEDIA , Wesley van VNE bvba, Harm van OPENDOMAINREGISTRY, P.J.L Laurens van WICKEDWAY, getUP van SENSSON, t.bloo van DOMMELHOSTING.
  Aanbod aangenomen van Maikel Bocekcioglu van VERTIXO; die hebben bulletcamera’s te leen. Heeft niets met onze vraag te maken, maar is wel heel interessant, in het licht van ons project Huismus Onder de Pannen.
 • MAART 2011
 • 31 maart 2011; Aanbiedingen gehad van vele bedrijven, om deels gesponsort de websites van Stichting Witte Mus te hosten. Het gaat zonder meer duurder worden dan de niet-betrouwbare provider was.
  Een aanbod was gratis, maar voor de duur van 1 jaar. Gezien alle gedoe rond een dergelijke verhuizing zochten we een langere overeenkomst.
 • 28 maart 2011; de boerenzwaluwen zijn terug.
 • 28 maart 2011; Een oproep aan hostingproviders wordt gedaan op webhostingtalk.nl, en alle websites, blogs en twitterkanalen die we hebben.
  We hebben een betrouwbare hostingprovider nodig, liefst als donatie aan Stichting Witte Mus, een ANBI stichting.
  Alle domeinen moeten weg gehaald worden bij het bedrijf dat tot op dat moment de website hosting deed. Het blijkt dat ze op geen enkele manier hun woord gestand kunnen doen over door hen wekelijks te maken backups. Hierdoor zijn we de volledige inhoud van huismussenforum.nl kwijt geraakt. Wat al een behoorlijke kennisbank was geworden.
 • 27 maart 2011; wereld huismus dag blijkt voor het tweede jaar niet zozeer om huismussen te gaan als wel om biodiversiteit, deze keer in de stad. Waarbij de huismus vooral symbolisch is bedoeld.
 • 26 maart 2011; huismusSymposium in Zeist, georganiseerde door Vogelbescherming Nederland. Presentaties van Vogelbescherming over WGUS bijeenkomst in Newcastle en SOVON over tellingen- en stress-onderzoek bij de huismus.
 • 25 maart 2011; Amsterdam rond KNSM kade huismussen check gedaan; O.Handelskade 4 huismussen, Levantkade 5 huismussen, eiland zelf; kolonie van minstens 40 huismussen in één van de binnentuinen.
  Allemaal blije gezichten rond de binnentuin! De bewoners zijn trots op hun huismussen !
  Conclusie; Huismus is nog steeds in Amsterdam te vinden.
 • 22 maart 2011; hele korte nieuwsbrief per e-mail verzonden.
 • 21 maart 2011; Stichting Witte Mus bestuur ingeschreven voor cursus, bij team Vliegkunstenaars van de faculteit Experimentele Dierkunde van de Wageningen Universiteit & Research, om later in het jaar een highspeed camera te kunnen gebruiken bij onderzoek naar vlieg- en vleugel- en staart-bewegingen bij de huismus.
 • 21 maart 2011; Rijdende Reporter Bart Breukel van Radio RTV-NH wil live opnamen maken voor de uitzending van van Arjan Burggraaf.
  De satelietverbinding blijkt echter niet opgebouwd te kunnen worden, dus het gaat voorlopig niet door. Bij navraag bij EMC-specialist Cees Keyer, tevens medebestuurder van Stichting Witte mus, blijkt dat problemen met zendingen en ontvangsten in West Friesland berucht te zijn.
  (Hadden we niet over de live stream van HuismusOnderDePannen kunnen praten naar Amsterdam ? Te laat aan gedacht.)
 • 20 maart 2011; voorbereidingen voor een eventuele extra camera bij project “Huismus onder de Pannen”; een extra computer.
 • 18 maart 2011; extra TB opslag voor de opnamen van project Huismus onder de pannen. Per twee weken 1 Tb nodig. Wie wil er sponsoren ? Gebruik dan de knop “Online doneren” ! rechts boven in beeld.
 • 18 maart 2011; het duurt veel te lang voordat het huismussenforum.nl verhuisd kan worden. Er wordt alvast een vers forum ge-installeerd bij de oude hostingprovider, die straks in haar geheel naar de nieuwe provider zal worden over gezet.
 • 17 maart 2011; project Huismus onder de Pannen; opname gemaakt van een mannetje huismus die een straatje van drie nesten onderhoud. Waarschijnlijk totdat een vrouwtje huismus haar keuze heeft gemaakt, want polygamie komt bij huismussen nauwelijks voor.
  Het is geen algemeen bekend fenomeen, maar de contacten uit Newcastle kennen het nog van heel lang geleden, toen de huismus nog veel voorkwam.
 • 15 maart 2011; project Huismus onder de Pannen; opnamen gemaakt van mannetje huismus die in een dut doet in één van de nesten.
 • 14 maart 2011; verhuizing van diverse sites naar een andere hostingprovider wordt in gang gezet. Huismussenforum.nl heeft de meeste prioriteit.
 • 11 maart 2011; presentatie “On the expansion of a colony of house sparrows in Andijk” in Newcastle gehouden.
 • 10 maart 2011; Denis Summers-Smith voor het eerst ontmoet. In Newcastle.
 • 08 maart 2011; Eindelijk tijd (met dank aan de verschillende providers) om Newcastle House Sparrow meeting van de W.G.U.S. te gaan voorbereiden. Denis Summers-Smith, wereld autoriteit op gebied van mussen (alle soorten en ondersoorten), kondigt aan dat het zijn laatste bijeenkomst zal zijn. Jenny de Laet en Jacki Weir organiseren de bijeenkomst. RSPB biedt de locatie.
 • 06 maart 2011; last met een buurman van verderop die het niet goed vindt dat er dieren-uit-het-wild op ons erf leven. Met een laserpointer worden met name de vogels van ons erf verjaagd. Dat is het soort tegenstand waar je in Nederland mee te maken krijgt wanneer je het tij voor de natuur, of een deel ervan, wilt keren.
  Autoriteiten en overheden staan hier in machteloos. Pas als het gebeuren op video vastgelegd is kan er iets geregeld worden. Maar wil je dat op die manier ?
  Hier ligt nog een schone taak voor de grote natuurorganisaties.
 • 02 maart 2011; de hostingprovider Dreamhost.nl die onze sites huismussenforum.nl, stichtingwittemus.nl en stichtingdemus.nl host, heeft kapotte hardware waardoor die sites uit de lucht zijn. Tweede keer nadat er publiciteit rond ons werk is gegenereerd. Deze keer blijven de sites een volle week volledig ontoegankelijk. Ook voor onszelf.
  Een duplicaat server is er niet. Uitleg wordt niet gegeven.
  Tijd voor een andere hostingprovider.
  Ondanks uitgebreide en niet te kostbare diensten in het verleden.
 • 02 maart 2011; KnobbelZwaan zwaar ziek naar dierenarts gebracht, in bad laten overnachten (warm en droog) en volgende dag naar vogelopvang gebracht. Kantje boord voor het dier. Hopen dat het op tijd was.
  Lokale dierenambulance wilde pas de volgende dag komen, vandaar de ritten met eigen vervoer naar arts en vogelopvang.
 • 01 maart 2011; radio interview met Maarten Trompert van radio RTV-NH.
 • 01 maart 2011; krant artikel in NHD, heel veel leuke reacties op gekregen, en heel veel belangstelling naar de websites getrokken.
 • 01 maart 2011; project “Huismus onder de pannen” is OP. Het is de huismussen versie van Beleef de Lente; een camera en microfoon bij een huismussen nest onder de dakpannen.
 • FEBRUARI 2011
 • 28 februari 2011; interview met Willemien Schenkeveld van het Noord Hollands Dagblad, in verband met project Huismus onder de Pannen.
 • 26 februari 2011; sneekPreview huismusOnderDePannen is nu een dode link omdat je de echte live uitzending al kunt bekijken :-)
  Project Huismus onder de Pannen
 • 26 februari 2011; nachtwerk met het zoeken naar een alternatief voor de “personal live stream” van XS4ALL.
  Het lukt !! En veel soepeler dan de vorige dienst ooit was. De test draait nu al, in 1 dag. ZONDER kosten, behalve aan de spreekwoorderlijke bloed, zweet en tranen.
  livestream.com
 • 25 februari 2011; XS4ALL gooit zonder aankondiging de dienst “personal live stream” dicht. Paniek. Pers is al voor 28 februari uitgenodigd voor lancering “Huismus onder de Pannen” op 01 maart a.s.
  Project “Huismus onder de pannen” draait op deze “Personal Live Stream”.
  De helpdesk van XS4ALL heeft geweten hoe blij we met hun actie waren.
 • 24 februari 2011; website “Huismus onder de pannen” in opbouw.
 • 23 februari 2011; Stichting Witte Mus wordt gedeblokkeerd van het Vroege Vogels Forum. Redenen van blokkering zullen voor altijd een raadsel blijven. (De regel over promotie van eigen sites is pas na de blokkering toe gevoegd.)
 • 22 februari 2011; bottleNeck in project “Huismus onder de pannen” lijkt de uploadSnelheid te zijn die wordt gereduceerd door KPN in verband met instabiliteit van de verbinding. Met KPN / XS4ALL in conclaaf over oplossingen.
 • 21 februari 2011; in verhoogd tempo bouwen aan deze website.
 • 20 februari 2011; boekingen overtocht en overnachting Newcastle House Sparrow Meeting voor 1 persoon geregeld.
 • 18 februari 2011; materiaal aangeschaft voor project “Het Geel (T.G.) en de Huismus”
 • 16 februari 2011; vanwege de bijzonder interessante gegevens die bij het verkennend onderzoek voor “Thermisch Tellen” naar boven zijn gekomen is contact gezocht met de faculteit Experimentele Zoölogie van de Universiteit Wageningen (WUR). Maar het is nu natuurlijk net KrokusVakantie.
 • 12 februari 2011; de eerste video van het project “Thermisch Tellen” van de huismus is geUpload naar youTube.
  Lees erover op het huismussenforum.nl
 • 07 februari 2011; project Huismus onder de pannen is even OP geweest. Er zullen meer momenten volgen, maar de officiele start wordt nu verschoven naar 1 maart.
  Iedereen met een account bij xs4all kan er naar kijken. En maar 5 mensen die NIET bij xs4all zitten, kunnen mee kijken.
  Hou de uitzending dus niet langer vast dan dat je echt kijkt, want andere mensen kunnen zitten te wachten.
 • 06 februari 2011; er is nieuw beeldmateriaal van de kolonie waarop duidelijk te zien is dat het aantal zwarte snavels van de mannetjes huismussen toe neemt. Die mannetjes zijn al in “zomerkleed” en bereid tot baltsen en paren.
 • 04 februari 2011; project Huismus onder de pannen is OP geweest. De Firewall moet nu nog aangepast worden zodat de uitzending door gelaten wordt.
 • 03 februari 2011; de website van Stichting Witte Mus krijgt vorm.
 • 02 februari 2011; prachtige opsteker met het project “Thermisch Tellen op de mussen-slaapplaats”; Pedak meettechniek stelt de meet-apparatuur gratis ter beschikking !
 • 01 februari 2011; tegenvaller met project “Huismus onder de pannen”; de XS4ALL-dienst Personal Life Stream blijkt alleen in een oude configuratie met verouderd protocol te kunnen werken. We gaan alsnog proberen een machine helemaal te downgraden !! Intussen loopt de camera, wordt er opgenomen en wordt de opname naar youTube ge-upload.
  De geluiden erbij maken het wel spannend !
  Zit er nu iets onder of op de pannen ?
  Uiteindelijk komt het hier te staan; www.huismusonderdepannen.nl.
 • JANUARI 2011
 • 31 januari 2011; domein “huismusonderdepannen.nl” is aangevraagd, website wordt gebouwd om de personal life stream onder te brengen.
 • 30 januari 2011; een “abstract” voor een “talk” op de House Sparrow Meeting in Newcastle (maart 2011) is na enige overleg met Denis Summers-Smith aangeleverd bij Jenny de Laet.
 • 28 januari 2011; er wordt hard gewerkt aan de website voor Stichting Witte Mus.
 • 27 januari 2011; project “Huismus onder de pannen” loopt tegen problemen op vanwege de XS4ALL-dienst Personal Life Stream. Helpdesk XS4ALL heeft geen in-dit-onderwerp-ingewijde techneut beschikbaar.
 • 27 januari 2011; project “Thermisch tellen op de slaapplaats” wordt onder de aandacht gebracht.
 • 26 januari 2011; huismus man dood gevonden. Door bezuinigingen kan het DWHC niet meer verder helpen met dit onderzoek naar ziekten (soort ziekten en mate van besmettingsgevaar) bij de Huismus. De reslutaten tot nu toe zullen ge-evalueerd worden en in het jaarverslag 2010 verschijnen.
 • 24 januari 2011; Naar aanleiding van de tuinvogeltelling, waar de Huismus al weer de meest getelde vogel is, maar waarvan er dit jaar toch ook een slordige 50.000 minder waren geteld dat vorig jaar (2010): Van Zuks Dus op 24 januari 2011.
  Boodschap; niet direct stoppen met bijvoeren na de vorst en winter, maar liever even doorgaan zodat de mussen aan het begin van hun broedseizoen ook nog wat te eten hebben.
  En vooral:
  * Laat eens een hoekje van het grasveld zaad zetten door het het hele jaar niet te maaien,
  * zaai eens veldbloemen,
  * of zaai siergrassen; zelfs daar zit vaak nog eetbaar zaad tussen.
  Dat was een te lange boodschap voor op TV dus staat het hier.
 • 23 januari 2011; de camera voor het project “huismus onder de pannen” is gemonteerd. In ruil heeft het echtpaar Huismus wat extra warmte bij het nest gekregen. Hopelijk voldoet dat.
  We mikken er op om 1 februari van start te gaan. Iedereen met een account bij xs4all, plus 5 mensen van buiten xs4all, kan/kunnen dan observeren wat er in het HuismussenNest gebeurd. Er is ook geluid bij.
 • 21 januari 2011; foto’s worden uitgezocht voor de eerste Huismussen-Kalender van Stichting Witte Mus. Interesse ? Mail ons. U sponsort er het huismussenforum.nl mee.
 • 20 januari 2011; website voor het domein stichtingWitteMus.nl wordt ontworpen.
 • 19 januari 2011; Updates van project “Huismus onder de pannen”, een “beleef de lente” -achtig webcam project met de Huismus in de hoofdrol.
 • 18 januari 2011; Gaan wij wel of niet een “abstract” inleveren om eventueel een “talk” te houden op de Newcastle House Sparrow Meeting ? Geen van ons drie is bioloog. Maar twee hebben wel 13 jaar ervaring. Even de informatie afwachten.
 • 12 januari 2011; Stichting Witte Mus is uitgenodigd om deel te nemen aan de Newcastle House Sparrow Meeting op 11 en 12 maart 2011. Het gaat uit van London House Sparrow Parks Project, dat heel nauw aansluit bij wat Stichting Witte Mus al sinds 1997 doet; manieren zoeken om het leven voor de Huismus zo gunstig mogelijk te maken. Bijzonder interessant voor onze doelstelling dus.
 • 10 januari 2011; Update van Vliegkunstenaars, die van de kolonie Huismussen hoge-snelheid opnamen wil gaan laten maken. De camera’s zijn binnen, de inschrijving is gesloten, de beginners en gevorderden cursussen worden geschreven en in februari lanceert Vliegkunstenaars een nieuwe website.
 • 04 januari 2011; fondsen aangevraagd bij Prins Bernhard Cultuurfonds, voor digitalisering huismussenarchief van Kees heij (C.J. Heij, te Rotterdam). Uitzonderlijke en grote klus, maar wel erg belangrijk dat een dergelijk archief vol onderzoeken over de Huismus, voor iedereen ontsloten wordt.
 • 01 januari 2011; Voor iedereen die hier regelmatig, wel eens, of nu voor het eerst leest:
  Stichting Witte Mus wenst u een prachtig, feestelijk, bijzonder succesvol, en vrolijk 2011, met heel veel huismussen en allesDatDaarBijHoort als het even kan.
 • DECEMBER 2010
 • 09 december 2010; rond 15:00 uur (dus zeker 30 uur later !) is er een nieuwe mafdet.g1ga.net bij Dreamhost.nl verrezen, en zijn de websites van Stichting Witte Mus weer online en bereikbaar. PFFIEIEIW !
 • 08 december 2010; grote paniek want server mafdet.g1ga.net is down en neemt daarbij drie sites van Stichting Witte Mus mee; huismussenforum.nl, stichtingwittemus.nl en stichtingdemus.nl
 • 05 december 2010; kerkuil op het erf van Stichting Witte Mus in het nieuws; eerste maal, tweede maal (NHD provinciaal, blz 03, 07 dec 2010), derde maal (Koggelander/Medemblikker courant, blz 12, 09 dec 2010.).
 • 04 december 2010; vanwege de aanhoudende vorst en het ontbreken van sneeuw een nieuw systeem ontwikkeld om de grote waterbaden ontdooid te houden. En in gebruik genomen. Het werkt bijzonder soepel.
 • 03 december 2010; bestuursoverleg via telefoon over een rekening op naam van Stichting Witte Mus bij een “duurzame” bank die niet alleen particuliere rekeningen voert; de Triodos Bank. Hindernis daarbij is de kosten die dat met zich mee brengt; iedere handeling kost een bedrag.
  Triodos blijkt bezig te zijn met een aparte regeling voor ANBI’s (erkende Goede Doelen), om iets voor Goede Doelen terug te doen. Besloten is een dergelijke rekening alvast aan te vragen en naast de huidige rekening op naam van twee van de bestuurders, bij de ASN-bank, te laten lopen.
 • 01 december 2010; huismussenforum.nl blijkt voor een aantal bezoekers slecht bereikbaar te zijn. De oorzaak en de omvang van het probleem wordt onderzocht in samenwerking met Dreamhost.nl, de hostingprovider.
 • NOVEMBER 2010
 • 29 november 2010; video van Hybride Huis/Ringmus geUpload naar youTube. Op speciaal verzoek van Bert Houkes, die binnenkort in het (regionale) TV programma “Gelderse Koppen” komt.
 • 28 november 2010; de nieuwe gast in de voedselketen op foto vast kunnen leggen. Een Kerkuil, hier op tekening. De dag erop aangemeld bij waarneming.nl
 • 26 november 2010; verschillende nieuwe accounts aan gemaakt voor huismussenforum.nl.
  Aantal leden op het huismussenforum is nu 68 personen.
  Aantal nieuwe bezoekers van deze maand is over de 1000 gestegen.
  Aantal bezoeken bijna 2000.
  Aantal gelezen pagina’s is nu over de 20.000.
 • 25 november 2010; nieuw beeldmateriaal gemaakt van de Huis- en ringmussen. Onder anderen mussen die de kachel gebruiken om warm te blijven.
 • 24 november 2010; project “Huismus onder de pannen” wordt op het huismussenforum.nl gepresenteerd. Donaties hier voor zijn mogelijk via Online-doneren, via internetbankieren, of hoe u maar wilt.
 • 23 november 2010; naar aanleiding van de TV uitzending komen er uit het land 3 meldingen bij ons binnen van mensen die dit jaar een (wild levende) witte mus in hun omgeving hebben. Dat is een mooi aantal ! Ook heel veel andere leuke reacties, hits op het huismussenforum, donaties et cetera.
 • 22 november 2010; uitzending op TV, ned 2, 19:25 uur, van “Aanpakkers” waarin de Huismussen van Andijk aan bod komen. Gemist ? Kijk op Uitzending Gemist.
 • 20 november 2010; het interview “De Huismus redden moet je durven” staat in het NHD.
 • 18 november 2010; interview gegeven aan Noord Hollands Dagblad, Anouk Haaksma, in verband met de komende uitzending van Aanpakkers, waarin de Huismussen van Andijk belicht gaan worden. De TV-uitzending is maandagavond,
  22 november 2010, bij de NTR,
  op Nederland 2,
  om 19:25 uur.
 • 14 november 2010; Nieuw ontwikkelde slaapplaatsen hun plek gegeven. Twee typen.
 • 11 november 2010; naar aanleiding van de discussie op Trouw, literatuuronderzoek gestart naar de “trek” van huismussen.
  Er zijn meldingen bekend van geringde huismussen die 300 kilometer aflegden alvorens zich een nieuw thuis te bouwen. Dat zijn onderzoeksgegevens die in 1952 bekend waren. (Steiniger, Journal of Pestscience 1952, Volume 25).
 • 08 november 2010; Naar aanleiding van foto’s van mussen met enkele witte veren in het kleed wordt een heel kort literatuurOnderzoek gedaan en op het huismussenforum geplaatst.
 • OKTOBER 2010
 • 31 oktober 2010; Begroting voor 2011 is vastgesteld. Beleidsplan wordt iets gewijzigd; uitleen van biotoopModules blijkt vaak onnodig door mogelijkheden met eigen beplanting, gebouwen e.d.
 • 21 oktober 2010; Stichting Witte Mus stelt vragen aan ministerie van LNV vanweg de gedragscode “Beheer groenvoorzieningen” waarmee gemeenten, hoveniers en dergelijken, zonder noodzakelijke vrijstellingen van de F&F wet, groen kunnen onderhouden, kappen, herinrichten et cetera. De gedragscode stamt uit 2008, is geldig tot 2012, en herkent noch erkent drie van de vier belangrijke biotoop-elementen voor de Huismus.
  Met name schuil-, slaap- en foerageerplaatsen komen in de gedragscode niet voor, en voor nesten lijkt slechts de broedperiode als beschermde tijd opgevat te worden. Hopelijk gaat dit aangepast worden.
 • 21 oktober 2010; Stichting Witte Mus stelt vragen aan VROM vanwege de nieuwe Wabo, en de “omgevingsvergunning check” waarin de Huismus helemaal niet meer naar voren komt als beschermde soort, met jaar rond beschermde nest- en verblijfplaatsen.
  Mogelijk gaat het hier om een vergissing.
 • 10 oktober 2010; Ansa Fiaz, Universiteit Wageningen, Ir. Dierwetenschappen, leerstoelgroep Experimentele zoölogie komt filmopnamen van de Huismussen maken met een HighSpeed camera, in het kader van het project Vliegkunstenaars.
  Tot 27 oktober kun je stemmen welk van de vier wedstrijdprojecten uit gevoerd moet gaan worden. Wint Vliegkunstenaars, dan zullen er komend voorjaar (2011) ook opnamen van de Huismussen van Andijk gemaakt worden, met een HS-camera die 1200 beelden per seconde kan opnemen.
  Wanneer je een dergelijke film op normale snelheid van 60 beelden per seconde laat zien, dan zie je alle beweging vertraagd. Je kunt dan het vluchtgedrag heel nauwkeurig bestuderen. En dat is wat het team “Vliegkunstenaars van de WUR (Wageningen University and research) wil doen.
 • 08 oktober 2010; het 3M fonds presenteert de resultaten van het onderzoek Kennis Kamer.
 • 01 oktober 2010; de omgevingswet (Wabo) is van kracht geworden. Gaat om alle vergunningen die met bouwen, slopen, renoveren, onderhoud, herinrichting, kap, snoei, et cetera te maken hebben.
  Maar waar is de wet- en regelgeving gebleven die nest- en verblijfplaatsen van de Huismus moet beschermen ?
  Dakpannen vervangen kan volgens de Wabo bijvoorbeeld zonder vergunning. Ook al hebben er huismussen hun nesten. Doe de omgevingsvergunning check .
 • SEPTEMBER 2010
 • 26 september 2010; binnen gekomen 3 rolletjes infrarood film voor analoge camera (IR-toepassingen van autofocus en belichting in huidige camera’s verstoren de InfraRood-filmOpnamen). Nu kunnen nachtOpnamen gemaakt worden van de slaapPlaatsen van de Huismussen, zodat de aantallen vast gesteld kunnen worden.
 • 26 september 2010; GroenLinks, die van alle politieke partijen de meeste affiniteit met de Huismus toont, ge-emailt met enkele eenvoudige, goedkoop uit te voeren plannen, waar de huismus baat bij heeft, en daarmee iedereen die de huismus een warm hart toe draagt. De plannen worden zowel in de tweede kamer als lokaal enthousiast ontvangen.
 • 25 september 2010; vrouwtje Huismus probeert zich in nestkast Winterkoninkje te wurmen.
 • 22 september 2010; cameraatje binnen. Klein genoeg om onder dakpannen te monteren voor project “In de nesten, onder de pannen”. Vanaf dat moment experimenten met focusAfstand, geluid en benodigde lichtsterkte. Onder anderen wordt een deel van het dak op ware grootte na gebouwd om de experimenten uit te kunnen voeren.
 • 17 september 2010; vergadering via e-mail inzake fondsenwerving voor Stichting Witte Mus. (Besluit op 10okt2010)
 • 16 september 2010; Nu het ministerie van VROM helemaal geen enkel bezwaar blijkt te hebben tegen onder dakpannen broedende vogels, plaatst Stichting Witte Mus een oproep voor het opnieuw in productie nemen van dakpannen waar Huismussen weer onder kunnen broeden.
 • 15 september 2010; het ministerie van VROM be-antwoord de op 10 september door Stichting Witte Mus gestelde vraag en publiceert dit direct op de eigen website.
  Citaat Helpdesk VROM bouwregelgeving:
  Van verschillende kanten wordt het Bouwbesluit 2003 genoemd als één van de mogelijke veroorzakers van de daling van het aantal huismussen. Dit berust echter op een misverstand.
  Met onderstaande uitleg van het Bouwbesluit 2003 wil VROM graag dit misverstand de wereld uit helpen.
  Onjuiste interpretatie Bouwbesluitartikel

  De laatste jaren zijn inderdaad veel nieuwbouwwoningen met beroep op eisen uit het Bouwbesluit 2003 ontoegankelijk gemaakt voor vogels. Dit berust echter op een onjuiste interpretatie van een voorschrift uit het Bouwbesluit 2003.
  . . . .
  Daarom bevat het artikel 3.115 van het Bouwbesluit 2003 het voorschrift voor nieuwe gebouwen dat een uitwendige scheidingsconstructie, zoals een gevel, een muur en een dak, geen openingen mag hebben die breder zijn dan 0,01 m.
  Dit voorschrift blijkt aanleiding te zijn voor het
  misverstand dat een gebouw dus geen openingen in de gevel of in het dak zou mogen hebben. Dit is echter geenszins het geval. Een opening in een muur of een dak mag best breder zijn dan 0,01 m [ofwel 1 centimeter] als deze opening maar niet in verbinding staat met de binnenruimte.
  Dakpannen liggen gewoonlijk op panlatten en vooral op dakbeschot. Openingen tussen dakpannen onderling staan daardoor niet in verbinding met de binnenruimten. Oudhollandse dakpannen mogen dus gewoon toegepast worden. De dakpannen hoeven geen hermetisch gesloten geheel te zijn. Een woningeigenares of -eigenaar mag dat helemaal zelf invullen.

 • 14 september 2010; Kort onderzoek naar mogelijk schadelijke bijwerking van coating tegen vogelvraat, aangebracht om graszaden (o.a. “Snelzaad 2in1” van Landgoed (Welkoop/Boerenbont)).
 • 13 september 2010; Vogelbescherming laat, op informeren naar de te maken afspraken, per e-mail weten nog niet te hebben besloten dat de “Beleef de Lente” webcam op het erf van Stichting Witte Mus komt. Er zouden technische problemen zijn om dat hier te realiseren. De beste tijd om een camera te plaatsen is nu onbenut aan het verstrijken.
 • 13 september 2010; Stichting Witte Mus helpt de directe buren een mooie grasmat te krijgen ondanks altijd hongerige kolonie Huismussen naast de deur. Er wordt gebruik gemaakt van afdekvlies, waarmee het zaad wordt afgeschermd van zaadetende vogels en de ontkiemende zaden, door extra warmteontwikkeling onder het doek, een snelle start krijgen.
 • 10 september 2010; Naar aanleiding van het gebeuren in Alphen aan de Rijn de volgende vraag aan VROM gesteld.
 • 09 september 2010; Frans Bromet (Bromet & dochters) en Eva Kaldenbach (NTR) komen de hele dag TV-opnamen maken. Programma heet (voorlopig ?) “Aanpakkers”, gaat om mensen die door zelf aan te pakken laten zien dat het ook echt anders kan, en zal rond november worden uitgezonden.
 • 07 september 2010; In Alphen aan de Rijn merkte Hennie W op dat er nestmateriaal op de straat lag. Dakwerkers bleken huismussennesten uit te halen en vogelschroot door de hele straat aan te brengen. Dit was al sinds juni gaande. Zo’n 200 Huismussen zwierven volkomen van slag door de straat. Hennie W maakte er op zeer doortastende wijze werk van:
  In samenwerking met AID en afdeling handhaving van het ministerie van LNV werd het werk stil gelegd. Advies van Stichting Witte Mus werd de volgende dag ingewonnen. Dat advies was simpel, doeltreffend, snel te regelen en goedkoop; direct alle vogelschroot weer verwijderen zodat de huismussen hun nesten weer kunnen opzoeken en herstellen. De betrokken woningbouwvereniging Wonencentraal voldeed daar graag aan.
 • 06 september 2010; Er zijn de afgelopen zondagen in totaal 7 mensen bij de huismussenPicknicks verschenen om eens een dagje te genieten van de kolonie Huismussen. Verschillende gasten hebben gezegd nog nooit in hun leven zo’n grote kolonie te hebben gezien. Ook degenen die al heel lang via onderzoek en dergelijken met huismussen bezig zijn. Wat goed is om te horen, daar we tot 2008 niet geweten hebben wat we hier voor bijzonders voor elkaar hebben gekregen.
  – Veel van de gasten geven aan in het voorjaar heel graag nog eens terug te komen. We gaan zorgen dat dat gerealiseerd wordt.
  – Ook hebben meerdere mensen ge-opperd dat het nuttig zou zijn het uitzwermen van deze kolonie te laten onderzoeken. Naar de uitkomsten van een dergelijk onderzoek zouden wij zelf ook heel benieuwd zijn.
 • AUGUSTUS 2010
 • 30 augustus 2010; Afspraak bij Dijkgatshoeve, Rob Hardewijn. Men wil huismussen en ringmussen rond de woonboerderij lokken. Er blijken al ringmussen te zijn, maar alle drie de gebouwen moeten nog verbouwd worden als we het in die superkorte ontmoeting allemaal goed begrepen hebben.
  Eerste advies is gegeven en is in verband met onrust en (bij F&F wet-verboden) verstoringen; eerst klaar zijn met verbouwen voordat je meer mussen gaat lokken, vervolgens zal het erf door mensen bewoond moeten worden (is een biotoopvoorwaarde, maar met name voor bedrijven vaak een probleem), en daarna is een algemeen vogelvriendelijk erf een eerste optie, met daarbinnen de aanpassingen voor een groep huismussen en/of ringmussen.
  Ook wil de leiding van Dijkgatshoeve een natuurcentrum op gang brengen in een van de gebouwen van de zorgboerderij.
 • 30 augustus 2010; aardige storm geweest vannacht. Een mus verdronken (waarschijnlijk). En toch al huismussen vertrokken. Naar schatting nu nog 300 tot 350 huismussen in de directe omgeving van dit erf en er op.
 • 29 augustus 2010; tweede huismussenPicknick. Minoek van der Plas, schrijfster van het boek De Huismus, Mirjam Salm, werkzaam bij LNV en onderzoekster van Huismusbiotopen, en Gerda Frijling die een eigen kolonie huis en ringmussen in Groningen (prov.) heeft. De laatste twee met geliefden. Van netwerken komt die dag wat minder terecht dan de bedoeling was. Overmacht. Evengoed een flink aantal boompjes en bomen op kunnen zetten over de mussen, het klimop-mussennest gelokaliseerd, (verlaten) eieren in het nest van een Heggemus gevonden en vooral genoten van de mussen.
 • 27 augustus 2010; Eva Kaldenbach komt een voorgesprek houden voor de RVU. Men wil toch proberen de opnamen rond te krijgen voordat de jonge huismussen gaan uitzwermen.
 • 25 augustus 2010; nieuwe mussen slaapplaats gebouwd. Wordt nu getest om te zien of het aanslaat. Eerste hickUp is opgelost, betrof afwatering bij waterpas montage.
 • 24 augustus 2010; een zieke Turkse Tortel in kooi gezet voor vervoer naar opvang en dierenarts. Symptomen lijken op het Geel. Na 20 uur is de Dierenambulance nog niet geweest om het dier te halen. Er wordt een telefoontje gepleegd om hen te herrinneren. Uiteindelijk heeft het dier ruim 24 uur na melding nog de eerste medische zorg niet gekregen. Omdat dergelijke situaties met deze dierenambulance-organisatie vaker voorkomen wordt er -in het belang van de wild levende dieren (zonder eigenaar)- werk van gemaakt.
 • 23 augustus 2010; we horen van Martien Slotemaker, wijkraadslid in Utrecht, dat RegioNed de opnames van de mussenkolonie landelijk heeft uitgezonden, op 18 augustus j.l.
 • 22 augustus 2010; eerste mussenPicknick, met Kees Heij, Jan Florijn en Edwin en Yvonne Stokman. Geslaagd. Goede feedback gekregen. Ook in “eetzaal” van Sperwer geweest. Prooiresten verzameld.
 • 18 augustus 2010; mus met verlamd achterlichaam een nachtje over gehouden. (Vogelopvang was al dicht, anders mag je iets dergelijks niet zonder de juiste papieren doen. Zie huidige Flora & Fauna wet.) Volgende dag bleek het diertje er veel beter aan toe te zijn. Weer vrij gelaten.
 • 18 augustus 2010; een mede-dorpsbewoner heeft een foto in de lokale krant gezien, van een groep huismussen op een dak vlak bij het zijne. Volgens hem wordt nu zijn rietdak door huismussen beschadigd. Hij komt bij Stichting Witte Mus om er over te praten.
  Twee rietdekkersBedrijven en de Vakfederatie van Rietdekkers geven aan dat mussen niet sterk genoeg zijn om gaten te maken in een rietdak-dat-in-een-goede-staat-van-onderhoud verkeerd.

De volgende ochtend kan al worden geconstateerd dat er drie Kauwen en een Ekster aan het riet op zijn dak plukken.

 • 13 augustus 2010; Stichting Witte Mus voorzitter op radio en TV, RTV-NH, vanwege het aankomende uitzwermen van de jonge aanwas in de huismussen kolonie. (Helaas had de voorzitter er niet op gerekend zelf ook in beeld te komen. Volgende keer beter.)
  Tips over het ontvangen van de juveniele huismussen zijn te vinden op onze blog en op ons huismussenforum.nl.
 • 12 aug 2010; er is weer een zieke Turkse Tortel Duif op het erf. De eerste van een nieuwe ronde dit jaar ?
 • 05 aug 2010; RVU’s Eva Kaldenbach neemt contact op met Stichting Witte Mus. RVU wil voor een nieuw TV-programma persoonlijke portretten maken van mensen die zelf richting geven aan het leven.
  Na enig onderzoek blijkt dat de RVU al eens een mussenstichting heeft ge-interviewd, en men vraagt naar de relatie tussen beiden stichtingen. Die lijkt er te zijn. Websites worden onmiddelijk aangepast om herhaling te voorkomen. Nader bericht volgt.
 • Alle werkzaamheden tussen 04 juni en 05 augustus zullen nog worden toegevoegd.
 • 03 juni 2010; de jaarlijkse huismussen-kinderkamer c.q. kleuterklas zit weer bij elkaar in de houtwal.
 • 01 juni 2010; een kleine bevolkingsexplosie bij de huismussen. Slapers moeten nu de Wilde Wingerd gaan gebruiken, hoewel dat niet echt een gunstige plek is.
 • MEI 2010
 • 31 mei 2010; naar schatting inmiddels ongeveer 80 huismussen op het erf van Stichting Witte Mus. Dat zal nog wel verder gaan oplopen.
 • 30 mei 2010; een gierzwaluw blijkt bij de huismussen onder de dakpannen te broeden.
 • 25 mei 2010; sommige Huismus mannetjes baltsen ook achteruit naar een wijfje toe.
 • 24 mei 2010; Een andere mussenstichting, Stichting De Mus, is in opheffing. De website van Stichting De Mus zal door Stichting Witte Mus in ere worden gehouden vanwege de daar verzamelde kennis. Wat niet wil zeggen dat Stichting Witte Mus het eens is met al hetgeen er op de genoemde website gepubliceerd is.
  Om misverstanden te voorkomen; Stichting Witte Mus is geen vervolg op Stichting De Mus. Het zijn twee totaal verschillende organisaties; de ene een officieel erkende ANBI stichting en de andere is een gewone rechtspersoon zoals bijvoorbeeld een BV dat ook is.
 • 23 mei 2010; er is een uilenbal gevonden in de voortuin van het erf van de kolonie huismussen. Pal voor één van de slaapplaatsen van de mussen, dat wel. Een en ander betekent, sinds het sterven in 2007 van de ransuil, nu weer 100% zekerheid dat er een uil dit erf tot zijn of haar territorium rekent.
 • 22 mei 2010; Bert Houkes sluit zich aan bij (Stichting Witte Mus’) huismussenNetwerk van mensen die de huismus een warm hart toe dragen.
 • 20 mei 2010; er wordt meer gericht gewerkt aan het opbouwen van het huismussen-netwerk; de social media worden er nu bij ingezet. (Twitter e.d.)
 • 19 mei 2010; met hulp van een van de nieuwsbrief-lezeressen een how-to gemaakt om je op het huismussenforum.nl te kunnen registreren.
 • 19 mei 2010; de nieuwsbrief blijkt veel reacties te genereren. Onder anderen met interessante nieuwe ideeën, en aanvullingen en aanbod in kennis over huismussen en hun gedrag.
  De nieuwsbrief is nog niet aan iedereen verstuurd. Dat heeft te maken met de regels rond spam en de opt-in regeling voor zaken als nieuwsbrieven; hierdoor moeten veel nieuwsbrieven 1 voor 1 verstuurd worden, hetgeen niet heel snel gaat.
  Excuus dus, maar we slaan u niet over.
 • 17 mei 2010; Stichting Witte Mus (afgevaardigde) maakt dankbaar gebruik van het aanbod van 3M-fonds om (gratis !) deel te nemen aan een één-dags-cursus Social Media. (Twitter, Facebook, Hyves, LinkedIn, YouTube en zo nog een aantal.) Het is bijzonder verhelderend geweest.
 • 12 mei 2010; de nieuwsbrief over de periode januari tot en met april is klaar om verzonden te worden. Hou de e-mail box maar in de gaten.
 • 07 mei 2010; huismussenforum.nl layout aangepast zodat de onderwerpen meer overzichtelijk getoond worden.
 • 04 mei 2010; de eerste jonge huismussen laten zich zien. Foto en video op wittemus.natuurlog.nl.
 • 01 mei 2010; het aantal bezoekers op huismussenforum.nl groeit gestaag. In april al tegen de 400 unieke bezoekers.
 • APRIL 2010
 • 29 april 2010; nieuwsbrief no 02 wordt geschreven. Over de periode januari-april 2010.
 • 28 april 2010; in post van KPMG wordt geimpliceerd dat een ANBI toch wel vastgoed (registergoed) in eigendom zou mogen hebben. Als dat zo is overweegt Stichting Witte Mus een klein perceel graan en onkruid in de directe omgeving aan te kopen. Contact wordt gezocht met de belasting. De vraag blijkt schriftelijk gesteld te moeten worden. (Dat komt op de to-do lijst voor de nabije toekomst.)
 • 22 april 2010; een “boomnest” in de bamboe gevonden. Als huismussen niet voldoende ruimte onder de pannen kunnen vinden maken ze nesten in bomen, klimop, bamboe en wat al niet. Foto’s op wittemus.natuurlog.nl.
 • 19 april 2010; de heer Summers-Smith stuurt e-mail naar aanleiding van de opnamen van de kolonie huismussen die op DVD was gezet. Klein quotje eruit:
  Many thanks for your DVD. I find your colony most exciting. I have seen a breeding colony of Golden Sparrow in Senegal that I estimated at 10,000 pairs and a roost of Spanish Sparrows in Kazakhstan estimated at 5,000 birds; the noise of your feeding birds brought back happy memories of the events, but I have never experienced myself such noise and excitement with House Sparrows as recorded on your DVD. My only regret is that my travelling days are past and that I cannot see your colony first hand. I look forward very much to seeing your second DVD that I hope will give me the next best thing.
  Dear mr Summers-Smith we’ll be sure to keep you updated with DVD’s.
 • 19 april 2010; het werk van Stichting Witte Mus onder de aandacht gebracht van dierenambulance Hoorn. Leuk contact met medewerksters.
 • 18 april 2010; het aantal huismussen op het erf loopt al enige tijd snel achteruit. Oorzaak is gissen. Hopelijk wordt het veroorzaakt doordat de vrouwtjes zich terug trekken om te gaan broeden.
 • 17 april 2010; naamsbekendheid van Stichting Witte Mus wordt gratis gepromoot via een banner rechtsboven op de huismus.startpagina.
 • 16 april 2010; boek voor de huismussenBibliotheek erbij gekregen, “Een absolute mus”.
 • 15 april 2010; het huismus-mannetje dat we met de webCam volgden is ‘s morgens om 10:00 uur door de sperwer voor brunch aan gezien.
  Voor de webCam wordt een andere plek gezocht.
 • 14 april 2010; de blog wordt weer zo veel mogelijk tweetalig opgezet; Nederlands en Engels.
 • 09 april 2010; tweede e-mail contact met
  de heer J.D. Summers-Smith. DE huismussen-kenner van de wereld. Mr J.D. Summers-Smith zou graag video-opnamen van de kolonie huismussen op het erf van Stichting Witte Mus willen bekijken. Op CD of DVD.
  Er wordt dus een video-editor aangeschaft en er wordt een behoorlijk groot aantal filmpjes ge-edit. Want dit is een hele grote eer.
  We feel very honoured by this request from mr Summers-Smith.
 • 06 april 2010; Stichting Witte Mus heeft zich bij 3M fonds aangemeld om voor de jaarlijks toegekende Grote Gift in aanmerking te mogen komen.
  De Grote Gift van 3M bestaat uit een bedrag van € 50.000,= en wordt toegekend aan het Goede Doel dat van de Nederlandse bevolking het vaakst de voorkeurstem krijgt.
  Als u vindt dat wij dat zijn, dan kunt u hier op Stichting Witte Mus stemmen.
  Het kost u niets, en het betekent heel erg veel voor Stichting Witte Mus.
  Maar kijkt u ook even of één van de andere doelen u niet nog meer aan spreekt.
 • 02 april 2010; Beleef de Lente wil in 2011 graag een huismussenNest met webcams volgen. Jip Louwe Kooijmans (stadsvogelProjecten bij Vogelbescherming Nederland) Luc Enting en André Janse (Enting Films) komen de mogelijkheden bekijken. Ze zijn erg enthousiast over de locatie en de kolonie. (Dakpannen, mos, kerktoren, stilte, rust en het onderwerp zelf; de kolonie huismussen.)
  Na goedkeuring offerte (door Vogelbescherming project “BeleefDeLente”) kunnen afspraken worden gemaakt over een proefopstelling die dit jaar nog moet gaan draaien.
  Uiteraard wil Stichting Witte Mus hiermee het eigen bestaan “wereldkundig” maken (dat wil zeggen; de eigen naamsbekendheid verbeteren), en met de donatieModule de kolonie Huismussen in stand houden. Het zou prachtig zijn als we ook enkele van de geplande projecten er mee zouden kunnen financieren.
 • MAART 2010
 • 31 maart 2010; profielen van Stichting Witte Mus vanaf vandaag ook te vinden op social networking sites Twitter en LinkedIn.
 • 31 maart 2010; in de kolonie huismussen de eerste paringen gezien. In volkomen stilte waren ze bezig. Op de blog wittemus.natuurlog.nl staat er over geschreven.
  Als de paring geslaagd is dan zijn eind april / begin mei de eerste jonge huismussen te verwachten.
 • 30 maart 2010; dag bij 3M en 3M-fonds. Ronald Faas, manager en oprichter van het 3M-fonds, wil een kennisknooppunt starten voor goedeDoelen.
  Er werd twee middagen gebrainstormed door stichtingen, verenigingen en goede doelen over de vraag welke kennis gemist werd om tot succesvolle fondsenwervingsContacten met bedrijven te komen. Daaruit gaat een flits-enquette samengesteld worden, die aan het klantenbestand van 3M verstuurd zal worden. Gehoopt wordt op een respons van 500 bedrijven.
  Dat zal naar alle waarschijnlijkheid het begin worden van het kennisknooppunt van het 3M-fonds.
  Het 3M-fonds heeft al eerder 2 projecten gestart ten behoeve van goede doelen in Nederland; “Helpende Handen” en “De Grote Gift”. Dit zijn jaarlijks terugkerende projecten.
 • 29 maart 2010; onderzoek inzake wetgeving rond “ongedierte bestrijding” gestart, vanwege geruchten over provincies waar de huismus nog altijd als ongedierte bestreden wordt. Uitslag verschijnt t.z.t. op huismussenforum.nl
 • 28 maart 2010; regelmatige webCam opnamen van een huismus mannetje op zoek naar een vrouw, bij dakpan 4×4, start vanaf vandaag. Video’s te bekijken op youTube.
 • 26 maart 2010; plan afstandsbediening bij videoFunctie Canon EOS 5D MarkII aan te schaffen. Canon EOS 5D MarkII is beschikbaar uit privé, nu alleen de afstandbediening voor video nog. (Moet nog in bestuursvergadering besproken worden.)
 • 24 maart 2010; project “Gele crocussen en ~primula’s” in stadium van bloei. Monitoring begint.
 • 22 maart 2010; houtwal bij boer in Obdam bewonderd; schitterende plek voor huismussen. Ook inderdaad in gebruik genomen door hen.
 • 20 maart 2010; huismusOnderzoeker Rene Oosterhuis heeft, voor onderzoek, geluid van kolonie huismussen nodig in mpg formaat. Is (digitaal) aangeleverd door de stichting.
 • 18 maart 2010; onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van de Huismus en de bepaalde biotoopkenmerken, van Mirjam Salm, gepubliceerd. Het is te downloaden via het huismussenforum.nl > Alles over huismussen > Wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot huismussen
 • 17 maart 2010; testen XS4ALL personal life stream met witteMusCam.
  Volg binnenkort het huismus mannetje bij het inrichten van zijn nest, het zoeken van een nieuw vrouwtje, het helpen met broeden, het voeden van de jongen, het uitvliegen van de jongen, het maken van een volgend nest, en wat er verder allemaal komt kijken in het leven van een huismus man.
  We zijn nog in de test-fase. De link volgt spoedig.
 • 16 maart 2010; Inspreken lokale commissievergadering Ruimtelijke Ordening ten behoeve van huismus en boerenzwaluw.
 • 09 maart 2010; Video’s worden (in eigen beheer) gemaakt van nestbouw van huismussen op het erf van Stichting Witte Mus. Zullen na bewerking op YouTube user stichtingwittemus verschijnen.
 • 06 maart 2010; Op het (eerste Nederlandse) Huismussen Symposium, georganiseerd door Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland, veel interessante contacten op gedaan, waaronder andere kolonie-“eigenaressen” en -“eigenaren”. Ook een plan besproken voor “beleef de lente”, voor webCams c.q. nestCams. Zou pas volgend jaar uitgevoerd worden. Er zijn meer huismussenbroedplaatsen dan die van Stichting Witte Mus die mogelijk in aanmerking komen.
 • 04 maart 2010; Er wordt hard gewerkt aan de presentatie die zaterdag 6 maart op het eerste Nederlandse Huismussen Symposium te Zeist zal worden gehouden.
 • FEBRUARI 2010
 • 27 februari 2010; Webcam is 2e hands aangeschaft, grotendeels uit donatie 2009 van Stichting Dinamo Fonds
  (na aftrek oprichtingskosten). Het is een Axis 214 PTZ.
 • 26 februari 2010; Bestuursoverleg rond aanschaf webcam voor buiten de huismusNesten.
 • 18 februari 2010; Het Logo is inmiddels bruikbaar.
 • 07 februari 2010; er wordt gewerkt aan jaarcijfers en jaarverslag.
 • 06 februari 2010; contact gelegd met de coördinator van de regionale vogelwerkgroep van de KNNV.
 • 03 februari 2010; diverse mensen met vragen, via het huismussenforum, op weg helpen met het naar de erven (terug) lokken van huismussen.
 • 01 februari 2010; de via e-mail gekomen verhalen van diverse mensen, op het huismussenforum beschikbaar stellen voor iedereen die huismussen op het erf terug wil hebben.
 • JANUARI 2010
 • 30 januari 2010; Door het artikel in NRC weekblad komen nu verzoeken om advies binnen van mensen die graag iets voor de huismus willen doen, of al enige tijd bezig zijn er mee.
  En dat is precies wat Stichting Witte Mus zoekt.
  Wie nog twijfelt; bij deze bent u van harte uitgenodigd van u te laten horen.
  Dat kan via e-mail aan Stichting Witte Mus of via het huismussenforum.
 • 29 januari 2010; Wetgeving rond beschermde dieren, waaronder de Huismus, is in 2009 gewijzigd, blijkt. Stichting Witte Mus zoekt uit hoe het zit, en publiceert dat op huismussenforum.nl.
  De aan de Flora- & Faunawet verbonden broedperiodes van Huismus en Ringmus staan er inmiddels. Dat is voor de Huismus van maart tot september, en voor de Ringmus van april tot september. Zie hiervoor ook de broedkalender van het ministerie van LNV.
  (Huismus = no 174. Ringmus = no 175.)
 • 25 januari 2010; Berichten van de tuinvogeltelling van de Sovon: Huismus in minder tuinen aanwezig, maar wel grootste in aantal (op www.huismussenforum.nl).
  Sovon:” Kijken we naar het aantal tuinen waarin de huismus afgelopen weekend gezien is dan eindigt hij op de zesde plaats. De merel blijkt de meest verspreide tuinvogel te zijn met koolmees en roodborst respectievelijk op de tweede en derde plaats”, aldus Sovon.
  De kans om een huismus in de tuin te treffen is dus kleiner dan de kans om een merel, koolmees, pimpelmees, roodborstje of vink te zien, maar omdat de huismus in groepjes leeft zie je er zelden maar één tegelijk, zoals met territoriale vogels wel het geval is.
  Zo komt de huismus toch nog op de eerste plaats terecht, zonder dat daar conclusies aan verbonden kunnen worden over aantal voor de huismus geschikte biotopen, of de eventuele afname daarvan.
 • 23 januari 2010; In NRC Handelsblad is vandaag het artikel verschenen waarvoor de interviews op 18 november 2009 af genomen werden. Ook de voorzitter van Stichting Witte Mus werd door Gerard van Westerloo, verslaggever bij NRC Handelsblad, in Andijk bezocht.
  Het logboek, waarvan in het artikel sprake is, kunt u terug vinden op http://wittemus.natuurlog.nl .
  ( Een van de eerdere artikelen, over dieren, van Gerard van Westerloo is De Kippenmoord, uit 2007.)
 • 22 januari 2010; onderzoekgegevens: Naar aanleiding van sneeuw en ijs van de afgelopen weken, in combinatie met het door dergelijk weer overvallen zijn geraakt van verschillende huismussen op het nest, is een onderzoek opgevraagd naar overlevingkansen van de huismus bij bepaalde temperaturen, waaronder; temperaturen onder het vriespunt. “Resistance to hunger in birds” door J.C. Kendeigh.
  Dit onderzoek is via het huismussenforum beschikbaar gesteld. Zie het beleidsplan van Stichting Witte Mus.
 • 21 januari 2010; Stichting Witte Mus is door Vogelbescherming Nederland gevraagd een presentatie te houden op het HuismusSymposium dat in maart 2010 gehouden gaat worden. Dit is natuurlijk geaccepteerd.
 • 17 januari 2010; het huismussenForum is UP. Er moet nog van alles aan gebeuren, maar het staat er al vast, en wie wil posten kan zich via de admin registreren daarvoor.
 • 12 januari 2010; Feestje ! Enkele van de 24 nieuw gemaakte nestplaatsen (bij “16:30 uur”) zijn al voor de nacht in gebruik genomen door vorig jaar uitgevlogen huismussen.
  (De plekken zijn in de zomer van 2009 gemaakt.)
 • 08 januari 2010; verwerken van foto’s van bijzondere huismussen, gemaakt op 29dec2009 tijdens een bezoek, samen met de mussenprofessor/doctor Kees Heij, aan het Natuur Historisch Museum Rotterdam. Uiteraard pas na toestemming hiervoor, van Kees Moeliker, collectie beheerder NMR en huismussen”gek”.
 • 07 januari 2010; bezoek van de Vogelbescherming, in de persoon van Jip Louwe Kooijmans(stadsvogels o.a.), ter kennismaking met de kolonie en in verband met een te houden Huismussen Symposium in maart dit jaar, dat wordt georganiseerd door de Vogelbescherming.
 • 04 januari 2010; de eerste op dit erf baltsende huismus van het jaar 2010 is gesignaleerd.
  (De volgende dag was er opnieuw een huismus-man in de stemming voor een dans. Misschien dezelfde.)
 • 01 januari 2009; Van ons bestuur: Beste wensen voor 2010 !
 • DECEMBER 2009
 • 21 december 2009; het beoogde huismussenforum.nl wordt vanaf deze dag geconfigureerd voor gebruik op het w(orld)w(ide)web.
 • 17 december 2009; bestuur Stichting Witte Mus ontwikkelt nood-slaapplaatsen voor de huismus. Door werkzaamheden in de omgeving blijkt een vrij groot aantal huismussen alternatieve slaapplaatsen te moeten zoeken. Het ontwerp van Stichting Witte Mus wordt nu eerst gebouwd en getest. De Huismus een beetje kennende zullen de resultaten binnen enkele weken, zoniet dagen, helder zijn. Ook dit is onderdeel van het beleidsplan, vanaf pagina 9, zij het in een andere vorm dan het bij zetten van beplanting.
 • 16 december 2009; bestuursOverleg inzake realiseren van het geplande huismussen-forum. Zie het beleidsplan, vanaf pagina 11. Het Beoogde domein huismussenforum.nl is een donatie in natura.
 • 13 december 2009; enkele nestkasten klaarmaken voor “opvang” van huismussen die hun slaapplaatsen zijn kwijtgeraakt door werkzaamheden in de omgeving.
 • 09 december 2009; weer een verzwakte huismus in de kolonie.
 • 08 december 2009; Stichting Witte Mus is in de ANBI-dataBase van de belastingdienst opgenomen.
 • 03 december 2009; een dode jonge mus aan getroffen. Na overleg met de mussenprofessor, Kees Heij, in de vriezer gelegd voor onderzoek. (De Sperwer kunnen we er geen plezier mee doen, want die is helaas geen aaseter.)
  Zie de blog voor nadere details.
 • 01 december 2009; inlegvel bij beleidsplan gemaakt, met “elevatorpitch” van Stichting Witte Mus.
 • NOVEMBER 2009
 • 30 november 2009; unaniem besluit van stichtingsBestuur om te starten met ontwerp en uitvoering Logo, huisStijl en folders voor Stichting Witte Mus.
 • 29 november 2009; Update en uitbreiding van huismus.startpagina.nl
 • 24 november 2009; Kaal geworden vluchtplaats van de huismussen, bestaande uit een wand van klimplanten, opknappen zodat die deze winter ook als vluchthaven gebruikt kan blijven worden. Uitleg op de blog.
 • 23 november 2009; Koos Dijksterhuis (op de website van Trouw) blijkt een eerste voorzetje van Stichting Witte Mus op het wwweb te hebben ontdekt, en schreef er een stukje genaamd Mussenliefde over.
 • 18 november 2009; Gerard van Westerloo schrijft voor het NRC Handelsblad een artikel over De Huismus. (Het artikel moet nog verschijnen.)
  In dit kader wordt een bezoek aan de kolonie Huismussen, op het erf van Stichting Witte Mus, gebracht.
  ( Een van de eerdere artikelen, over dieren, van Gerard van Westerloo; De Kippenmoord, uit 2007.)
 • 17 november 2009; Stichting Witte Mus meldt zich aan bij Stichting GeefGratis en alleGoedeDoelen.nl, waardoor online doneren aan de stichting mogelijk wordt.
 • 17 november 2009; de belastingdienst merkt Stichting Witte Mus met ingang van 14 oktober 2009 aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
  De dataBase van de belastingdienst is bijgewerkt tot 10-11-2009, 7 dagen voor de toekenning, dus de stichting kan er nog niet in gevonden worden.
 • 14 november 2009; 1 van de 3 voerkooien verplaatst naar veiliger plek. Uitleg op de blog.
 • 07 november 2009; Stichting Dinamo Fonds kent Stichting Witte Mus als eerste fonds een bijdrage toe, om het gestelde doel te helpen te bereiken.
 • 06 november 2009; het beheer van huismus.startpagina.nl wordt ter hand genomen. Op 16november is de pagina “op”. Doel; voor iedereen de informatie over de Huismus beter toegankelijk maken.
 • 03 november 2009; informatie geven op het vroegevogels forum
 • OKTOBER 2009
 • 31 oktober 2009; Stichting Witte Mus vraagt de ANBI erkenning aan.
 • 30 oktober 2009; de begroting 2009-2010 en het beleidsplan 2009-2011 worden vast gesteld.
 • 30 oktober 2009; de eerste vergadering vindt plaats over IRC.
 • 30 oktober 2009; Stichting Witte Mus krijgt een fiscaal nummer toe gewezen; 8213.60.280
 • 14 oktober 2009; Stichting Witte Mus wordt, in Amsterdam, opgericht met hulp van Dinamo Fonds en Allen & Overy LLP . Drie bestuurders zijn er, mede om aan de voorwaarden voor een ANBI tegemoet te komen (3 bestuursleden is het minimum), maar vooral omdat ze mussen fan’s zijn.
  Penningmeester FT van de Veek, bestuurslid CHA Keyer en voorzitter EF Karman.