oorzaken ACHTERUITGANG huismussen

Men is al jaren aan het proberen er achter te komen hoe het toch mogelijk is geweest dat de huismus, sinds de jaren 80, zo in aantallen achteruit is gegaan.
Het is iets dat in gang moet zijn gezet, ongeveer 30 jaar voordat het in 2002 in Groot Brittannië als eerste geconstateerd werd.
Probeer er dan nog maar eens achter te komen wat er precies gebeurd is…
Maar men heeft er verwoede pogingen toe gedaan.
Vele theorieën zijn de revue gepasseerd. Allen met het nadeel dat je die achteraf niet meer op waarheid kunt onderzoeken. Je komt nooit meer verder dan een “waarschijnlijke oorzaak” of “mogelijk een van de belangrijke oorzaken”.
.
Dat is de reden dat Huismus Bescherming Nederland zich daarmee niet heeft bezig gehouden. Het is een zinloze exercitie. Onze voorzitter (LK), veel praktischer ingesteld dan de gemiddelde wetenschapper en nooit te beroerd om buiten de platgetreden paden te gaan, heeft het altijd liever omgedraaid. Zij stelde zich van meet af aan een heel andere vraag. Namelijk
“wat kan ik doen om te zorgen dat de huismussen het zo naar hun zin hebben dat ze zich weer willen (blijven) vermenigvuldigen”.
Het antwoord daarop blijkt te veranderen naarmate de populatie groeit.
Daarover heeft Huismus Bescherming Nederland (toen Stichting Witte Mus) op de WGUS meeting in 2011 een presentatie in twee delen gehouden,
genaamd “On the expansion of a colony of House Sparrows in Andijk – deel 1“.
On the expansion of a colony of House Sparrows in Andijk – deel 2“.

Maar je kunt ook de bovenstaande groei van een populatie huismussen niet omkeren, en dan alsnog zeggen wat dus lang geleden de reden is geweest dat huismussen zo in aantallen terug vielen. Naar de oorzaken van meer dan 30 jaar geleden blijft het raden.
.