post

Mag ik in het VOORJAAR de HUISMUSSEN ook bij voeren?

= Cursus HUISMUS voor LIEFHEBBERS =
.
Mussen voeren in het voorjaar, is dat wel goed voor ze?
Ja. Je mag huismussen najaar, winter, voorjaar en zomer bij
voeren. Dat is NIET slecht voor ze.
.
Wat gebeurt er namelijk als je de mussen in het voorjaar bij voert?
De ouder-vogels eten zich dan snelsnel vol met zaden, en gaan vervolgens op zoek naar het voer voor de jongen. Dat moet zacht, vochtig en eiwitrijk zijn. Dat is vaak veel moeilijker te vinden. Maar het MOET gebeuren, anders krijgen de jongen een verenkleed dat zo slecht is dat de veren makkelijk afbreken en er geen pigment in zit. Daar herken je dergelijke jonge mussen ook aan; de brede band van witte veren in de vleugels (en ook staart, als het echt honger lijden was) als ze net uitgevlogen zijn.
.
Het is dus alleen maar heel erg gunstig voor de stand van de huismussen, wanneer je het de ouders makkelijk maakt, door hen het jaar rond van eten te voorzien. De kans dat ze voedsel genoeg voor de jonge huismussen kunnen vinden neemt daar mee toe.
.
Hoe zat dat bij ons:
Wij voeren al sinds 1998 het hele jaar door. De huismussen hadden gewoon honger, je zag ze met elkaar knokken om het eten. En dat vond ik niet te verdragen. Vooral niet omdat ze voor mij het hele jaar rond de muggen opruimden. (Dat kunnen er vaak heel erg veel zijn, hier aan het water)
.
Dus omdat ze mij van de muggen af hielpen, ben ik ze van het onderling knokken af gaan helpen. Door dan in voorjaar en zomer en herfst ook maar te voeren.
.
Jaren later kwam vogelbescherming ook over de streep. Die zegt nu ook dat je mussen gerust het jaar rond mag voeren.
Je geeft de ouder vogels daarmee gewoon extra tijd om het goede voedsel voor de jongen te vinden.
De populatie rond mijn tuin is dan ook vanaf dat ik het jaar rond voerde echt ge-explodeerd.
En dat is helemaal niet erg, want jonge huismussen vliegen gerust een kilometer of 20 tot 50 om een eigen terrein te vinden. De grootste afstand is zelfs 545 kilometer geweest.
Dat is wat men bij huismussen “dispersie” noemt. Met deze dispersie, wat de juveniele (jonge) mussen ZELF doen, zorg je er voor dat er weer huismussen door het hele land komen te leven.
.
En zo vallen alle puzzelstukjes op hun plaats.
.
Bovendien, als je populatie een beetje explodeert, dan komen daar weer uilen en sperwers op af. En op dat moment ben je de biodiversiteit aan het ondersteunen. (Hoewel dat wel een slikken kan zijn.)
Dus schaam je maar niet dat je de huismussen het jaar rond voert. Het is prima. Helemaal.

post

Energie transitie, asbest-sanering, renovaties, dakwerkzaamheden en de HUISMUS

De HUISMUS leeft het liefst dicht bij MENSEN, en maakt daar graag gebruik van de WONING en het GROEN in de TUIN, om te broeden, te overnachten, te schuilen, vrouwtjes te lokken, nestruimten te inspecteren, te baltsen, versiert te worden, te paren, een nest te bouwen, eitjes te leggen, te broeden, de jongen te voeren, de jongen veilig en gezond uit te laten vliegen, te zonnebaden, te zandbadderen, waterbaden te nemen, de voegen leeg te peuteren als er geen kalk te vinden is, de insecten op te ruimen, bloemknoppen, meeldraden en jong blad te eten voor de broodnodige vitaminen, en .. dat is het wel zo’n beetje waar de huismus mensen voor nodig heeft.
Huismussen hebben zowel de MENS, als het GEBOUW en het GROEN in de TUIN nodig.

Huismus man en vrouw zijn in februari 2010 hun nest al samen aan het bouwen.

Huismus man en vrouw zijn in februari 2010 hun nest al samen aan het bouwen.

Omgekeerd zijn veel mensen helemaal verzot op huismussen. Ze kunnen niet dicht genoeg bij ze komen. Liefst zelfs bij het buiten lunchen, dat de huismussen op tafel komen mee eten. Dat is helemaal het einde. En terecht.
Wie voelt zich nu niet vereerd om door een wild levend vogeltje, met zo veel levenslust en overlevingsdrang, vertrouwd te worden, aan gekeken te worden, en misschien zelfs zo dicht benaderd te worden dat je de nageltjes op je hand kunt voelen. Of het snaveltje aan het voedsel in je hand voelt trekken.

Maar, en dan komt er een hele grote MAAR,
het gaat al vele tientallen jaren helemaal niet goed met de kleine vogel; de aantallen lopen terug. Soms met een grote sprong, zoals tussen de jaren 1970 en 2000. Soms geleidelijker, zoals de afgelopen 15 jaar. Heel soms lijkt er een verbetering te zijn, maar deze wordt dan, enige jaren later, compleet teniet gedaan. (Dit laatste kun je terug vinden in de gegevens zoals de SOVON die verzamelt via hun Meetnet Urbane Soorten (MUS).)
Over het geheel genomen nemen de aantallen huismussen gestaag AF in Nederland.

De afgelopen jaren is dat vooral door dakwerkzaamheden geweest. Alle isolatie-werkzaamheden, verbouwingen, asbest-saneringen en renovaties hebben de afgelopen 10 jaar heel wat mussen-eitjes, jongen en nestplaatsen gekost.

Met de op handen zijnde ENERGIE TRANSITIE gaat dat nog veel erger worden.

Want er is 1 beroepsgroep in Nederland die maling heeft aan de beschermde status van huismussen en hun habitat, en dat zijn degenen die de dakwerkzaamheden uitvoeren. Huismussen houden naar hun mening het werk alleen maar op.

Aan u daarom een dringende oproep; NEEM HET VOOR DE HUISMUSSEN OP als u ziet dat er in een woonwijk huismussen leven en er worden werkzaamheden voorbereidt of uitgevoerd. NEEM HET VOOR ZE OP. Er is niemand anders die dat allemaal in de gaten kan houden dan juist U. U als gewone bewoner, huurder, eigenares of eigenaar bent degene die dakwerkers kunt tegenhouden als ze huismussen bij hun nesten belagen.

Ze zullen u vele smoezen proberen te verkopen, maar neem maar van ons aan dat de dakwerkers al sinds 2009 weten dat de huismus beschermd is, en dat ze de nesten niet mogen verstoren.

Wat is dan de oplossing, want het werk moet toch gedaan worden? Zult u waarschijnlijk vragen.
Ook daar zijn al jaren lang oplossingen voor bedacht, en die heten bijna allemaal vooral PLANNING, en daarnaast aanpassingen in de omgeving voordat de werkzaamheden gestart worden.
Wilt u daar meer van weten, dan kunt u hier (link volgt) verder lezen.